Velkommen til menighederne i Tønning og Vestejdersted

2020

Der er meget ved 2020, vi havde set frem til og forestillet os anderledes. Men Genforeningsjubilæet gik i vasken. For ikke at tale om samfundsliv og økonomi og menneskeligt samkvem i det hele taget.
Vi er vel alle en smule medtaget af dette år 2020. De store drømme om fremgang og udvikling uden ende fik sig et skud for boven; nu står vi med resterne og må se, hvordan vi kommer videre. Og vi er vel alle blevet en smule forsigtige med planlægning; vi har lært, at alting ikke bare går, som vi planlægger og ønsker. Man har vænnet sig til det indre, mentale forbehold. Det er altsammen ærgerligt.

Jeg er tilhænger af det naive og enfoldige, og jeg har ikke noget imod, at nogen kalder mig dum, det kan jeg sagtens leve med. Frem for at løbe vild i dystre spekulationer, sammensværgelsesteorier og andet hjernespind siger jeg hellere: Mennesket spår, men Gud rår - Der Mensch denkt, aber Gott lenkt. Og han sammensværger sig ikke mod nogen. Tværtimod. Som apostlen siger: „Vi ved, at alle ting virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet.“
Jeg er så enfoldig at tro, at vores Gud og Fader føjer alt til det bedste for os. Lad os blot tro på det. Og lad så ham afgøre, hvad der er det bedste for os. Det ved han jo nemlig meget bedre end vi selv gør - vores Gud og skaber, som han er. Lad os derfor bare væbne os med tålmodighed. Tro og tålmodighed. Han har ikke sagt sit sidste ord endnu. Måske var det meget sundt for os at blive rystet ud af vores faste tankebaner og planer og livsmønstre. Måske var det meget sundt for os at få at se, at livet er større end det, vi går rundt og tænker og planlægger. Lad os derfor se fremad. Ikke bare få det bedste ud af det. Men også vente os det bedste. Sagt på godt dansk: Lad os spare lidt på bekymringerne. Det går nok altsammen! Det kunne ind til videre have gået meget værre.

„Gud ene tiden deler,
han sårer, og han heler,
han kender småt og stort;
han intet ondt bestemte
og intet godt forglemte:
Alt, hvad han gør, er herligt gjort.“

Og hermed endnu en kærlig hilsen til jer alle fra jeres præst
Torben Mølgaard Jørgensen

Konfirmandindskrivning

Søndag den 13. september indskrives de børn, der skal konfirmeres
næste forår. Forberedelsen finder sted på 6. eller 7. klassetrin.
Fødsels- / dåbsattest medbringes.

Ferie

Jeg har ferie fra den 25.09 til den 15.10. Afløsere i denne periode er:

  • pastor Cecilie Brask, Rendsborg - fra den 25.09 til den 06.10 - tlf. 04331/71127
  • pastor Henriette Heide-Jørgensen, Husum - fra den 07.10 til den 15.10 - tlf. 0160-6972155

Gudstjenester

Med risiko for, at vi nu får næsen lidt for langt frem - kommer her en gudstjenesteplan for efteråret. Ingen ved jo, hvad der kan komme, eller hvordan alting udvikler sig. Så det er med alle forbehold!

Tønning

13.09. kl. 11.00 Konfirmandindskrivning
20.09. kl. 11.00 med altergang
27.09. Ingen gudstjeneste
04.10. kl. 19.00 Cecilie Brask
11.10. kl. 14.00 Henriette Heide-Jørgensen
18.10. kl. 11.00 Høstgudstjeneste
25.10. kl. 11.00
01.11. kl. 17.00 Allehelgen, med altergang
08.11. kl. 11.00
15.11. kl. 11.00 med altergang
22.11. kl. 11.00

Garding

31.10  kl. 19.30 Reformationsgudstjeneste

Særlige forhold

På grund af corona-situationen og dens særlige krav til hygiejne og afstand former nogle ting sig lidt anderledes end sædvanligt:

  • Høstgudstjenesten 18.10 : det sædvanlige kaffebord med auktion bortfalder; men en gudstjeneste, hvor vi takker for høsten, kan vi jo godt holde, og det gør vi.
  • Reformationsgudstjenesten 31.10: den efterfølgende fællesspisning med foredrag bortfalder; vi indskrænker os til en aftengudstjeneste med efterfølgende kirke-øl (der er vand til dem, der ikke drikker øl!)
  • Allehelgen 01.11: dette er dagen, hvor vi efter dansk skik mindes vore afdøde - igen som tidligere med en sen eftermiddagsgudstjeneste.
  • Altergang: Efter at vi i de seneste måneder af hygiejniske grunde har afholdt os fra altergang, prøver vi nu igen forsigtigt. Da det på grund af de hygiejniske forskrifter nok bliver lidt omstændeligt, vil det i første omgang kun finde sted ved enkelte gudstjenester (se gudstjenestelisten).

Ejdersted præstekald

Menighed stiftet 24.11.1935

- Oprettet som eget præstedistrikt/pastorat 1946

Lidt historie

En udførlig krønike-agtig beskrivelse af begivenheder med nær berøring til det danske mindretal i Ejdersted og i samme frem til 1970 (PDF - 213 KB) og fra 1970 til 2000 ( PDF - 266 KB) finder man her

Ejderstedkrønike ca. 1800 til 1969

Ejderstedkrønike 1970 til 2000

Om sognet

Den første danske gudstjeneste efter 1864

Fra 1850 til 1863 havde Tønning en dansk sognepræst. Peter Wilhelm Christensen (1819-1863) var født i København, og efter alt at dømme en dygtig og meget vellidt præst i Tønning. Menighedens egentlige historie begynder dog med den første danske gudstjeneste i Tønning efter 1864, der fandt sted den 24. november 1935. Da blev kirkesalen i den gamle Uffe-Skole indviet af pastor H.F. Petersen. Vandrelærer Jørgen Jørgensen, som havde haft regelmæssige kurser i Tønning fra 1929 og været en af de drivende kræfter ved oprettelsen af skolen, fik sin datter, Asfrid, døbt ved denne lejlighed. Der havde dog allerede været flere danske hjemmedåb før den tid ved den danske præst for landdistrikterne, H.F. Petersen, som første gang var i Tønning til den da formelt nystiftede Slesvigsk Forenings julefest den 30.12.1932.

Præsterne

Fra først af var det H.F. Petersen. Da han blev førstepræst i 1937 blev han - også - i Tønning efterfulgt af Waage Beck (1938-42) og siden af Martin Nørgaard (1942-46). I december 1946 tiltrådte Flemming Møller (1918-2000), efter i et års tid at have været vandrelærer i Ejdersted, embedet som dansk præst her og han beklædte dette til sin pensionering den 31.7. 1987.  Preben K. Mogensen var menighedens præst fra den 1.8.1987 til 1.3.2002. Pr. 1. april 2000 tiltrådte Susanne Bramsen Böll (til 1.10.2007). Fra 1.3.2008 var Matthias Skærved menighedens 4. præst.

Den formelle oprettelse

I 1959 blev menighederne i Tønning og i Garding formelt oprettet i forbindelse med grundlæggelsen af "Dansk Kirke i Sydslesvig". Før den tid var der kun mulighed for at være medlem af "Den danske Menighed for Flensborg og Omegn", hvilket flere i Ejdersted så altså også var.

Medlemstal

For indeværende har Tønning danske Menighed ca. 300  stemmeberettigede medlemmer over 18 år, hvortil kommer ca. 120 børn og unge under 18 år. Under halvdelen er tillige medlemmer af den tyske kirke. Sydslesvigsk Forening  i Tønning har ca. 330 medlemmer, og SSW får ca. 14 % af stemmerne ved valg.

Kirkesalen i Tønning

Allerede ved indvielsen af kirkesalen i 1935 på den gamle Uffe-Skole (Yurian Oven Str. 17) sagde H.F. Petersen, at man »i Tønning (har) den smukkeste kirkesal i Sydslesvig«. Det har vi stadigvæk, også efter at menigheden flyttede med over i den nybyggede, større Uffe-Skole i 1953. Her fik menigheden stillet skolens musik- og festsal til rådighed. Til daglig ser man et billede, der viser en scene fra sagnet om Kong Vermund den Gamle og Uffe hin Spage, nemlig øjeblikket hvor "Skræp" bliver fundet frem. Når billedet af Uffe hin Spage skydes til side før søndagens gudstjeneste, kommer altervæggen til syne: krucifikset kom til Tønning fra Ansgar i Flensborg, men havde oprindeligt plads i Grøndalskirken i København. Lysestagerne og døbefonten stammer ligesom alterkalken fra den tidligere danske frimenighed i Visby-Forballum. Alterdugen er syet af afdøde Luise Clasen, Tønning. Altertæppet er syet af damer fra Tønnings gl. vennekreds i Frederikshavn, først og fremmest af Agnes Obel Christensen. Den syvarmede lysestage af tin er en gave fra Carl Henry Sløks far. Carl Henry Sløk, nu Herning, er tidl. lærer  på Uffe-Skolen og medlem af menighedsrådet i Tønning. De andre ting har menigheden selv erhvervet i årenes løb. Med stor hjælp fra mange sider nord for grænsen gælder det også for orglet, der blev anskaffet i 1982. 

Præst

Torben Jørgensen
Herrengraben 3
25832 Tønning

Tlf. 04861-453
Joergensen@kirken.de

Privat adresse:
Bäckerstroot 7
24861 Bergenhusen

Tønning danske Menighed

Herzog-Philipp-Allee 3
25832 Tönning

IBAN: DE88217500000050010479
BIC: NOLADE21NOS

Menighedsrådsformand

Kerstin Pauls
Dorfstr. 11
25832 Kotzenbüll

Tlf. 04861-690241
kerstin_ziegert@web.de

Kasserer

Cornelia Wobig
Am Löwenhof 4a
25832 Tönning

Tlf. 04861-1450
cornelia_wobig@web.de

 

Vestejdersted danske Menighed

Osterende 29
25836 Garding

IBAN: DE97217625500003113175
BIC: GENODEF1HUM

Menighedsrådsformand

Frauke Alberts
Kiek Ut 5
25836 Garding

Tlf. 04862-8265
frauke-alberts@t-online.de

Kasserer

Cornelia Wobig
Am Löwenhof 4a
25832 Tönning

Tlf. 04861-1450
cornelia_wobig@web.de