Velkommen til den danske kirke i Midt- og Sydangel

Døbefonten i kirken i Sdr. Brarup

Den opstandne Kristus på alterbilledet i Sdr. Brarup

Indgang til Kirken i Sdr. Brarup

Den nedlagte kirkesal på skolen i Sørup. Gudstjenester nu i sognekirken

Konfirmanderne 2019

Den opstandne. Alterbilledet i Sdr. Brarup

Dåb i Kirken i St. Solt

Altret i den nedlagte kirkesal i Stenfelt

Søndagsskolen 1959

Søndagsskolen 1958

Kirken i Sdr. Brarup

Krybbespil i Sdr. Brarup

Børn fra Satrup og omegn 2012

Søndagsskolen 1959

Menighedsrådet 1983

Kirkesalsmuseum i Sdr. Brarup, som ikke blev til noget alligevel

Sydslesvigkonfirmandlejr 2019

Udsnit: Kristi Genkomst på alterbilledet i Satrup Kirkesal

Kirken i Sdr. Brarup forår 2020

"Corona"-ringning ved Hans Jakob 2020

Udsnit: Kristi Genkomst på alterbilledet i Satrup Kirkesal

Sønderbrarup Kirke 1960

Sønderbrarup Kirke 2020

Vue fra kirken i St. Solt

Siden sidst

 

P.g.a. coronakrisen, "Kontaktsperre" og forsamlingsforbud er der stadig omfattende begrænsninger,, men vi holder nu fra 10. maj korte andagter på de annoncerede gudstjenestetider/steder.

Tilmelding på tlf. 0461 - 50528545 eller email pkm@kirken.de påkrævet.

21. maj kl. 9.30 i Sørup Kirke

24. maj kl. 10 i den danske kirke i Sønderbrarup

31. maj, Pinsedag, kl. 9.30 i Freienwill Kirke.

Etc. (se kirkebladet).

 

Satrup præstebolig solgt

Den 18. marts blev købekontrakten underskrevet og senest pr. 1. maj vil Wolleshuus 1 i Satrup være i den nye ejers hænder. Indtil midt i april vil vi have fjernet den brandsikre boks og  de møbler m.v., som vi vil beholde, henholdsvis har tilbudt menigheden i Kappel til deres kirkesal.

Dermed er financieringen af den nye præstebolig i Sønder Brarup såvidt på plads. P.g.a. af conona-krisen kan det nu gå hurtigere eller langsommere med nybyggeriet.  Vi må se, også på det punkt.

Generalforsamlingen i Kappel Menighed nåede lige at blive gennemført, før det ikke mere var muligt at forsamles. Hvorvidt vi kan gennemføre generalforsamlingen i Sønder Brarup den 26 .april for ”Midt– og Sydangels danske Menighed”, vides naturligvis ikke.

Fra præstens årsberetning

Hvert år sender alle præster en årsberetning til De danske Sømands– og Udlandskirker og til Dansk Kirke i Sydslesvigs provst/formand. I det følgende et uddrag af min:

Midt- og Sydangel

Den 1. september blev jeg indsat i kirken i Sønder Brarup. Sammenlægningen af Midtangel

og Sønderbrarup/Stenfeld til ”Den danske Menighed i Midt- og Sydangel” fik vi gennemført med de 3 godt besøgte generalforsamlinger, det betød. Vi har holdt en del menighedsrådsmøder (offentlige, fint besøgte) og rådet har konstitueret sig på bedste vis.

 

Derudover kom så en 4. general-forsamling. Den 25. juli var 37 stemme-berettigede m.fl. kommet til præste-kåring, og de stemte alle på mig. Det blev jeg naturligvis meget glad for, er dybt taknemme-lig og så er det især en tillidser-klæring, som jeg må gøre alt for at leve op til, bl.a. ved

 

at sætte mig bedst muligt ind i forholdene og tage det nogenlunde (!) med ro

at være med, hvor der arrangeres i ældreklubber, foreninger og institutioner

at komme rundt og besøge medlemmerne og hverve for, hvad menigheden har at byde på

at få et (endnu mere) fast samarbejde med børnehaver og skoler om gudstjenester og andre ting

at glæde mig over den opbakning, som jeg ikke kun har mødt ved kåring og indsættelse.

 

Tal:

Medlemmer: 194

Gudstjenester: 56

Kirkegang: 933

Børnehave/skolegudstjenester: 9

Kirkelige handlinger:  7

Regnskabet/Underskud: -6571,94€

 

 

 

 

Kappel, Gelting-Gulde, Arnæs

Den katolske kirke har reelt afskaffet ”Limbo”, nærmest et ingenmands-land mellem himmel og skærsild (ikke helvede), som noget man skal tro på som katolik. I Kappel Pastorat er ”Limbo”  ikke blevet indført, men siden Randis pensionering den 1.9. 2018 er man nu alligevel i en sær mellem-tilstand: vakancens, usikkerhedens lod i lang tid med mindst to udsættelser af stillingsopslaget efter to forgæves forsøg. Menighederne, der i praksis agerer som én, i al fald gør menighedsrådene, har ladet fungerende ting fortsætte og egentlig ikke afskaffet noget. En spaghetti-gudstjeneste blev dog aflyst, og det er naturligvis ikke godt, selvom de ikke er så godt besøgte som tilforn.

 

Et løft, som det er håbet, at indsættelsen af Kirsten Schmidt den 12. januar 20, kan give henimod en afklaring her til sommer, peger så fremad.

 

 

Tal:

Medlemmer: 240

Gudstjenester: 44

Kirkegang: 883

Børnehave/skolegudstjenester: 6

Kirkelige handlinger: 1

 

 

 

Kort "OM" MIDT OG SYDANGELS DANSKE MENIGHED

Menigheden i Midt- og Sydangel er fra 1. juni 2019 en sammenlægning af Midtangels og Sønderbrarups danske menigheder. 

Der er egen dansk kirke i Sønderbrarup og faste gudstjenester afholdes til dels i kirkesalen på skolen i Satrup og i sognekirkerne i pastoratet, bla. i Sørup, Thumby og i Strukstrup. Naboskabet med den tyske kirke er dybt og godt. 

Der samarbejdes med det øvrige danske arbejde i pastoratet, hvor det på nogen måde byder sig til, og det er heldigvis mange steder. Der er 4 danske børnehaver, 4 skoler, 2 SFO`er og 5 danske forsamlingshuse/lokaler i menighedens område. 

 

Satrup danske menighed blev oprettet i 1947 af pastor Immanuel Rommerdahl, og Sørup menighed blev oprettet i 1968 af pastor Hans Peter Simonsen, selvom der allerede fra slutningen af 1950-erne blev afholdt danske gudstjenester. 

Del dette:

Præst

Præst:

Preben K. Mogensen 

Zeisighof 14, 24939 Flensborg,

tlf. 0461/5052 8545,

træffes bedst dagligt mellem 8 og 10 (undtagen onsdag)

email: pkm(at)kirken.de

 

Gudstjenestesteder/kirker:

Schleswiger Str. 40, Sønder Brarup

Wolleshuus 2, Satrup (Kirkesal)

Schulstraße 1, 24966 Sörup

Am Pastorat 1, Snarup-Tumby

Dorfstraße 2, 24891 Struxdorf

Eckernförder Landstraße, 24991 Freienwill

 

 

Hver dag indtil den 9. maj ringede kirkeklokkerne kl. 12 (i Danmark kl. 17) for at indvarsle en ende på coronokrisen og nedlukningen. Fra den 10. maj holder vi igen "gudstjenester".

I Sønder Brarup blev Hans Jakob Jessen, der ellers til daglig er menighedens organist, ringer. Klik på billedet for at se klokker og Hans Jakob i sving. Tak til kirkens nabo, Torsten Wullf, for optagelsen. 

Menighedens Logo

I forbindelse med dannelsen af Midt- og Sydangels Menighed fik man også et nyt logo, designet af Christian Prasno, Flensborg. 

Korset i midten er inspireret af Dagmarkorset i Folkekirkens logo og naturligvis i rødt og hvidt. Den blå farve foroven hentyder til Flensborg Fjord, forneden til Slien. Angels grønne skove og gule rapsmarker ligger til højre og venstre ..