Kirkedagen. Dansk Kirke i Sydslesvigs generalforsamling

Dansk Kirke i Sydslesvig er organiseret som en forening og arbejder under Danske Sømands- og Udlandskirker (til den 1.1.2004 under Dansk Kirke i Udlandet).
Siden 1947 mødes repræsentanter for de danske menigheder i Sydslesvig til en årlig kirkedag i Slesvig, oprindeligt på Kristi Himmelfartsdag nu i reglen på 5. søndag efter Påske. Iflg. vedtægterne fra 1959, da Dansk Kirke i Sydslesvig blev stiftet som organisation, er det sammenslutningens "generalforsamling".

På kirkedagen aflægger provsten/formanden for Dansk Kirke i Sydslesvig og forretningsføreren deres beretninger. Disse findes på siden download