Velkommen til Midtangel Pastorat (Satrup og Sørup)

Kontaktadresser

Præst (fungerende): Preben K. Mogensen - via: Wolleshuus 1, 24986 Mittelangeln OT Satrup - tlf. 04633-1649, træffes bedst dagligt mellem 8 og 10 (undtagen onsdag)

email: pkm(at)kirken.de

 

Midtangel menighed:

Formand: Andrea Werner, e-mail: andrea.werner20(at)gmail.com             
Kasserer: Majbrit Molter-Jahnke, Flatzbyer Str. 38, 24966 Sörup, Tlf.04635-1284, 
email: majbritmolter(at)googlemail.com
Konto: IBAN DE06 2166 1719 0004 1046 25

Sygepleje: Petra Kötter, 0461-57058141