Kirkerådet aflyser Kirkedagen d. 6. september 2020

Sydslesvigprovst Hasse Neldeberg Jørgensen orienterer om, at Dansk Kirke i Sydslesvigs kirkeråd har truffet beslutning om at aflyse afholdelsen af en fysisk Kirkedag i 2020: ”Oprindeligt har kirkerådet aflyst Kirkedagen d. 10. maj og peget på d. 6. september 2020 som ny dato for Kirkedagen. Dog er den virusbetingede smittefare desværre fortsat aktuel. Derfor ønsker kirkerådet at se bort fra afholdelse af en fysisk Kirkedag i 2020,” oplyser provsten.

Vedtægter kræver generalforsamling

DKSs vedtægter kræver, at DKS afholder en generalforsamling hvert år. På den baggrund har kirkerådet bedt foreningens medlemmer – de enkelte menigheder – om at indkalde menighedsrådet til et møde, på hvilket menighedsrådsmedlemmerne tager stilling til de for DKSs generalforsamling nødvendige dagsordenspunkter indtil seneste d. 6. september.

Kirkerådets årsberetning, pluk fra præsternes beretninger og DKSs regnskab 2019 kan ses på DKSs hjemmeside www.dks-folkekirken.dk/om-dks/download/