Den danske kirke i Egernførde

Egernførde danske kirke

Embedet er opslået ledig,

se Her

Cecilie Brask er vikarierende præst

Træffes via:

Ostlandstrasse 21

24340 Eckernförde

Tlf. (0)4351 86644

Mail: brask(at)kirken.de

Egernførde danske kirke

Ostlandstrasse 21

24340 Eckernförde

Tlf. (0)4351 86644 

Præsteembedet er vakant. Præsten i Rendsborg, Cecilie Brask, varetager embedet. Træffes via ovenstående og på email brask(at)kirken.de