Du er her: 

Ny Sydslesvigprovst indsat den 10. marts

Den 10. marts kl. 14.00 blev Hasse Neldeberg Jørgensen indsat i Helligåndskirken som ny Sydslesvigprovst og præst ved kirken.

Hasse Neldeberg Jørgensener 62 år, teolog fra Aarhus Universitet og var forud projektleder for det nationale videns- og udviklingsprojekt ”Kirken på landet”, idet han er frikøbt fra arbejdet som provst i Malt Provsti. Hasse Neldeberg Jørgensen har tætte internationale relationer bl.a. til Nordkirche og det teologiske fakultet i Durham, Nordengland. Han har beskæftiget sig indgående med ordinationen af danske præster i de frie kredse i Sønderjylland og Sydslesvig. Sammen med FUV Løgumkloster, CJK Breklum, Ribe Stift og Slesvig-Holsten Stift arrangerer Hasse Neldeberg Jørgensen konference i maj 2019 om fremtiden for kirkelivet i de vesteuropæiske landdistrikter. Hasse Neldeberg Jørgensen blev ordineret i 1991 og har været præst i tre embeder og provst gennem 15 år. Han er gift med sognepræst Merethe Jørgensen.

Hasse Neldeberg Jørgensen udtaler:

”Jeg er er meget glad for ansættelsen som Sydslesvigprovst og for den tillid, jeg har mødt undervejs i forløbet. Jeg håber, at mine erfaringer må være det fortsat levende og velfungerende danske kirkeliv i Sydslesvig til gavn. Kirkelivet i Sydslesvig er af største vigtighed, og jeg vil yde mit til at fastholde og udvikle dette i en frugtbar sameksistens mellem dansk og tysk. Jeg ser frem til samarbejdet med DKS kirkeråd og kontakten til landsdelens menigheder og organisationer. Jeg glæder mig også til at blive en del af menighedslivet ved Helligåndskirken samt et godt, kollegialt samarbejde med Jacob Ørsted og Helligånds Sogns menighedsråd”.

 

Sydslesvig tæller 22 danske præster, 65 prædikesteder og 16 egne kirkebygninger. Sydslesvigprovsten varetager både den traditionelle provstestillings tilsyn med præster, menigheder og med kirkens ejendomme og indtager samtidig en nøgleposition i grænselandets og det danske mindretals enestående kirkelige og folkelige kultur.

 

Sydslesvigprovsten tiltræder 1. marts 2019.

Del dette: