Velkommen til menighederne i Tønning og Vestejdersted

Kære venner!

Nu er det sommer. Og lad os så bruge sommeren fornuftigt og samle kræfter. Hvem ved, hvad vi endnu skal stå imod? Og så er det jo godt at have noget at stå imod med.

Nu tør vi efterhånden se lidt længere frem end til næste dag og næste uge. Så gudstjenesteliste for Tønning for resten af sommeren her på siden.

Fra den 15. juli og forventelig til en uge ind i august er jeg ude af tjeneste. Derefter holder jeg tre ugers sommerferie. Hvornår det ene slutter, og det andet begynder, er i skrivende stund ikke helt klart.

15.07 - 27.07 samt 24.08 - 30.08 er pastor Henriette Heide-Jørgensen, Husum, vikar og kan kontaktes i påkommende tilfælde, tlf. 0160-6972155.

04.08 - 13.08 samt 18.08 - 23.08 er det pastor Cecilie Brask, Rendsborg, tlf. 04331 / 71127. I de mellemliggende perioder er det fhv. provst Steen Tygesen, tlf. 0045 - 29434224.

Mens vi venter på, at alt bliver normalt - hvorved ingen af os virkelig ved, hvad vi ender med at kalde normalt - vænner vi os jo efterhånden til situationen. Man er mere afslappet. Masken bliver hverdag. Man begynder at sløse med hygiejnen. Og halvanden meter bliver jo længere jo mere et elastisk mål. Og det kræver som bekendt en høj moral at sælge elastik i metermål.

Mens vi venter på den berømte anden bølge, håber vi, at bølgen i mellemtiden flader ud og slet ikke kommer, og hele spøgeriet så måske er forbi. Men det afhænger jo blandt andet af, hvad vi selv gør i mellemtiden. For vores egen og hinandens skyld er der derfor grund til være påpasselig. Virus holder ikke sommerferie. Den venter bare på, at vi ikke mere tager den helt så alvorligt.

Mens vi venter - hvem ved på hvad? - kan vi jo så i mellemtiden gøre os tanker om tiden herefter. Idet dog ingen kan siges at vide, hvad tiden herefter er, eller hvornår den begynder. Måske har vi (nicht lachen!) lært noget og forandret os til det bedre? Måske kan der virkelig komme noget godt ud af noget dårligt? Men det er som bekendt svært at spå - især om fremtiden.

Mens vi venter, har vi en masse god ventetid, som vi kan bruge til en masse godt. Det, vi gør i ventetiden, viser, hvad vi er for nogen mennesker. Da vi ret beset ikke ved, hvad det er, vi venter på, må det være selve ventetiden, der tæller - det, vi gør i ventetiden. Så det kan aldrig være spildt at gøre sig umage i den tid. Hellere end at spilde ventetiden med ikke at gøre sig umage.

Mens vi venter, har vi en masse for - vel vidende, eller måske ikke - at det, vi har for, ikke er noget varigt og ikke fører til noget varigt. „Hvad mennesker bygger, ej skyerne når, blandt svindende skygger kun Ordet består.“

Mens vi venter, har vi tid til at lytte. For vi lever jo ikke bare lige nu, i de sidste corona-måneder og indtil, hvad der endnu måske kommer. Vi lever også i ventetiden fra fødsel til død. Og vi lever i øvrigt også i mellemtiden mellem, at Kristus var her, og til han kommer igen, som har har sagt. Vi lever i en mellemtid, hvor alt står åbent, og intet er afklaret. Og i den mellemtid - eller i disse mellemtider - er det Kristus og hans ord, der må bære os. Hvad andet har vi?

Og hermed en kærlig sommerhilsen til jer alle fra jeres præst
Torben Mølgaard Jørgensen
4. juli 2020

Gudstjenester

 • 05.07 kl. 11 !   - Torben Jørgensen
 • 12.07 kl. 11 !   - Torben Jørgensen
 • 19.07 ! !          - ingen gudstjeneste
 • 26.07 kl. 11 !   - Viggo Jacobsen
 • 02.08 ! !          - ingen gudstjeneste
 • 09.08 ! !          - ingen gudstjeneste
 • 16.08 kl. 11 !   - degnetjeneste v. Kerstin Pauls
 • 23.08 ! !          - ingen gudstjeneste
 • 30.08 kl. 11 !   - Viggo Jacobsen


Det bliver fremdeles med alle forbehold over for ændringer og med alle gældende hygiejneforholdsregler:

 • vi går enkeltvis ind i og ud af kirkesalen
 • vi skriver os hver især på listen
 • vi holder 1,5 meters indbyrdes afstand
 • vi afstår fra nadver
 • vi synger ikke - det er fremdeles forbudt at synge indendørs - men Kerstin spiller salmerne på orglet, og så kan vi jo nynne med på dem
 • vi medbringer hver vores egen salmebog.

Ejdersted præstekald

Menighed stiftet 24.11.1935

- Oprettet som eget præstedistrikt/pastorat 1946

Lidt historie

En udførlig krønike-agtig beskrivelse af begivenheder med nær berøring til det danske mindretal i Ejdersted og i samme frem til 1970 (PDF - 213 KB) og fra 1970 til 2000 ( PDF - 266 KB) finder man her

Ejderstedkrønike ca. 1800 til 1969

Ejderstedkrønike 1970 til 2000

Om sognet

Den første danske gudstjeneste efter 1864

Fra 1850 til 1863 havde Tønning en dansk sognepræst. Peter Wilhelm Christensen (1819-1863) var født i København, og efter alt at dømme en dygtig og meget vellidt præst i Tønning. Menighedens egentlige historie begynder dog med den første danske gudstjeneste i Tønning efter 1864, der fandt sted den 24. november 1935. Da blev kirkesalen i den gamle Uffe-Skole indviet af pastor H.F. Petersen. Vandrelærer Jørgen Jørgensen, som havde haft regelmæssige kurser i Tønning fra 1929 og været en af de drivende kræfter ved oprettelsen af skolen, fik sin datter, Asfrid, døbt ved denne lejlighed. Der havde dog allerede været flere danske hjemmedåb før den tid ved den danske præst for landdistrikterne, H.F. Petersen, som første gang var i Tønning til den da formelt nystiftede Slesvigsk Forenings julefest den 30.12.1932.

Præsterne

Fra først af var det H.F. Petersen. Da han blev førstepræst i 1937 blev han - også - i Tønning efterfulgt af Waage Beck (1938-42) og siden af Martin Nørgaard (1942-46). I december 1946 tiltrådte Flemming Møller (1918-2000), efter i et års tid at have været vandrelærer i Ejdersted, embedet som dansk præst her og han beklædte dette til sin pensionering den 31.7. 1987.  Preben K. Mogensen var menighedens præst fra den 1.8.1987 til 1.3.2002. Pr. 1. april 2000 tiltrådte Susanne Bramsen Böll (til 1.10.2007). Fra 1.3.2008 var Matthias Skærved menighedens 4. præst.

Den formelle oprettelse

I 1959 blev menighederne i Tønning og i Garding formelt oprettet i forbindelse med grundlæggelsen af "Dansk Kirke i Sydslesvig". Før den tid var der kun mulighed for at være medlem af "Den danske Menighed for Flensborg og Omegn", hvilket flere i Ejdersted så altså også var.

Medlemstal

For indeværende har Tønning danske Menighed ca. 300  stemmeberettigede medlemmer over 18 år, hvortil kommer ca. 120 børn og unge under 18 år. Under halvdelen er tillige medlemmer af den tyske kirke. Sydslesvigsk Forening  i Tønning har ca. 330 medlemmer, og SSW får ca. 14 % af stemmerne ved valg.

Kirkesalen i Tønning

Allerede ved indvielsen af kirkesalen i 1935 på den gamle Uffe-Skole (Yurian Oven Str. 17) sagde H.F. Petersen, at man »i Tønning (har) den smukkeste kirkesal i Sydslesvig«. Det har vi stadigvæk, også efter at menigheden flyttede med over i den nybyggede, større Uffe-Skole i 1953. Her fik menigheden stillet skolens musik- og festsal til rådighed. Til daglig ser man et billede, der viser en scene fra sagnet om Kong Vermund den Gamle og Uffe hin Spage, nemlig øjeblikket hvor "Skræp" bliver fundet frem. Når billedet af Uffe hin Spage skydes til side før søndagens gudstjeneste, kommer altervæggen til syne: krucifikset kom til Tønning fra Ansgar i Flensborg, men havde oprindeligt plads i Grøndalskirken i København. Lysestagerne og døbefonten stammer ligesom alterkalken fra den tidligere danske frimenighed i Visby-Forballum. Alterdugen er syet af afdøde Luise Clasen, Tønning. Altertæppet er syet af damer fra Tønnings gl. vennekreds i Frederikshavn, først og fremmest af Agnes Obel Christensen. Den syvarmede lysestage af tin er en gave fra Carl Henry Sløks far. Carl Henry Sløk, nu Herning, er tidl. lærer  på Uffe-Skolen og medlem af menighedsrådet i Tønning. De andre ting har menigheden selv erhvervet i årenes løb. Med stor hjælp fra mange sider nord for grænsen gælder det også for orglet, der blev anskaffet i 1982. 

Præst

Torben Jørgensen
Herrengraben 3
25832 Tønning

Tlf. 04861-453
Joergensen@kirken.de

Privat adresse:
Bäckerstroot 7
24861 Bergenhusen

Tønning danske Menighed

Herzog-Philipp-Allee 3
25832 Tönning

IBAN: DE88217500000050010479
BIC: NOLADE21NOS

Menighedsrådsformand

Kerstin Pauls
Dorfstr. 11
25832 Kotzenbüll

Tlf. 04861-690241
kerstin_ziegert@web.de

Kasserer

Cornelia Wobig
Am Löwenhof 4a
25832 Tönning

Tlf. 04861-1450
cornelia_wobig@web.de

 

Vestejdersted danske Menighed

Osterende 29
25836 Garding

IBAN: DE97217625500003113175
BIC: GENODEF1HUM

Menighedsrådsformand

Frauke Alberts
Kiek Ut 5
25836 Garding

Tlf. 04862-8265
frauke-alberts@t-online.de

Kasserer

Cornelia Wobig
Am Löwenhof 4a
25832 Tönning

Tlf. 04861-1450
cornelia_wobig@web.de