Velkommen til Nordvest danske Menighed

Nordvest danske Menighed. Fusionsaftale 2018

Menigheden er en sammenslutning af de tidligere danske menigheder i Bredsted, Aventoft og Læk.

Fusionsaftale

De tre menigheder
Aventoft Pastorats danske menighed, Drift 8, 25927 Aventoft,
Den danske Menighed for Læk og omegn, Osterstr. 5, 25917 Læk og
Den danske Menighed i Bredsted og Omegn, Drift 8, 25927 Aventoft
tilstræber en sammensmeltning af deres foreninger fra d. 18. september 2018. 

1. Foreningens navn

Den stiftede menighed skal hedde Nordvest danske Menighed.

2.  Foreningens formue

Under forudsætning af, at generalforsamlingerne godkender fusionen, forpligter de tre menigheder sig til at overdrage deres formue til den stiftede menighed. De tre menigheder opløses uden likvidation. Nordvest danske Menighed er de tre menigheders juridiske efterfølger.

Fusionen træder i kraft d. 18. september 2018.

De tre menigheder overdrager deres formue på Nordvest danske Menighed pr. 31.12.2018. De tre overdragende menigheders kasserere færdiggør årsregnskaberne for regnskabsåret 2018, herunder de overdragende menigheders aktiva og passiva.

3. Medlemmer

Med fusionens ikrafttræden bliver medlemskaberne overdraget til Nordvest danske Menighed. De overdragende menigheders medlemmer bliver medlemmer af den nye menighed med de samme rettigheder og pligter.

4. Ansatte

De ansattes arbejdsforhold overdrages til den nye menighed.

5. Prædikesteder

Menigheden råder ud Aventoft, Læk og Bredsted over prædikesteder i Sønderløgum, Dedsbøl, Tinningsted, Ladelund og Før. Det tilsikres, at der også fremover holdes gudstjenester og kirkelige handlinger på disse prædikesteder, så længe der fra medlemmernes side tilkendegives ønske herom.

Menighedshuset i Aventoft

Huset er bygget i 2005 for midler fra Chastine og A P Møllers fond. 

Menighedshus

Menighedshus: Am Pegelgraben 2, 

bag præsteboligen

Pastor Trine Parbo, Email

Drift 8, 25927 Aventoft

Tlf. 04664 212

(fra DK 0049 4664 212)

Den danske Kirke i Læk

Osterstr. 5

25917 Leck

Telefon 04662 2443
 

Gudstjenester i Bredsted i kirkesalen på den danske skole