Kirkerådet. Dansk Kirke i Sydslesvigs bestyrelse

Kirkerådet 2017-2021: Fra venstre til højre er det Frauke Alberts, Garding, Helle W. Skadhauge, Flensborg, medlem af forretningsudvalget, Bodil Stenvinkel, Risby, Viggo Jacobsen, Flensborg, Formand, Jochen Arndt, Flensborg, Næstformand, Susanne B. Böll, Harreslev, Ulrich Vogel, Seeth, Kirsten la Cour, Skovlund. Ikke tilstede

Provsten, der vælges af DSUK`s bestyrelse efter indstilling fra kirkerådet, er født medlem/formand. Forretningsføreren er kirkerådets sekretær. Formand og næstformand, samt et yderligere medlem udgør et forretningsudvalg, der tager stilling til uopsættelige sager og forbereder de månedlige kirkerådsmøder. Kirkerådets 7 læge og 3 gejstlige medlemmer vælges i 6 valgkredse for en periode på 4 år og tiltræder pr. 1. søndag i advent, senest 2013.

Vedtægterne for DKS samt beretninger og kirkedagsprokoller ligger som PDF på siden "download".

Provsten og forretningsføreren aflægger beretning på Kirkedagen.

DKS forretningsudvalg. Formand

Provst Hasse Neldeberg Jørgensen, Wrangelstr. 14, 24937 Flensborg, 0461/52565 eller (p.t. foretrukket) 0045-30593696, E-M@il 

Provst og formand for Kirkerådet DKS fra 1.3. 2019.  Provsten er ifølge sydslesvigsk tradition præst ved Helligåndskirken, Flensborg, som er mindretallets hovedkirke. Læs mere ....

DKS forretningsudvalg. Næstformand

Næstformand Jochen Arndt.

 

Jochen Arndt er 65 år. Han er født og opvokset i Hamborg og har haft sit hjemsted i Sydslesvig siden 1975, hvor han blandt andet har været ansat på Diakonissen Krankenhaus Flensburg og Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig. Jochen Arndt har engageret sig bredt i det kirkelige arbejde. Tidligere medarbejder i FDF, kreds Flensborg og medlem af menighedsrådet i Sct. Hans og Adelby danske Menighed siden 1986, næstformand siden 1996. Virket til gavn for DKS er bestemt ikke nyt for ham, idet han har været medlem af kirkerådet siden 2001.

DKS forretningsudvalg. FU-medlem

Lektor Helle Wind Skadhauge, Alter Kupfermühlenweg 32, 24939 Flensborg,  0461-47811,  E-m@il (kreds 3). Født og opvokset i København,  stærke sønderjydske forbindelser, i Flensborg siden 1974, lektor på Duborg Skolen (engelsk og latin). Formand for Ansgar Kirke, Flensborg Nord siden 1997. Forretningsudvalgsmedlem fra marts 2008.