17. marts 2019. Generalforsamling med 23 deltagere

22.februar 2019 havde SSF-distriktet indbudt til portvinsaften i menighedslokalet.