Salmer på dansk og tysk før og nu

Dansk Kirke i Sydslesvig har fortsat en lang tradition for at  oversætte/udgive danske salmer og også enkelte sange til tysk til gudstjenestebrug, så at den tyske tekst kan synges sammen med den danske. 

Den 27. september 2015 blev en ny udgave af "Salmer på dansk og tysk" højtideligt taget i brug ved en festgudstjeneste i St. Marien i Flensborg, hvor bl.a. grænselandets tre biskopper, Marianne Christiansen, Elof Westergaard og Gothart Magaard deltog.  

En meget væsentlig del af forhistorien for den nuværende, nye udgivelse var det  udvalg af danske præster i Sydslesvig bestående af Jørgen Kristensen, Hans Parmann, Jens Svendsen og C.B. Karstoft, der blev nedsat i 1970. Da disse præster blev opfordret til at medvirke ved udgivelsen af Grundtvig-salmer på tysk til Grundtvig-jubilæet i 1983, blev navnet "Grundtvigværkstedet" taget i brug.  Læs mere: Grundtvigværkstedet-Kronik 2013(PDF)

Om den nye udgave skrev Ea Dal, præst ved Sct. Hans, Flensborg:
I de sidste år har jeg haft en spændende ekstraopgave. Jeg har været med til at redigere en ny udgave af ”Salmer på dansk og tysk”, den dansk-tyske salmebog, som vi bruger til kirkelige handlinger. Den nuværende er 20 år gammel, og siden den udkom, har vi fået en ny dansk salmebog med mange nye salmer, som især unge er glade for at synge.

Der blev i 2009 nedsat et udvalg, der skulle tage sig af en ny udgave. Foruden mig bestod det af Søren Agersnap og Cecilie Brask, begge præstekolleger. Vi fik hurtigt den idé at lave en salmebog, der indeholdt også salmer fra den tyske salmebog, Evangelisches Gesangbuch, så den også kunne bruges af de tyske menigheder nord for grænsen; derfor blev gruppen suppleret med Christa Hansen, tysk præst i Haderslev, og organist Stephan Krueger fra Helligåndskirken og Christuskirche i Mørvig.

Vi har fundet rigtig mange salmer, der findes på begge sprog, ikke mindst er der de mange danske salmer, som Grundvig Værkstedet, en gruppe af pensionerede præster fra Sydslesvig, har oversat gennem mere end 40 år. Nogle af de salmer, de ikke har villet binde an med, har vi bedt andre om at oversætte, ligesom Søren Agersnap har påtaget sig at oversætte en række tyske salmer til dansk.

Ud af de mange salmer, vi har har at vælge af, har vi sammensat en bog, der består af knap 300 salmer, deraf 60 fra Evangelisches Gesangbuch. I den danske del, der har Den Danske Salmebog som udgangspunkt, er der også en del tyske salmer, som mange slet ikke mere tænker på som tyske salmer. De fleste af dem står også i den tyske salmebog, så reelt er antallet af salmer fra den tyske salmebog noget større.

Det største problem, når man skal synge sammen, er melodierne, fordi der tit er forskelle i rytme og melodiføring mellem dansk og tysk tradition, selvom det grundlæggende er samme melodi. Der er også forskelle på, hvilke melodier man bruger til samme salme. Alt dette har Stephan Krueger og jeg forsøgt at gøre opmærksom på i nogle noter ved hver salme, som vi håber vil være en hjælp især til organisterne.

Bogen udgives som alle danske salmebøger af Det kgl. Vajsenhus under Det Danske Bibelselskabs opsyn. Alle involverede håber naturligvis, at mange både syd og nord for grænsen vil få glæde af den nye bog i mange år frem.

Salmer på dansk og tysk 1974
Salmer på dansk og tysk 1995
Den Danske Salmebog 2002