Preben Kortnum Mogensen

Preben Kortnum Mogensen. Præst. Født 1960 i Bevtoft, Sønderjylland. Af landmandsslægt og ældst af i alt fire brødre, klassisk-sproglig student Nyborg (Kostskole) 1979, studieophold (DAAD-årsstipendiat) i Tübingen 1985-1986, speciale i middelalderlig kirkehistorie, cand.theol. Århus sept. 1986 (11), akademisk oversættelsesarbejde fra dansk til tysk, præst i Ejdersted 1.8.1987, ordineret i Helligåndskirken, Flensborg 6.8.1987, præst i Grimsby, Ontario 1.3.2000.

Gift med Heike i 1989. Hun er født 1964 i Witzwort, Ejdersted og ikke oprindeligt hjemmehørende i mindretallet. Sygeplejerske på Dansk Alderdomshjem, 2009-2018 formand for driftsrådet (medarbejderrepræsentatonen; tillidsmand) i huset og 2003-2015 leder i FDF, Flensborg. 3 voksne børn.

Ansat som (konst.) præst ved Ansgar 1.9.2002, dog som barselsvikar i Lyksborg, indsat i Flensborg Nord den 30.3.2003,  fast ansat 31.10.2003. Sygehuspræst for rigsdanske patienter på Flensborgs sygehuse, Franziskus og Diakonissenanstalt, og webansvarlig: 1.4.03 til 1.9.13. 

Kirkebogsførende sognepræst ved Ansgar Kirke fra 1.4. 2003 til den 1.9.2016, derefter hjælpepræst ved Ansgar Kirke og hovedsageligt (80%) forpligtet på opgaver for Dansk Kirke i Sydslesvig som helhed (hjemmesider, offentlighedsarbejde, projekter, sygehuspræst (30 %), vikar ved kollegers orlov).

Fra 1. juni 2018 konstitueret som præst i Midtangel og Sdr. Brarup. Fra 1.9.2018 konstitueret i Kappel og Omegn.

Fra 1.9. 2019 sognepræst i Syd- og Midtangels danske Menighed. 

Maj 2014 havde jeg den ære at modtage Niels Kjems`Initiativpris, som uddeles årligt af Slesvigsk Kreditforening.