Velkommen til Helligåndskirken, Flensborg

Helligåndskirkens kor

Helligåndskirkens kor øver hver mandag fra kl. 19.30 til 21.30 i menighedslokalerne (Stuhrsalle 17)

Korleder: Stephan Krueger

tel.: 04634 1879

email: stephankrueger(at)foni.net