Du er her: 

Christianslystmødet 2020

To dage med og om salmer. Foredrag, sang og samvær!

Salmesang har været en del af kirkens og gudstjenestens historie siden de allertidligste tider. Allerede fra gammeltestamentlig tid kender vi Davids Salmer som ikke blot er bibelske tekster, men har været sat til musik og sunget som tak, klage eller lovprisning. Også i nytestamentlig tid spillede salmer en vigtig rolle i kirke og menighed, og reformatoren Martin Luther er ophavsmand til mindst 36 salmer, hvoraf en stor del findes i den danske salmebog.Både Davids og Luthers salmer har givet inspiration til nye salmedigteres værker, og det har betydet en fornyelse af salmeskatten med rødder i gamle traditioner. Men der skrives også nye salmer som står alene og som selv skaber nye traditioner, både hvad angår tekst og musik, og bl.a. dem skal vi se nærmere på under dette års Christianslystmøde.

Fredag aften kommer Jørgen Kjærgaard, Lektor ved Vestervig Kirkemusikskole, Stiftskonsulent i Aalborg Stift og adjungeret professor i kirke- og salmehistorie ved Aarhus Universitet og fortæller om K.L. Aastrup, hans præstevirke og hans salmedigtning. Undervejs skal vi synge nogle af Aastrups salmer.

Lørdag formiddag får vi besøg af sognepræst Morten Skovsted fra Hjortshøj. Morten er en af personerne bag Syng Nyt-netværket og er en del af det udvalg som har stået bag salmebogen ’100 salmer’ som udkom i 2016 og som har vundet stor udbredelse. Vi skal høre om overvejelserne bag udvælgelse af salmerne, hvilke kriterier der er anlagt og hvilke overvejelser man har gjort sig, og vi skal synge nogle af de nye, dejlige salmer.

Lørdag eftermiddag skal vi høre om salmedigtning, og det er forfatter, digter og billedkunstner Iben Krogsdal som står for den del af programmet. Iben står bl.a. bag salmebogen ’Vild opstandelse’, og hun vil fortælle om bogen, salmerne, inspirationen og processen. Også her vil der blive lejlighed til at synge en række af de nye salmer, og til at ledsage os når vi synger nye og gamle salmer, har vi en kyndig pianist.

Undervejs i programmet er der også indlagt pauser hvor man kan udveksle erfaringer eller lære nye mennesker at kende. Vi ser frem til to dage om nye og gamle salmer, digtning, teologi, historie og overvejelser. Vil du vide mere, kan du få en info- og tilmeldingsfolder i kirken!

Folderen kan også downloades ved at klikke her.

Del dette: