Kirkerådet aflyser Kirkedagen d. 10. maj 2020

Sydslesvigprovst Hasse Neldeberg Jørgensen orienterer om, at Dansk Kirke i Sydslesvigs kirkeråd har truffet beslutning om, at foreningens generalforsamling – Kirkedagen – d. 10. maj er aflyst. Kirkerådet har peget på d. 6. september 2020 som ny dato for Kirkedagen 2020.

 

”Kirkerådet vil på et senere tidspunkt tage stilling til om Kirkedagen finder sted med eller uden gæster,” udtaler provsten.