KLUBBENS HELDAGSUDFLUGT TIL DANEVIRKE; MYSUNDE OG BRODERSBY 13. JUNI 2019

Første stop var Danevirke, hvor vi i to hold skiftedes til at besøge museet og få en guidet tur langs volden. Efter middag i Rotenkrug fortsatte turen syd om Slien til Mysunde, hvor vi så den danske skanse nr. 60 samt en 5000 år gammel megalitgrav. Herefter satte vi med en lille færge over Slien til Brodersby, hvor den lokale præst ventede os i den lille sognekirke. På kirkegården var der flere danske grave med faldne i krigen 1864. Kaffen nød vi i "Kuchenhaus" inden turen gik tilbage til Flensborg ad små snoede landeveje gennem det skønne angelske landskab.

KLUBBENS KAFFEUDFLUGT LANGBALLIG 16. MAJ 2019

Vi kørte i privatbiler til Langballigau, hvor der var bestilt kaffebord hos "Anna & Meehr". Der var rigeligt med hjemmebag og kaffe ad libitum. I det gode vejr var der derefter tid til en slentretur langs havnen, hvor flere af de 14 deltagere købte fisk med hjem til aftensmaden.

KIRKEDAG 28. APRIL 2019

Sct. Jørgen-Mørvig var godt repræsenteret på kirkedagen og kom alle med på billedet, som fotografen fra Flensborg Avis tog af forsamlingen på A.P. Møller Skolen. (Se fjerneste bord og til venstre for flaget).

(Flensborg Avis 29.04. 2019 Foto: Sven Geissler)

SCT. JØRGEN KORETS JUBILÆUMSKONCERT 8. MAJ 2019

Der var pænt fyldt op, da Sct. Jørgen Koret havde indbudt til jubilæumskoncert på godt og vel en times varighed i Helligåndskirken i anledning af korets 10 års beståen.

 
 

FORÅRSFEST 25. MARTS 2019

Menighedens eget kor, der snart kan fejre 10-års jubilæum underholdt med et smukt potpourri af forårs- og kærlighedssange på mange forskellige sprog, og efter maden var det deltagernes tur til at gører flittig brug af højskolesangbogen godt akkompagneret af "husorkestret" (Mette, Finn og Kimmo).

MINIKONFIRMANDER BØRNEGUDSTJENESTE

Søndag den 24. marts 2019 var der afslutningsgudstjeneste for forårets 9 minikonfirmander, der opførte stykket "Jonas i hvalen" for forældre og øvrige kirkegængere. Efterfølgende bød menigheden på frokost. Fotos: Harald P 

GENERALFORSAMLING

17. marts 2019. Generalforsamling med 23 deltagere

PORTVINSAFTEN SSF

22.februar 2019 havde SSF-distriktet indbudt til portvinsaften i menighedslokalet.

HELLIGTREKONGERMØDE 8. JANUAR 2019

I år var det vores tur til at afholde det fælles helligtrekongermøde for de flensborgske menigheder. Lektor ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter i Løgumkloster, Benny Grey Schuste,r causerede muntert over emnet "Moderne dansk kirkearkitektur, på sporet af et luthersk kirkerum". Mødet statede som sædvanligt med at mødedeltagerne sang sig igennem 19 vers af "Dejlig er den himmel blå" på tre forskellige melodier.