Du er her: 

Ny til Kappel, Arnis og Gelting

Pastor Gunver Birgitte Nielsen bliver den nye præst for menighederne.

Det er med stor glæde at vi hermed kan oplyse, at det er pastor Gunver Birgitte Nielsen, som bliver den nye præst for menighederne i Gelting, Kappel og Arnis. Provst Hasse Neldeberg Jørgensen udtaler glæde over, at det nu er lykkedes at finde en dygtig og erfaren præst til embedet, der har været vakant i næsten to år efter Randi Korsgaard gik på pension. Først var Preben K. Mogensen vikar. Og det seneste års tid har man lånt stiftspræsten fra Haderselv stift, Kirsten Schmidt, til at varetage embedet. Så der har heldigvis været præst til rådighed under hele forløbet.

Gunver Birgitte Nielsen har siden sommeren 2018 været sognepræst i Den norske kirke, hvor hun er præst for menigheden i Herøy, i dag en lille ø-kommune i skærgården ud for Helgelandskysten, som digterpræsten Petter Dass regerede fra sin præstegård på Alstahaug i 1600-tallet. Hun kom til Norge under orlov fra en sognepræstestilling i Næstved provsti, hvor hun også var regionsfeltpræst og udsendt til UNIFIL, Libanon og KFOR, Kosovo.

”Som ung teologistuderende havde jeg to klare drømme for præstegerningen. Den ene var at blive feltpræst. Den anden drøm var at blive præst for en dansk menighed i Sydslesvig, og denne drøm bliver nu opfyldt,” fortæller en glad og forventningsfuld Gunver Birgitte Nielsen.

Det var som tropassistent på en spejderlejr i Tydal, at interessen for grænselandet for alvor blev vakt, mens fritidsinteresserne i dag mere drejer sig om foreningsarbejde, litteratur, musik, sang, kunst og sejlsport.

Med stillinger som turist- og erhvervschef,  informationschef , folkeskolelærer og personale-konsulent på sit CV er det en sognepræst med stor erfaring og en bred uddannelsesmæssig baggrund, som blir den nye præst på Angel.

Gunver Birgitte Nielsen har to voksne børn, som er bosat i henholdsvis København og Horsens, og de er ligesom venner og bekendte fra Næstved og Herøy klar til at komme på besøg i Sydslesvig, så snart Covid19 har lagt sig.

Hun ansættes i embedet fra 1. marts og indsættelsen forventes at finde sted sidst i marts (afhængig af de muligheder og begrænsninger som Corona restriktioner m.v. adstedkommer).

Del dette: