Velkommen til det danske mindretals kirke

Slesvig og omegns danske Menighed

Slesvig og omegns danske Menighed er dannet ved en fusion mellem de tre tidligere menigheder, Frederiksberg danske Menighed, Ansgar danske Menighed og Treja-Ørsted danske menighed. Fusionen trådte i kraft d. 1.1. 2014.

Vi er en stor menighed med omkring 420 medlemmer. Vi dækker et område, som omfatter hele byen Slesvig og et stort område omkring Slien og langt ind i landet. Det drejer sig om områderne Busdorf, Hedeby, Kropp, Dannevirke, Gr. Rheide, Klein Rheide, Schuby, Lyrskov, Ellingstedt, Silberstedt, Treja, Øster Ørsted, Ahrenviöl, Gammellund, Isted, Nybjernt, Füsing, og Moldenid. Det er en ganske stor del af det sydslesvigske landskab.

Der er to præster, som varetager det kirkelige arbejde i menigheden. Én sognepræst i 100 %-stilling og én sognepræst i 50 %-stilling, som så samtidig også med en kvote på 50 % varetager det kirkelige ungdomsarbejde indenfor Menighedernes Børne- og ungdomsarbejde MBU. Præsterne har begge embedsboliger i Slesvig, dels i Mansteinstraße på Frederiksberg og dels i Ansgarbygningen i Bismarckstraße.
Vi har mange huse til rådighed for vores arbejde. Der er kirkesal og menighedshus i Mansteinstraße, og der er ligeledes kirke og menighedshus i Bismarckstraße.

Derudover er der også kirkesal og forsamlingshus i “Hærvejshuset” i Schuby og i forsamlingshuset i Nybjernt, og der er en lille kirkesal i en skolestue på Treja skole. Og sidst, men ikke mindst, benytter menigheden også slotskapellet på Gottorp Slot til månedlige gudstjenester og sommertidens gudstjenester.

Efter fusionen har menighedsrådet oprettet forskellige underudvalg, som varetager særlige områder indenfor menighedsarbejdet: Medlemsudvalg, børn og unge udvalg (Bufferne), mødeudvalg mm. Menighedsrådet vil gerne opbygge et netværk af menighedmedlemmer omkring rådets arbejde for på denne måde at få en god kontaktflade ud i menighedskredsen, så der er mange hænder og bred opbakning bag gudstjenester og arrangementer i menigheden.

I huset i Bismarckstraße er der flere end menigheden, som holder til. Det danske bibliotek og sundhedstjenesten har også til huse her. Alle tre brugere har dannet et samvirkeudvalg med hinanden, så vi kan arbejde sammen og give det danske arbejde en tydelig profil mellem både kirke, folkeoplysning og sundhed og menighedspleje.

Seneste Kirkeblad

Tidligere Kirkeblade

Bankforbindelse

Menighedens konto:
Unionbank:

BIC: UNBNDE21XXX
IBAN: DE42 2152 0100 0003 0103 50