Velkommen til den danske kirke i Midt- og Sydangel

VELKOMMEN TIL MIDT OG SYDANGELS DANSKE MENIGHED

Menigheden i Midt- og Sydangel er fra 1. juni 2019 en sammenlægning af Midtangels og Sønderbrarups danske menigheder (Se mere i det følgende). 

Der er egen dansk kirke i Sønderbrarup og faste gudstjenester afholdes til dels i kirkesalen på skolen i Satrup og i sognekirkerne i pastoratet, bla. i Sørup og i Strukstrup. Naboskabet med den tyske kirke er dybt og godt. 

Der samarbejdes med det øvrige danske arbejde i pastoratet, hvor det på nogen måde byder sig til, og det er heldigvis mange steder. Der er 4 danske børnehaver, 4 skoler, 2 SFO`er og 5 danske forsamlingshuse/lokaler i menighedens område. 

 

Satrup danske menighed blev oprettet i 1947 af pastor Immanuel Rommerdahl, og Sørup menighed blev oprettet i 1968 af pastor Hans Peter Simonsen, selvom der allerede fra slutningen af 1950-erne blev afholdt danske gudstjenester. 

Siden sidst: Èn menighed, et råd og "ny" præst

Efter tre generalforsamlinger er vi nu fra 1. juni 2019 èn dansk menighed i Midt– og Sydangel. At kalde menigheden ”ny” kan vi dog se bort fra i tre sammenhænge. De to menigheder har delt præst de sidste 5 år og er vokset godt,  omend ikke helt sammen. Således finder især kirkegængere fra et prædikested vej til gudstjeneste et andet sted, og denne positive tendens kan fortsætte med at ”sikre og styrke dansk kirkeliv”, som det hedder i den nu besluttede sammenlægnings-aftale. 

Den tredje sammenhæng er menighedsrådet, hvor de ”nye” medlemmer er de gamle. Efter generalforsamlingen havde vi et kort møde, hvor vi kunne glæde os over, at menighedsrådsmedlem Ester Möller var beredt til at overtage hvervet som kirketjener i Satrup.

Selina Rabuska er fraflyttet Satrup, og vi må næstefter finde en lejlighed til at sige hende en stor tak. Jeg glemmer i al fald aldrig, hvor pænt og omhyggeligt hun havde gjort alting klart, første gang jeg selv var i Satrup til gudstjeneste.

Samtidig talte vi om konstituering, men da vi faktisk først formelt og juridiskt er beslutnings-dygtige ved menighedsrådsmøde den 12. juni kl. 19.00 i Satrup Præstebolig, skal listen på næstsidste side tages med et meget, meget lille forbehold.

Vi vil fremover annoncere menighedsråds-møder så godt vi kan og altid kort berette i kirkebladet, hvad vi har arbejdet med. Medlemmer skal være meget velkomne til at gæste menighedsrådsmøderne.

Den 12. juni vil ”gæster”  dog skulle følge mig udenfor døren under et punkt: valg af præst med indsættelse i Sønderbrarup den 1. september kl. 14.00.

Menighedsrådet har på et møde i april med vores nye provst, Hasse Neldeberg Jørgensen, enstemmigt tilkendegivet, at de ønsker mig som deres og jeres præst. Det har jeg naturligvis ikke kunnet og villet sige ”nej” til, for jeg er blevet meget glad for at være iblandt jer i det år, jeg nu har været vikarpræst. Menighedsrådet så ikke noget (større) problem i, at jeg har hus i Flensborg og ikke bor i sognet. Men det gør jeg.

Heike, min kone, og jeg vil gerne flytte til Sønderbrarup, og vi håber, at det ikke vil tage for længe, før der igen står en præstebolig ved siden af kirken.

 

Seneste Kirkeblad

Forrige Kirkeblad

Præst

Præst (fungerende): Preben K. Mogensen - via: Wolleshuus 1, 24986 Mittelangeln OT Satrup - tlf. 04633-1649, træffes bedst dagligt mellem 8 og 10 (undtagen onsdag)

email: pkm(at)kirken.de