Velkommen til det danske mindretals kirke

Nyt fra kirken

Fra København til Slesvig by og omegn

af Niels Henrik Olesen

Efter mange års virke i København rykker min hustru Marie og jeg vore teltpæle op for fra 1. november 2016 at være præstepar for den danske menighed i Slesvig by og omegn.

Meget vil opleves anderledes i Slesvig. Dog tror jeg, at kirke- og menighedslivet vil minde meget om det, vi kender fra Danmark. Fra Skagen til Rønne på Bornholm, fra Helsingør til Tønder i Sønderjylland og herfra et stenkast til menighederne i Slesvig er der mange fællestræk i gudstjeneste- og menighedslivet, som gør, at man hurtigt føler sig ”hjemme”. De bibelske fortællinger, salmerne og gudstjenesteordningerne fører os sammen ”på sikker grund” i et univers, vi er fortrolige med.

Hver egn i Danmark har sine særlige træk. Det være sig geografisk, sprogligt eller kulturelt. Det glælder også for Slesvig – på en helt særlig måde. Selv om fortællingerne kan være forskellige, er det danske og det tyske nært forbundet med hinanden, således at det ikke giver mening at betragte det adskilt. Det danske er ikke mindre dansk end noget dansk andetsteds, men det er noget mere og kan noget mere, nemlig at være bindeled imellem Norden og kontinentet hen over de tyske lande, som vi i kraft af blandingskulturen i Slesvig føler os fortrolig med.

Geografisk repræsenterer Slesvig en stor mangfoldighed af landskaber, hver med sit særlige særpræg: Angel, Svansø og Jernved, Frisland ned til Ejdersted og egnene herimellem. Den danske menighed strækker sig ud til Øster Ørsted og Hollingsted i vest, ned omkring Store og Lille Rejde og Krop og i nord op omkring Isted. Også de danske skoledistrikter er udstrakte. Vi glæder os til som danske præstefolk at lære slesvigerne at kende. Begge har vi tidligere besøgt Slesvig ved flere lejligheder. I efteråret 1963 besøgte jeg Slesvig sammen med min københavnske skoleklasse. Vi boede på Hotel Scandia i Lolfussgaden, besøgte Gottorp Slot og samlingerne her, Domkirken og Skt. Johannis Klosteret. Mange indtryk fra dengang er blevet stående. I 1986 besøgte jeg menigheden på Frederiksberg i Slesvig som medlem af en studiegruppe under Dansk Kirke i Udlandet, og vi blev venligt modtaget af pastor Jens Svendsen. I de senere år har jeg ledet studierejser til Slesvig for menigheder og præster. Indtrykkene har fæstnet sig. Slesvig er noget særligt. At jeg selv engang skulle blive præst hernede, havde jeg end ikke turde håbe på. Vi har været velforankrede i vor københavnske menighed på Amager, i kald og i opgaver, og ikke haft tanke for andet.

Det synes nu rigtigt, at mit ”gamle” sogn får mulighed for en ny begyndelse med nye præster i en nystrukturering af arbejde, og selv har vi grebet chancen, da den bød sig til at påtage os en ny opgave i nye omgivelser. Det glæder vi os til!

 

Nyt fra MBU!
Som en del af MBU-stillingen her i Slesvig tilbyder vi nu samtalemulighed med præsten på A.P. Møllerskolen. Det er et tilbud til eleverne, hvor de kan tale med en voksen, som står udenfor skolesystemet. Man kan tale med præsten om alt fra kærestesorger og familieproblemer til livets store spørgsmål. Måske har man bare brug for at få lettet hjertet hos en med tavshedspligt. Alle er hjertelig velkomne. Træffetiden er torsdage mellem kl. 11 og 13 i det lille kontor ved studievejledningen.
B. N.

En hilsen fra menighedsrådet

af Tove Lerch

Da jeg for et par år siden blev valgt ind i menighedsrådet, så jeg frem til at lære menighedslivet bedre at kende. Andre sider af det danske foreningsliv var jeg bekendt med, men hvordan former livet sig i den danske menighed i Slesvig og i omegnen? Spørgsmålet blev besvaret positivt. Jeg blev glædeligt overrasket over, hvor meget der sker i menighedslivet og i det kirkelige arbejde. Derfor tog jeg i sommeren 2018 imod opfordringen til også at påtage mig opgaven som formand for rådet.

Opgaverne er alsidige. Der er de daglige forretningsmæssige opgaver, understøttelse af menighedslivet og de særlige udfordringer, som den aktuelle renovering af Ansgarhuset og af vor kirke indebærer.

Rådet udgiver to gang årligt et kirkeblad, der orienterer om gudstjenesterne og om begivenheder i kirkelivet. Bladet udsendes til vore medlemmer.

Menighedsrådet har udarbejdet et internt ”årshjul”, som giver et overblik over de tilbagevendende begivenheder og over behovet for frivillig medhjælp til dem. Det er et godt redskab i det praktiske arbejde i menigheden.

Menighedsrådet lægger vægt på god kontakt til vore medlemmer af menigheden i Skovby og i Nybjernt i henholdsvis Hærvejshuset og i det danske forsamlingshus. Ofte samles vi til hyggeligt samvær og til underholdning efter gudstjenesterne her.

Vi oplever afdelingerne af henholdsvis Dansk Sundhedstjeneste og Slesvig Bibliotek under vort tag som et særligt privilegium. Samarbejdet med disse partnere ligger os meget på sinde. Vi glæder os over Margrethegården og dets beboere som vore naboer og over det gode samarbejde med SSF og vore kontakter her i byen i øvrigt.

Det store renoveringsprojekt af vore bygninger i 2017 har været en stor udfordring, som fortsætter med renoveringen af kirken, som forventes at finde sted i perioden april-november 2018.

Der vil blive orienteret om dette projekt og om menighedsrådets øvrige arbejde ved menighedens generalforsamling den 18. marts 2018. Vi håber, at mange vil møde op og få et indblik i, hvad der er sket i det forgangne år og i vore  tanker for det kommende.

Bankforbindelse

Menighedens konto:
Unionbank:

BIC: UNBNDE21XXX
IBAN: DE42 2152 0100 0003 0103 50