Velkommen til Husum og Omegns danske menighed

Husum danske kirke

Grundstenen blev lagt i september 1990.  Indviet 10.2. 1991. Skænket af "A. P. Møller og hustru Chastine McKinney Møllers Fond til Almene Formål". Bygningen og dens inventar er tegnet af arkitekt Alan Havsteen-Mikkelsen.

Seneste kirkeblad

Kirken

Kirkens adresse:

Klaus-Groth-Str.49

25813 Husum

 

Vikariende sognepræst,

Kirsten Schmidt

Dansk Pastoratskontor

Klaus-Groth-Str.43

25813 Husum

0045-31463896

E-M@il