Den Danske Menighed i Valsbøl, Medelby, Store Vi og Skovlund

Velkommen

Den danske menighed i Valsbøl, Medelby, Store Vi og Skovlund er ligesom resten af DKS en del af det historiske danske mindretal i Sydslesvig og knyttet til den danske folkekirke.

Menighedens formål er at arbejde for det danske mindretals beståen og være kirke på moderne danske vilkår for både dansksindede sydslesvigere og for danske statsborgere i området. Læs mere om formålet i vedtægterne under Om menigheden.

Din danskhed måles ikke, og du skal være hjertelig velkommen til gudstjenester eller andre arrangementer. Har du brug for en præst, står præsten til rådighed for dig. Vi tales ved.

Cykelgudstjeneste

Søndag den 14. juli

Vi var i alt 7 modige cykelryttere, der drog afsted fra hhv. Osterby via Valsbøl og Skovlund mod Læk, for der at deltage i en fælles gudstjeneste.

Efter en times kørsel og knapp 20 km ankom vi, lettere forpustet (for præstens vedkommende). Vi blev taget imod af den lokale menighed og flere af vores egen menighed, der havde taget turen i bil.

Vi deltog i gudstjenesten, som den dag var godt besøgt og bagefter spiste vi kirkefrokost sammen.

Udover en god motion fik vi den dag indsigt i, hvordan en gudstjeneste i Læk danske kirke kan se ud og en meget hyggelig snak med den lokale menighed.

Til næste år vil vi prøve, om vi ikke kan planlægge flere af den slags gudstjenester/udflugter.
Måske har du lyst til at deltage så?

- Alena, præst

Alena Strelow indsat som ny præst i Valsbøl og omegn

Julesøndag blev Alena Strelow ordineret i Helligåndskirken. 

Søndag den 6. januar 2019 fandt så  hendes indsættelse som ny præst i Den danske menighed i Valsbøl, Medelby, Store Vi og Skovlund sted.

Alena Strelows indsættelse ved provst Viggo Jacobsen. Foto: Sven Geißler

Ny præst. Alena Strelow

Den nye præst, Alena Strelow, er tiltrådt som ny præst i pastoratet den 1. januar 2019. 

Alena Strelow kommer fra det danske mindretal. Under sit teologistudie i Aarhus var hun bl.a. praktikant i den danske kirke i Hamborg, Benediktekirken.

Valsbøl får således en præst, der er godt bekendt både med Dansk Kirke i Sydslesvig og Danske Sømands- og Udlandskirker.

Nyt infoskilt om Maren Sørensen ved det nye vejskilt

På borgmester Asmus' initiativ er der blevet ophængt et infoskilt på tysk og dansk under det nye gadeskilt. I samarbejde med den danske præst er Maren Sørensen kort beskrevet som:

Dansk sygeplejerske og som lægperson ordineret til præst.

Leder af den grundtvigianske menighed i lokalområdet.

Grundlægger af hjemmesygeplejen i Valsbøl, Sydslesvig og initiativtager

til det danske forsamlingshus, Valsbølhus.

Virksom i Valsbøl i årene 1921-1947.

Valsbølhus

Valsbølhus blev bygget i 1930. Allerede i 1929 begyndte man grundigt forberedelserne til byggeprojektet, som skulle blive en historie for sig selv. Den historie kan man bl.a. læse om i jubilæumsskriftet. Festdagen for den danske menighed i Valsbøls 90 års fødselsdag blev fejret her bag vinduerne i hjørnet af bygningen.

Valsbølhus som den så ud fra haven inden tilbygninger blev lavet bagved til højre.

Menighederne fusionerer

De fire lokale menigheder har valgt at fusionere. Den 10. april 2014 blev den danske menighed i Valsbøl, Medelby, Store Vi og Skovlund stiftet. Menigheden er sydslesvigsk og folkekirkelig. Alle fire landsbyer og deres opland har deres egen sydslesvigske kirkehistorie. Valsbøl er ældst. I 1923 opstod der her en grundtvigiansk frimenighed. Maren Sørensen grundlagde sammen med de lokale folk med Lorens Jepsen i spidsen menigheden i Lorens Jepsens stue. Den 16. december 1945 blev den første danske gudstjeneste afholdt i Medelby sognekirke siden 1864, mens man d. 25. april 1948 kunne opleve, at pastor Martin Nørgaard konfirmerede syv konfirmander i Store Vi sognekirke. I Skovlund undersøges det p.t., hvornår den første danske gudstjeneste efter 1920 er afholdt.

Den danske menighed i Valsbøl, Medelby, Store Vi og Skovlund er medlem af Dansk Kirke i Sydslesvig (DKS), og kan derfor kalde sig evangelisk luthersk. Tilsynsførende biskop over DKS er biskop Marianne Christiansen, Haderslev Stift. DKS er således tæt knyttet til den danske folkekirke og forsøger så vidt muligt at ligne den.

Desuden er DKS medlem af DSUK (Danske Sømands- og Udlandskirker). 


Indholdsfortegnelse_jubilaeumsskrift_2013.pdf

Jubilæumsskriftets indholdsfortegnelse.

Artikel fra Flensborg Amts julehæfte 1973: Valsbøl menighedens første 50 år

Sognepræst

Alena Strelow

Træffes på: 

Maren Sørensen Weg 5

24980 Wallsbüll

04639 823
E-M@il

Mandag er fridag