Den Danske Menighed i Valsbøl, Medelby, Store Vi og Skovlund

Menighedens jubilæumsudgivelser

Første søndag i advent 2013 fejrede menigheden sin 90 års fødselsdag. I den anledning blev der udgivet et lille skrift, som er afbilledet til højre.

Forsiden er prydet af det nye alterparti fra 2003 i Valsbølhus. Desuden kan man se menighedens første præst og medstifter Maren Sørensen, som oprindeligt kom til egnen som sygeplejerske.

Hun sidder sammen med Ruth og Niels, som var to blandt mange børn, Maren igennem sit liv tog sig af.

Valsbøl fik selv igennem årene søskendemenighederne Medelby, Store Vi og Skovlund.

Skriftet kan ved henvendelse til præsten købes for euro 10,- eller kr. 75,-.

Indholdsfortegnelse_jubilaeumsskrift_2013.pdf

Allerede ved menighedens 50 års fødselsdag i 1973 udgav den daværende præst Martin Salomonsen et jubilæumsskrift, som skulle samle op på alt, der var sket på egnen siden den mislykkede genforening i 1920.

Menigheden er i dag meget taknemmelig over, at Martin Salomonsen og de andre forfattere tog sig tid til at nedfælde menighedens særlige tilblivelseshistorie, og at de har berettet om de mange med Maren Sørensen og Kathrine Bojlesen i spidsen, som har bidraget betragteligt til menighedens liv og arbejde.

På forsiden kan man se en tegning af menighedens første tilholdssted, Süderstr. 8, hvor Anna og Lorenz Jepsen bød menigheden inden for og gav den sit første hjem indtil 1930, hvor Valsbølhus blev bygget. Maren Sørensen boede her i sin første tid i Valsbøl.

Skriftet kan ved henvendelse til præsten købes for euro 15,- eller kr. 110,-.

Der er kun ganske få eksemplarer tilbage.

Indholdsfortegnelse_1973.pdf