Du er her: 

Ny præst i Ugle Herred pr. 15. september 2020

Menighedsrådene for Jaruplund danske menighed, Menigheden under den danske Kirke i Tarp og Vanderup danske menighed har indstillet og DSUK har ansat valgmenighedspræst Ronald Risvig med virkning fra 15. september 2020.

”Jeg glæder mig til at tiltræde embedet i Ugle Herred,” siger Ronald Risvig, der ser frem til at virke i et område med en helt speciel historie. ”Evangeliet er det samme verden over, men den historiske og samfundsmæssige sammenhæng er væsentlig anderledes i Sydslesvig, end i Danmarks midt-og vestjyske miljø. Og det er sundt at flytte sig såvel mentalt som fysisk og således få skærpet sine sanser for menighedens daglige liv og det, der optager medemmerne som borgere i Sydslesvig. Så både, som præst og privatperson, hvad der i realiteten ikke er adskilt hos mig, glæder jeg mig til at lære egnen og dens mennesker at kende. Jeg vil med glæde blive en del af og bidrage til et indholdsrigt menighedsliv, såvel kirkeligt, som folkeligt og kulturelt.”

Ronald Risvig er netop fyldt 67. år. Han blev præst som 59-årig og kommer fra et embede som valgmenighedspræst i Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed, mellem Herning og Holstebro. Det er en grundtvigsk menighed og som sådan en del af Den Danske Folkekirke.

Embedet for Ugle Herreds tre menigheder er Ronald Risvigs andet embede. Risvig er bl.a. uddannet i butik og som lærer. Han har virket som leder for grundtvigske friskoler og var Højskoleforstander for HØJSKOLEN – EN BRO TIL LIVET”, der udviklede et højskolemiljø, hvor psykisk sårbare og mennesker med en sindslidelse kunne trives. Risvig har også en uddannelse i sjælesorg og gestalt terapi.

Ronald Risvig flytter ind i præsteboligen i Tarp. Han har tre voksne døtre fra et tidligere ægteskab.

”Det er med stor glæde, jeg kan meddele, at DSUKs bestyrelse har valgt at følge indstillingen fra menighedsrådene i Ugle Herred, provst og biskop” siger provst Hasse Neldeberg Jørgensen.

Ronald Risvig indsættes i Tarp danske kirke søndag, d. 20. september kl. 14.

Del dette: