Den Danske Menighed i Valsbøl, Medelby, Store Vi og Skovlund

Her finder du menighedens vedtægter:

Vedtaegter_for_V__M__St._og_Sk._dk_menighed_150208.pdf

Menighedernes vedtægter vedtaget på generalforsamlingen på Valsbølhus d. 8. februar 2015

Menigheden fejrer gudstjeneste her:

Skovlund forsamlingshus ved Skovlund Danske Skole

Kirkesalen kan deles op i to rum af en skydedør. Til den almindelige gudstjeneste bruges som regel kun det første rum. Her er der plads til en del stolerækker.

Altertavlen: Malet af Bodil Kaalund. Maleriet hedder Jakobsstigen og er kirkesalens altertavle siden 1996.

Antependiet: Vævet af Susanne Tappe og skænket af Marie Meyer i 1996.

Adressen er: Buchauweg 28, 24980 Schafflund

Skt. Jørgens kirke i Nr. Haksted

...eller St. Jürgen-Kirche zu Nordhackstedt, som kirken hedder på tysk, bruges ved særlige lejligheder ved fx konfirmation, vielser og begravelser, samt fælles dansk-tyske gudstjenester.

Kirken ligger på Ortsstraße i Nr. Haksted/ Nordhackstedt.

Medelby kirkesal i Medelby Danske Skole

Kirkesalen er forsynet med skydevæg, så man til daglig kan skjule alterpartiet, hvor rummet bruges som skolestue. Skolestuens møbler bliver af kirkeopstilleren flyttet ind i gymnastiksalen, hvorefter stole stilles op på rækker mod alteret. Prædikestolen og orglet køres ud og døbefonten stilles ved hovedindgangen til kirkesalen, hvor kirkebøssen hænger på højre side over salmebogshylderne.

Kirkesalen kan rumme ca. 40 personer.

Alterbillederne: Udlånt på ubestemt tid fra menigheden i Varde.

Korset: Håndværk af Ernst Meyer.

Adresse: Abroer Weg 2, 24994 Medelby

Skt. Matthæus' Kirke i Medelby

..eller St. Matthäus-Kirche zu Medelby, som den hedder på tysk, bruges ved særlige lejligheder ved fx konfirmation, vielser og begravelser, samt fælles dansk-tyske gudstjenester. Kirken ligger på Kirchenweg i Medelby.

Valsbøl kirkesal, Valsbølhus i Valsbøl

Valsbølhus' kirkesal blev indrettet som fast kirkesal, som vist på billederne, i 2003. Forinden blev lokalet dagligt brugt som skolestue. Skolen var i de mellemliggende år blevet lagt sammen med den danske skole i Skovlund, og i samarbejde med Skoleforeningen aftalte man, at menigheden fik sit eget rum til at holde gudstjenester i.

Valsbølhus blev oprindeligt bygget i 1930 af menigheden af midler indsamlet af legendariske Maren Sørensen. Maren Sørensen stammede oprindeligt fra Vestjylland, men blev efter et højeskoleophold på Liselund i Slagelse vakt for den danske sag i Sydslesvig, da området ikke blev stemt "hjem til Danmark" i 1920. Hun blev som sygeplejerske sendt til området, hvor hun i de første mange år cyklede rundt til folk i området med udgangspunkt i Valsbøl. I sommerperioden var hun leder af Helsehjemmet ved Haderslev, som var et feriehjem for børn i Sønderjylland inkl. Sydslesvig.

I 1923 oprettede hun med de lokale i Valsbøl ledet af Lorenz Jepsen en grundtvigiansk frimenighed, hvor hun selv fungerede som præst. Maren Sørensen blev uden en teologisk embedseksamen ordineret til præst af pastor Niels Dal fra Liselund. Hun er formodentlig den første danske kvindelige præst.

Kirkesalen kan rumme ca. 40 personer. En skydevæg kan åbnes til et forsamlingsrum, så kapaciteten stiger til ca. 160 stolepladser.

Mosaikken: Håndværk af Margeret og Erik Bojesen efter tegning af Sven Havsteen-Mikkelsen.

Alter, prædikestol og døbefontsfod: Håndværk af Ditmar Hansen efter tegninger af arkitekt S. Blaue og Holzbau Johl.

Døbefont: Gave fra Rødding Frimenighed ved menigheden i Valsbøls grundlæggelse i 1923.

Antependiet: Vævet af Susanne Tappe i 2003.

Adresse: Maren Sørensen Weg 1 (tidligere: Kirchenweg 16); 24980 Wallsbüll.

Skt. Laurentius' kirke, Store Vi

Siden slutningen af 90'erne fejrer den danske menighed i Store Vi sine gudstjenester i den gamle sognekirke. Typisk foregår det den sidste søndag i måneden, hvor den tyske menighed som regel fejrer gudstjeneste om aftenen.

Adresse: Dorfstr. 24969 Großenwiehe

Skt. Christoffers Kirke i Valsbøl...

... eller St. Christopherus-Kirche zu Wallsbüll, som den hedder på tysk, bruges ved særlige lejligheder ved fx konfirmation, vielser og begravelser, samt fælles dansk-tyske gudstjenester. Kirken ligger på Kirchenweg i Valsbøl / Wallsbüll.

Nordkirche

Ved større arrangementer kan de fire tyske sognekirker fra middelalderen - Skt. Christoffers kirke i Valsbøl, Skt. Jørgen i Nørre Haksted, Skt. Laurentius i Store Vi og Skt. Matthæus i Medelby, som ovenfor nævnt, lånes af de lokale tyske menigheder, når det kan lade sig gøre.

De tyske menigheder er alle en del af den luthersk-evangeliske kirke i Nordtyskland - Nordkirche.