Du er her: 

Præsentation af dansk-tysk kirkeligt 2020 jubilæumsinitiativ

2020-jubilæet er p.g.a. Covid19 desværre præget af næsten utallige aflyste arrangementer! Men hér er et fælles dansk-tysk kirkeligt initiativ, der trods alt er blevet realiseret og nu kan præsenteres. Samtalekortene "Grænseland/Grenzland" er udarbejdet til brug i kirker og menigheder på begge sider af grænsen og også i mødet mellem danske og tyske.

Præsentationen foregår onsdag den 30. september kl. 11.30 i St. Marie Kirke
(St. Marienkirche, Marienkirchhof 7, 24937 Flensborg)

"Hvad er en god grænse?", "Hvor sætter du grænser?", "På hvilke områder i dit liv er du grænsegænger?"

Der er til formålet lavet en æske med 32 kort (med tanke på det sønderjyske/sydslesvigske SKAT-kortspil). Alle kort er lavet i en to-sproget udgave med identisk tekst. Et citat, et slogan eller en litterært impuls der er ledsaget af et spørgsmål, der kan danne udgangspunkt for en samtale om "grænse". Ikke alene den aktuelle geografiske grænse, men også grænsesituationer som sådan. Religiøse, politiske, etiske, menneskelige.

Initiativtagere og redaktører af Samtalekortene er: den tyske præst ved Haderslev domkirke, Christa Hansen og provst Hasse Neldeberg Jørgensen, Dansk Kirke i Sydslesvig.

Bag udgivelsen står: Ribe stift, Haderslev stift, Slesvig og Holsten stift, Nordschleswigsche Gemeinde og Dansk Kirke i Sydslesvig.

Samtalekortene vil i de kommende uger blive distribueret via provstierne til menighederne i grænseregionen.

Til stede ved præsentationen er biskop Gothart Magaard (Slesvig), biskop Marianne Christiansen (Haderslev), senior Matthias Alpen (Nordschleswigsche Gemeinde), provst Carmen Rahlf (Flensborg), pastor Christa Hansen (Haderslev)og provst Hasse Neldeberg Jørgensen.


Samtale om grænseland


Ved indgangen til 2020 var kalenderen fuld af mange, mange store og små arrangementer, der skulle markere Genforeningen i Sønderjylland, afstemningerne i 1920 og det dansk-tyske venskabsår. Der var gennem flere år brugt mange gode kræfter på at få festligholdelsen. Og så kom Corona i marts! Langt det meste er aflyst og vi står alle tilbage med en underlig, uforløst følelse. Alligevel er der trods alt også, skal vi sige, afledte effekter af forberedelserne. Èn er f.eks. arbejdet i og fællesskabet omkring dansk-tyske samarbejder og planlægning af jubilæet. Der er trukket på i forvejen gode relationer og bekendtskaber. Og der er skabt nye der helt sikkert er af varig betydning. Således også i den komité af danske og tyske kirkefolk fra grænselandet, der gennem 2019 mødtes mange gange for at forberede en bred vifte af gudstjenester, koncerter og meget andet. En enkelt af de forberedte festgudstjenester blev heldigvis gennemført, nemlig i Københavns domkirke d. 10. januar. Der skal ikke her dvæles ved det meget andet, der skulle have udfoldet sig. Men derimod fortælles om et fælles projekt, som faktisk ser dagens lys og sendes ud her i efteråret 2020: samtalekort/Gesprächkarten om ”Grænseland/Grenzland”. Ideen til disse kommer fra den tyske præst ved Haderslev domkirke, Christa Hansen og Sydslesvigprovsten Hasse Neldeberg Jørgensen. Samtalekort, der som navnet siger, er et spil kort med tekster i stedet for spillekort. Hvert år udsender Grundtvigsk Forum et sæt kort, der knytter sig til et udvalgt emne. Christa Hansen og Hasse Neldeberg Jørgensen fik efter en henvendelse til Grundtvigsk Forum prompte tilladelse til at kopiere ideen og i øvrigt også gode råd og vejledning med på vejen. Man valgte titlen ”Grænseland” for at få belyst begrebet så bredt som muligt. Altså ikke alene det geografiske, grænselandet i bestemt form. Men grænseland i bred betydning; i vore sind og hjerter og på kryds og tværs af tid og rum.

Der blev sammensat en arbejdsgruppe af folk fra de danske og tyske mindretal, der blev bedt om at komme med forslag til tekster. Modellen er udformet således, at der på hvert kort er et citat fra f.eks. en sang eller salme. Så er både det folkelige og det kirkelige repræsenteret. Det kan også være et synspunkt, et udsagn, en påstand. Alt sammen relateret til en overvejelse over ”grænseland”. Gruppen har både valgt tekster og formuleret spørgsmål til hvert udsagn. Det hele er redigeret sammen af Christa Hansen og Hasse Neldeberg Jørgensen og er blevet til 32 spændende kort. Hvert kort bringer teksten på både dansk og tysk. Og hvorfor så lige 32 kort? Fordi æskerne ved første øjekast ligner et kortspil. Og skat-spillet med sine 32 kort er jo netop udbredt her i det dansk-tyske grænseland.

Æsken er i øvrigt forsynet med en markant, violet farve for at lede tanken hen på én af de markante, liturgiske farvet i kirkeåret. Violet bruges i advents- og i fastetiden. En farve, der symboliserer forberedelse og eftertanke. Og det kan Samtalekortene forhåbentlig befordre i mange år frem. Kortene distribueres via provstierne til interesserede i menighederne på begge sider af grænsen. Tanken er, at man vælger en bordformand eller ordstyrer, der læser op fra kortene og stiller det dertil knyttede spørgsmål. Da kortene er på både dansk og tysk kunne det måske også befordre til fælles dansk-tyske sammenkomst, hvor der drøftes på kryds og tværs af sprog, kirkesamfund og geografi?
Bag udgivelsen står de tre stifter: Slesvig-Holsten, Ribe og Haderslev samt Nordschleswigsche Gemeinde og Dansk Kirke i Sydslesvig.

Hasse Neldeberg Jørgensen
Provst

Del dette: