Velkommen til den danske kirke i Midt- og Sydangel

VELKOMMEN TIL MIDT OG SYDANGELS DANSKE MENIGHED

Menigheden i Midt- og Sydangel er fra 1. juni 2019 en sammenlægning af Midtangels og Sønderbrarups danske menigheder. 

Der er egen dansk kirke i Sønderbrarup og faste gudstjenester afholdes til dels i kirkesalen på skolen i Satrup og i sognekirkerne i pastoratet, bla. i Sørup, Thumby og i Strukstrup. Naboskabet med den tyske kirke er dybt og godt. 

Der samarbejdes med det øvrige danske arbejde i pastoratet, hvor det på nogen måde byder sig til, og det er heldigvis mange steder. Der er 4 danske børnehaver, 4 skoler, 2 SFO`er og 5 danske forsamlingshuse/lokaler i menighedens område. 

 

Satrup danske menighed blev oprettet i 1947 af pastor Immanuel Rommerdahl, og Sørup menighed blev oprettet i 1968 af pastor Hans Peter Simonsen, selvom der allerede fra slutningen af 1950-erne blev afholdt danske gudstjenester. 

Siden sidst

En dybtfølt tak! Det blev en mindeværdig dag, da jeg den 1. september blev indsat i mit sidste embede. Straks en særlig tak til menighedsrådet og andre, der hjalp med at forberede!  Det var 4. gang i min efterhånden 32-årige præstetid, og jeg agter ikke at prøve det igen. Der kan ikke være udsigt til nogen forbedring!

”Det er dejligt derude på landet”, som H.C. Andersen så rigtigt siger, men det drejer sig nu ikke om et landskab, hvor skønt Angel end er, men om en menighed. Hvis præst jeg nu er, og det siger jeg en dybtfølt tak for. Ikke mindst til de 37 medlemmer, der midt i sommerferien kom for enstemmigt at vælge mig som præst for ”Den danske Menighed i Midt– og Sydangel”. Det forpligter på allerbedste vis, dvs. det løfter op og giver kræfter til det kald, som nu er mit. 

Jeg ville ønske, at alt var faldet på plads til en hverdag i faste rammer, men i Kappel, Arnæs og Gelting mangler der stadig en præst. Her i efteråret gøres et fornyet forsøg på at få stillingen besat. Vores nye provst er optimist, og det skal ingenlunde tages fra ham, end mindre fra menighederne.

Jeg har nu ikke kun vikarieret i over et år i Midt– og Sydangel, men også i Kappel, Arnæs og Gelting. Det har betydet meget for mig, og jeg håber, at det ”sammenfald” jeg i høj grad ser for os alle fra Kappel til Freienwill og fra Gelting til Bøglund vil være fælleseje. Vi er ikke så mange, at vi kan undvære nogen eller må glemme nogen. Hvad der sker et sted, mærkes et andet sted. Det gælder så også i Dansk Kirke i Sydslesvig som helhed, naturligvis.

Med efterårets komme er vi tilbage i den faste rytme. Konfirmander er begyndt på undervisningen, arrangementerne følger slag i slag, vi forbereder os på julemarkedet og høstgudstjenesterne kommer snart. Nu mangler præsten så kun at komme rundt hos medlemmerne. Vi når det altsammen, bare vi også når gudstjenesten om søndagene.

En dybtfølt tak!

 

Vi har holdt tre menighedsrådsmøder 12.6., 25.7. og 28.8. Foruden planlægning af præstevalg og indsættelse har vi set på faste kontrakter for vore ansatte, fået kirken i Sønderbrarup malet, taget første skridt i mange sager, som vi vender tilbage til. Vi har dog især set på at få en fast arbejdsgang, der jo bl.a. indbefatter, at alle medlemmer er velkomne til møderne og har taleret. Hidtil har vi hver gang været så heldige ikke kun at være ”unter uns”. Menighedsrådmøder vil i reglen finde sted  kl. 19.00 den sidste torsdag hver anden måned, dvs.

31. oktober i Satrup, 23.  januar 2020 i Sønderbrarup, 26. marts i Satrup etc.

 

Julemarked-forberedelse

Til forberedelse af julemarkedet den 23. november i Sønderbrarup inviteres alle, der vil hjælpe,  til møde i kirken mandag den 30. september kl. 19. Den videre planlægning sker på menighedsrådsmødet den 31.10. Kan man ikke komme til møderne, men vil gerne hjælpe,  er man altid velkommen til at kontakte formand eller præst.

 

Preben K. Mogensen

 

 

 

Seneste Kirkeblad

Forrige Kirkeblad

Præst

Præst: Preben K. Mogensen - via: Wolleshuus 1, 24986 Mittelangeln OT Satrup - tlf. 04633-1649 eller Zeisighof 14, 24939 Flensborg, tlf. 0461/5052 8545, træffes bedst dagligt mellem 8 og 10 (undtagen onsdag)

email: pkm(at)kirken.de

Menighedens Logo

I forbindelse med dannelsen af Midt- og Sydangels Menighed fik man også et nyt logo, designet af Christian Prasno, Flensborg. 

Korset i midten er inspireret af Dagmarkorset i Folkekirkens logo og naturligvis i rødt og hvidt. Den blå farve foroven hentyder til Flensborg Fjord, forneden til Slien. Angels grønne skove og gule rapsmarker ligger til højre og venstre ..