Du er her: 

Goddag til ny præst i Læk

Ved en gudstjeneste under åben himmel Pinsedag indsatte provst Hasse Neldeberg Jørgensen den nye præst i Nordvest pastorat, Sanne Dahlin.

Omgivelserne og vejret var perfekte til dagens festlige begivenhed. En væsentlig årsag til beslutningen om, at holde gudstjenesten i haven ved kirke og præstegård i Læk var, at det så var tilladt at synge salmer. Indtil videre er det ikke muligt iflg. seneste Landesverordnung i selve kirken. Menigheden har længe set frem til at kunne sige goddag til den nye præst. Sanne Dahlin blev ansat fra 1. april, men p.g.a. Corona-krisen måtte ordination og indsættelse udskydes. Mandag d. 25. maj blev hun så endelig ordineret i Haderslev domkirke og var dermed klar til at kunne indsættes i embedet i Nordvest danske pastorat.

I sin indsættelsestale til den nye præst kom provsten bl.a. ind på betydningen af, at evangeliet forkyndes på vores "hjertesprog". Han tog udgangspunkt i pinsesalmen; Talsmand, som på jorderige, hvor N.F.S. Grundtvig siger noget om, at vi hører om Guds vilje på "vort jævne modersmål". Provsten fremhævede, at den nye præst skal gøre tjeneste på et sted, hvor to modersmål lever på bedste vis side om side. I en hverdag og et sydslesvigsk liv, der er noget ganske særligt. DKS præsterne er kaldet til at forkynde på det danske hjertesprog og så ellers stole på, at Helligånden gør sit til, at budskabet når fra afsender til modtager.

Efter gudstjenesten bød menighedsrådsformand Claudia Larsen den nye præst varmt velkommen. Samtidig benyttede hun lejligheden til at sige en stor tak til pastor Trine Parbo, Aventoft, der fremover skal være præst på Venø i Limfjorden.

Del dette: