Velkommen til Sønderbrarup Pastorat

Velkommen til Sønderbrarup Danske Kirke

Sommeren går på hæld, og så er det, at et nyt arbejdsår begynder i kirken. Mange tror, at kirkeåret begynder første søndag i advent, og det er jo også korrekt. Men arbejdsåret i kirken følger skoler og institutioner, dvs. helt almindelige folks arbejdsliv. Og det er godt, for det vidner om kirkens betydning i folks liv.

Vi har et program klar til efteråret. Vi skal have spaghettigudstjenester og gudstjenester, hvor vi samles om enten morgenmad eller dansk frokost.

Udover disse faste indslag, tilbydes der også diverse arrangementer, bl.a. i samarbejde med SSF.

Vi minder jer alle om, at din lokale kirke er afhængig af både opbakning samt hjælp. Des mere aktiv menigheden er, desto sjovere er det at have en kirke. Med andre ord, støt op om dit lokale menighedsliv, til glæde for andre og ikke mindst dig selv.

Præst

Præst (fungerende): Preben K. Mogensen - via: Wolleshuus 1, 24986 Mittelangeln OT Satrup - tlf. 04633-1649, træffes bedst dagligt mellem 8 og 10 (undtagen onsdag)

email: pkm(at)kirken.de

Seneste Kirkeblad