Kirkerådet

Dansk Kirke i Sydslesvigs bestyrelse

Provsten, der vælges af DSUK`s bestyrelse efter indstilling fra kirkerådet, er født medlem/formand. Forretningsføreren er kirkerådets sekretær. Formand og næstformand, samt et yderligere medlem udgør et forretningsudvalg, der tager stilling til uopsættelige sager og forbereder de månedlige kirkerådsmøder. Kirkerådets 7 læge og 3 gejstlige medlemmer vælges i 6 valgkredse for en periode på 4 år og tiltræder pr. 1. søndag i advent, senest 2017.

Beretninger og protokoller

Vedtægterne for DKS samt beretninger og kirkedagsprokoller ligger som pdf-filer på siden download.

Provsten og forretningsføreren aflægger beretning på kirkedagen.

Kirkerådets medlemmer

Forretningsudvalget

Formand

Provst Hasse Neldeberg Jørgensen

provsten@kirken.de

Næstformand

Jochen Arndt

arndt@kirken.de

Forretningsudvalgsmedlem

Helle Wind Skadhauge

skadhauge@kirken.de

Kirkerådssekretær

Forretningsfører Jytte Nickelsen

nickelsen@kirken.de

Kirkerådsmedlem

Frauke Alberts

alberts@kirken.de

Kirkerådsmedlem

Lorentz Korsgaard

korsgaard@kirken.de

Kirkerådsmedlem

Kirsten la Cour

lacour@kirken.de

Kirkerådsmedlem

Mogens Lesch

lesch@kirken.de

Kirkerådsmedlem

Bodil Steenvinkel

steenvinkel@kirken.de

Kirkerådsmedlem

Pastor Susanne Bramsen Böll

boell@kirken.de

Kirkerådsmedlem

Pastor Preben Kortnum Mogensen

pkm@kirken.de

Kirkerådsmedlem

Pastor Henriette Heide-Jørgensen

hehj@kirken.de