Velkommen til de danske kirker i Slesvig, Rendsborg og Egernførde

I den gamle hertug-residensby (Gottorp Slot), Slesvig, der har givet navn til hele landsdelen, er der to præster, der foruden selve byen varetager oplandet, der mod syd grænser til Rendsborg og mod øst til Egernførde. Egernførde pastorat omfatter også halvøen Svansen  ned til Holtenå ved Kiel.

Find din kirke