Velkommen til Tarp Pastorat (Ugle Herred)

Om Menigheden

Ugle Herreds Danske Menigheder består af de tre menigheder Jaruplund, Tarp og Vanderup.

Aktuelt Kirkeblad
Forrige kirkeblad

Kontakt

Vakant.

Embedet varetages af

Alena Strelow.

Træffes via: 

Harkielweg 2

24963 Tarp

04638 80131

Fax 04638 80020

Em@il