Velkommen til Ansgar Kirke, Flensborg Nord og Kobbermølle

Om Ansgar Kirke

 

Ansgar Kirke blev indviet Alle Helgens søndag, den 3. november 1968. Kirken med tilhørende menighedshus og præstegård er skænket af A.P. Møller og hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene formål.  Hele bygningskomplekset er bygget i gule sten og har rødt tegltag. Læs mere.

Ansgar Kirke er en stor og rummelig kirke – den største blandt de danske kirker i Sydslesvig.  Enkelthed og gode materialer giver kirken en egen skønhed og harmoni.

Den danske menighed holder gudstjeneste i kirken kl. 10.00 på alle søn- og helligdage (med ganske få undtagelser).  Kirken bruges naturligvis også til kirkelige handlinger.  Derudover anvendes kirken ofte til koncerter, da rummet har en glimrende akustik og et godt orgel.

Men også andre menigheder har deres gang i kirken. Således holder en frimenighed med rødder i især Ghana sine gudstjenester ved middagstid, og hver anden søndag sidst på eftermiddagen rykker 50-70 flygtninge fra Eritrea (bosiddende i Flensborg og omegn) ind for at holde deres gudstjeneste.

Menighedshuset bruges til konfirmandundervisning, menighedsrådsmøder og folkelige møder af forskellig art. Desuden er den ramme om en lang række aktiviteter: klubarbejde (mandag og onsdag), sprogkurser, kortklub m.m.

5. januar 2007 blev kirken, menighedshuset og præsteboligen fredet af de tyske myndigheder.

 

 

Ansgar Kirkes Jubilæum

Fra formanden, Hellle Skadhauges indledende hilsen i jubilæumsskriftet:

Et menneske på 50 år er i sin bedste alder. Man har fået enhel del livserfaring, men har stadig meget af ungdommensfriskhed og energi. Tilsvarende er en halvtredsårig bygningblevet brugt og afprøvet, „slidt til“ så at sige, men er dog stadig moderne.

Lidt historisk må Ansgar Kirke også sigesat være, eftersom den blev fredet i 2007.Når vi fejrer kirkens jubilæum, er der grund til at give udtrykfor vores store taknemmelighed over for skibsreder A.P. Møller, som i sin tid besluttede at skænke os den og detilhørende bygninger, desværre uden selv at opleve at se dem bygget.....  Læs mere i skriftet ved klik på billedet af dets forside her t.v. 

Ansgar Kirke og Menighedshus

(by-kort)

Apenrader Str. 25

24939 Flensborg

Tlf. 0461 - 4 33 76

Evt. 0461 - 5052 8545

E-mail lk@kirken.de

Bankforbindelser:

Union Bank, Flensborg

IBAN:  DE08 2152 0100 0000 0101 70
BIC:     UNBNDE21XXX

Broager Sparekasse

9797 1033468


Aktuelt NordNyt

NordNyt Påske 2019

NordNyt Vinter 2018/19