Velkommen til Husum og Omegns danske menighed

Husum danske kirke

Grundstenen blev lagt i september 1990.  Indviet 10.2. 1991. Skænket af "A. P. Møller og hustru Chastine McKinney Møllers Fond til Almene Formål". Bygningen og dens inventar er tegnet af arkitekt Alan Havsteen-Mikkelsen.

Seneste kirkeblad

Kirken

Klaus-Groth-Str. 45

25813 Husum

Sognepræst (indtil 1.6. 2019, derefter vakant)

Ulrich Paul Georg Vogel

Dansk Pastoratskontor

Klaus-Groth-Str.43

25813 Husum

Tlf. 04881 533 (fra 1. juni 2019 omstilling til tjenstgørende)