Medlemskab i kirke/menighed under DKS

Medlem er kun den over 18 år, der har meldt sig ind!


JA,

 • en menighed under Dansk Kirke i Sydslesvig er din kirke,

 • fordi du er døbt og/eller konfirmeret og/eller viet i den danske kirke, 

 • fordi du går til dansk gudstjeneste, 

 • fordi du deltager i arrangementer i kirken, 

 • fordi du har gået i dansk skole,

 • fordi du hører til det danske mindretal og er medlem af en dansk forening, f.eks. SSF,

 • fordi du vil bidrage til bevarelse og fremme af dansk kirkeliv lokalt og regionalt,

 • fordi du vil øve indflydelse på kirkens liv med stemmeret og valgbarhed til kirkens organer (menighedsråd m.v.),

 • fordi du vil have krav på dansk, kirkelig betjening; dåb og konfirmation af børn, vielse og begravelse.

  Er dit svar ”JA” til blot et af ovenstående udsagn, så bliv medlem, hvis du ikke allererede er det.

 

Da "Dansk Kirke i Sydslesvig" i modsætning til den tyske kirke er registreret som en forening (e.V.) er man ikke "automatisk" medlem og kirkeskat/kirkebidrag skal man selv sørge for betaling af, ligesom ved andre foreninger.

 

Døbte børn af medlemmer har medlemskab uden stemmeret og bidragspligt indtil de fylder 18 år. Så skal de selv melde sig ind. Man kan blive stemmeberettiget medlem fra det fyldte 14. år (religionsmyndighed).Indmeldelse kan ske ved henvendelse hos den lokale præst (klik på det blå sydslesvigkort) eller i tvivlstilfælde hos kirkekontoret, der også gerne giver nærmere oplysninger.

Kirkebidraget

Medlemmer er pligtige til at bidrage til den lokale menighed, som de er medlem af og skal selv sørge for betaling. Menighedernes regnskabsførere er dog altid gerne behjælpelige.

Medlemmer betaler 5 % af deres løn- eller indkomstskat. For medlemmer, som ikke betaler skat, har menighederne fastsat et mindstebidrag.

Hvad bruges kirkebidraget til?

Den lokale kirkes drift, herunder varme, strøm, vedligehold og lønninger til organist m.v., aktiviteter og derudover bl.a. også den lokale kirkes medlemsbidrag til ”Dansk Kirke i Sydslesvig” (p.t. 14 € pr. registreret medlem om året)

Helligåndskirken er DKS` "domkirke
DKS hører under Haderslevbispens tilsyn

Find din kirke

Når man er medlem af en lokal kirke/menighed er man også medlem af DKS og hører til fællesskabet med Den Danske Folkekirke. Men indmelde sig SKAL man altså i sin lokale kirke!