Velkommen til den danske kirke i Midt- og Sydangel

VELKOMMEN TIL MIDT OG SYDANGELS DANSKE MENIGHED

Menigheden i Midt- og Sydangel er fra 1. juni 2019 en sammenlægning af Midtangels og Sønderbrarups danske menigheder. 

Der er egen dansk kirke i Sønderbrarup og faste gudstjenester afholdes til dels i kirkesalen på skolen i Satrup og i sognekirkerne i pastoratet, bla. i Sørup, Thumby og i Strukstrup. Naboskabet med den tyske kirke er dybt og godt. 

Der samarbejdes med det øvrige danske arbejde i pastoratet, hvor det på nogen måde byder sig til, og det er heldigvis mange steder. Der er 4 danske børnehaver, 4 skoler, 2 SFO`er og 5 danske forsamlingshuse/lokaler i menighedens område. 

 

Satrup danske menighed blev oprettet i 1947 af pastor Immanuel Rommerdahl, og Sørup menighed blev oprettet i 1968 af pastor Hans Peter Simonsen, selvom der allerede fra slutningen af 1950-erne blev afholdt danske gudstjenester. 

Siden sidst

 

Ny præstebolig i Sdr. Brarup i 2020

Provst Hasse Neldeberg Jørgensen og kirkerådet har handlet prisværdigt hurtigt. Boligen i Satrup sættes til salg, og der skal snarest bygges ny præstebolig i Sønder Brarup. I pressemeddelelsen, der kom lige efter et møde med menigheds-rådet den 4. november, udtalte provsten: ”Jeg har netop orienteret menighedsrådet for Den danske Menighed i Midt- og Sydangel om kirkerådets beslutning Kirkerådet er kommet menighedens ønske i møde om at få en præstegård tæt på sin egen kirkebygning i Sønder Brarup. Beslutningen falder i øvrigt fint i tråd med målsætningen i kirkerådets 2020-plan om at have præsteboliger, hvor fællesskolerne ligger. Den nye præstebolig bliver bygget på DKSs grund ved siden af både kirkebygning og fællesskole, så det kan ikke blive bedre”.

Det sidste var vi helt enige med provsten om, og glæder os alle over, at opfyldelsen af vore ønsker ikke kommer til at trække i langdrag. Vi holdt menighedsrådsmøde den 31. oktober i Satrup, og drøftede her de gode udsigter. Dansk Kirke i Sydslesvig er bygherre på den nye præstebolig, men vi var enige om, at den nye bolig bedst placeres på ”Herrens Mark”, som den nederste del af kirkens  ret store grund bliver kaldt. Fint navn! Boligen vil så  kort og godt ligge lidt længere væk fra hovedvejen end den tidligere præstebolig. Og at det bør være et - rødt - træhus ligesom kirken, var alle også enige om. Nu ser vi, for som vi jyder ved: det kommer jo an på, hvad det vil koste!

Møde med menighedsrådene i Kappel Pastorat

Den 4. november holdt menigheds-rådene i Kappel Pastorat også møde med provsten. Som man vil vide var det egentlig planen at genopslå præste-stillingen for tredje gang her i den tidlige vinter. Provsten mente dog, at det med fordel kunne vente til næste sommer og foreslog Kirsten Schmidt som vikar fra januar og jo nok til sommeren 2020. Det vil øge mulighederne for at få stillingen besat!

Det gik menighedsrådene ind for, da det alt andet lige giver tid til at finde ”egne ben”, og så har vores nye provst ganske åbenbart et fint netværk, der nu kommer Sydslesvig til gavn ved stilingsbesættelser.

 

Uafhængigt heraf, dog, vender ligeledes fra januar 2020 et (andet) kendt ansigt fra Sønderbrarup tilbage til Sydslesvig. Henriette Heide-Jørgensen, der var præst i Sønderbrarup, Stenfeld og Thumby-Strukstrup 1991-1996 er ny præst i Husum og Frederiksstad fra januar 2020. Hun bliver indsat den 5. januar, og der vil Kirsten Schmidt meget gerne være med. Kirsten har vikarieret i Husum og Fr.Stad siden sidste sommer.

 

Foreningslokalet i Satrup og salg af præsteboligen i Satrup.

Der er nu lejlighed til at ønske SSF i Satrup/Havetoft hjertelig tillykke med det nye foreningslokale ved skolen i Satrup. Det blev indviet den 17. november og seniorklubben tyvstartede i lokalet den 12. november (foto på næste side). Det skal nok blive flittigt brugt af alle i det danske arbejde, så tillykke til SSF og til os alle.

Der er en særlig grund til at nævne foreningslokalet i kirkelig sammenhæng, for i ny og næ vil vi sikkert også gerne låne det, men også af en anden grund. Ved seneste fællesmenighedsrådsmøde for Midt og Sydangel, Kappel og Lyksborg pastorater, som afholdes to gange om året, fortalte vores mangeårige, valgte medlem af kirkerådet, Lorentz Korsgaard, Kappel, at menigheds-lokalet var en væsentlig grund til, at den tidligere præstebolig i Satrup blev bygget og fik det udseende den har. Denne grund, som jeg ikke kendte,  er nu så at sige ”bortfaldet”.

Den tidligere præstebolig sættes snarest til salg. Indtægten fra salget skal bruges til at opfylde vort ønske om at bygge den nye præstebolig i Sønderbrarup. Det nye år vil bringe et rejsegilde ...

Op til jul

I Sønderbrarup er julemarkedet det første varsel om, at julen nærmer sig. I Kappel skal der laves dekorationer til  de ældre medlemmer i forening og kirke (se bagsiden).

 

Vi har efterhånden en arbejdsdeling m.h.t. julemarkedet, men der skal stadig planlægges nøje. Det lønnede sig, for den 23. november var fra begyndelse til slut en lind strøm af menneske. Tombolaen, der havde rigtig mange præmier, havde ret hurtigt udsolgt og i mad-afdelingen, hvor konfirmanders hjælp var uvurderlig, var der kun meget få rester tilbage. Pengemæssigt gik det også fint: overskud på ca. 1750 Euro.

 

Menighedsrådene ønsker medlemmer og venner en Glædelig Jul og et Velsignet Nytår i kirke og hjem!   PKM

 

 

 

Forrige Kirkeblad

Præst

Præst: Preben K. Mogensen - via: Wolleshuus 1, 24986 Mittelangeln OT Satrup - tlf. 04633-1649 eller Zeisighof 14, 24939 Flensborg, tlf. 0461/5052 8545, træffes bedst dagligt mellem 8 og 10 (undtagen onsdag)

email: pkm(at)kirken.de

Menighedens Logo

I forbindelse med dannelsen af Midt- og Sydangels Menighed fik man også et nyt logo, designet af Christian Prasno, Flensborg. 

Korset i midten er inspireret af Dagmarkorset i Folkekirkens logo og naturligvis i rødt og hvidt. Den blå farve foroven hentyder til Flensborg Fjord, forneden til Slien. Angels grønne skove og gule rapsmarker ligger til højre og venstre ..