Velkommen til Midtangel Pastorat (Satrup og Sørup)

VELKOMMEN TIL MIDTANGELS DANSKE MENIGHED

Midtangels danske menighed består af Satrup, Sørup, Havetoft, Dammholm, Grossolt og Kleinsolt. I Satrup og i Sørup holdes der gudstjenester på de danske skoler, hvor man til søndagen omdanner en skolestue til kirkerum. Men der holdes også lejlighedsvis gudstjeneste i egnens tyske kirker i Sørup, Satrup, Grossolt og i Freienwill.

De tyske kirker bliver også brugt  af den danske menighed til begravelser og nogle gange vielser og dåb. Tidligere holdt man konfirmationer og andre 'store' gudstjenester i skolernes gymnastiksale, men i dag konfirmeres de unge i Sct. Johannes kirke i Freienwill.

Satrup danske menighed blev oprettet i 1947 af pastor Immanuel Rommerdahl, og Sørup menighed blev oprettet i 1968 af pastor Hans Peter Simonsen, selvom der allerede fra slutningen af 1950-erne blev afholdt danske gudstjenester. 

Seneste Kirkeblad

Præst

Præst (fungerende): Preben K. Mogensen - via: Wolleshuus 1, 24986 Mittelangeln OT Satrup - tlf. 04633-1649, træffes bedst dagligt mellem 8 og 10 (undtagen onsdag)

email: pkm(at)kirken.de