Sct. Hans og Adelby danske Menigheds historie

 

Menighedens historie går tilbage til 1933, da en kreds af dansksindede indbyggere i landsbyen Tarup, der nu er indlemmet i Flensborg, fik gennemtrumfet, at der kunne holdes gudstjenester på dansk i sognekirken Adelby Kirke. Det var den første tyske kirke, der efter grænseafstemningen 1920 blev åbnet for danske gudstjenester. En gang om måneden samledes menigheden der, mens der på andre søndage var gudstjenester i Tarup danske skole. I en årrække blev der holdt gudstjenester i Margrethe Gudme Hjemmet i Engelsby, hvor der var en selvstændig menighed. Den sidste gudstjeneste der blev holdt i 2008 i forbindelse med et nytårsarrangement; derefter blev altervæggen fjernet til fordel for en udvidelse af Engelsby Børnehave.

Bygningen af Sct. Hans danske Kirke
En egen præst fik den østlige del af Flensborg først i 1946, da Poul Jørgensen overtog hele det store område. Tilslutningen til mindretallet voksede meget hurtigt, og i april 1948 blev Sct. Hans og Adelby skilt ud som selvstændigt sogn med Poul Jørgensen som præst. I det første år blev der holdt gudstjeneste i et lokale i en baggård i Angelburger Straße, der, hvor nu Sparkasse har bygget nyt. I løbet af 1949 blev der samlet penge til at bygge kirke for på Fyn, og de fynske teglværker skænkede murstenene. Den 12. juni 1949 var der grundstensnedlæggelse. De tre sten fra Dannevirke, ruinen Trøjborg i Sønderjylland og Vartov i København kan stadig ses under kirkens mosaikvindue. 1. søndag i advent 1949 blev kirken indviet til brug.

Huset var ikke bare kirke: i underetagen var der børnehave og over kirkesalen præstebolig. Selve kirken kunne deles med en foldevæg, så rummet kunne bruges til flere formål. Som alterbillede købte menighedsrådet efter en husindsamling et stort maleri af kunstneren Jan Laß. Det forestiller den fortabte søn, men mange har sikkert også set modtagelsen af den hjemvendte krigsfange i det - eller måske den faldne, der bliver modtaget med åbne arme i himmelen.

Ombygning
Afgørende for kirken nuværende udseende var en stor ombygning i 1986, som den daværende præst Morten Mortensen tog initiativ til. Sct. Hans Børnehave var flyttet til en nybygning, så kælderen kunne bruges som menighedslokale, men der var ingen forbindelse fra kirken derned. Nu blev der af en stor skare frivillige bygget trappe, flyttet vægge og døre og skabt en velfungerende underetage. Indgangen til kirken blev flyttet fra gaden til havesiden, så der kun er adgang til præstens lejlighed og kontor fra gadesiden. Det store alterbillede blev flyttet til sidevæggen, og i stedet blev der indmuret en fin glasmosaik over alteret, udført af Kaj K. Nørkjær fra Hjørring. Endelig blev der anskaffet nyt inventar.

Udsmykning
I anledning af menighedens 50 års jubilæum i 1998 blev der samlet ind til et nyt altertæppe, vævet af kunstvæveren Anja Schneider, som senere også har lavet tre vævninger i de liturgiske farver lilla, grøn og hvid til prædikestolen. Et par år senere købte menigheden et digitalt orgel som erstatning for et lille orgel med fire stemmer, som ikke kunne fylde rummet, når der var mange mennesker.

Menighedens patchworkgruppe har fremstillet to billedtæpper til ophængning i kirken, ligesom den har lavet vægtæpper til menighedslokalerne.

Nutid
Menigheden holder fast ved den gamle tradition om at holde gudstjenester i Adelby Kirke, dog nu næsten kun juleaften, ved konfirmationer og til Allehelgen, altså lejligheder, hvor der kommer mange mennesker. Skærtorsdag er der skabt en god tradition for at holde gudstjeneste sammen med den tyske menighed med efterfølgende hyggeligt samvær.

Menigheden
Menighedens medlemmer er næste alle sydslesvigere; der bor ret få rigsdanskere på den østlige side af fjorden.