Velkommen til Slesvig og omegns danske Menighed

Aktuelt

I lyset af den aktuelle udvikling i corona-epidemien er Ansgar Kirkes officielle genindvielse og åbning, som var planlagt at finde sted de tre første søndag i advent, aflyst. Den officielle genåbning af kirken forventes at ville finde sted engang i løbet af foråret 2021.

I den nærmeste fremtid afholdes der, hvor intet andet er nævnt, gudstjenester i Ansgar Kirke om søndagen kl. 10.00.

Det er håbet, at der kan holdes julegudstjenester under en eller anden form. Hvorledes de i givet fald vil finde sted, vil blive meddelt på hjemmesiden senere.

Der er tilmelding til gudstjenesterne ved henvendelse til pastor Niels Henrik Olesen på tlf. 01515 019 82 88 eller ved mail: olesen@kirken.dk

Samtlige arrangementer i skikkelse af foredrag og møder er indtil videre aflyst. Man bedes venligst orienteres som om udviklingen på kirkens hjemmeside, som løbende vil blive søgt opdateret, eller ved direkte henvendelse til pastor Olesen.

Foredraget med pastor Leif Volk-Madsen om hvordan den tyske kirke blev dansk folkekirke efter Genforeningen i 1920 er udsat til engang i foråret 2021.

Gudstjenester og arrangementer

Søndag den 8. november: Ingen gudstjeneste
Søndag den 15. november kl. 15.00: Pastor Torben Jørgensen, Frederiksstad
Søndag den 22. november kl. 10.00: Olesen
Søndag den 29. november kl. 10.00: Olesen

De følgende søndage i adventen fortsat gudstjeneste hver søndag kl. 10.00

Slesvig og omegns danske Menighed

Slesvig og Omegns Danske Menighed omfatter udover Slesvig by et stort område fra Moldenit i Sydangel, til Treja og Øster Østed i vest, Kropp i syd og Isted i Nord.

Den danske menighed i Slesvig og omegn oprettedes i 1927 som den første udenfor Flensborg.

Menigheden i dag dannedes i 2014 ved en fusion af menigheder i Treja, Frederiksberg og Slesvig.

Med Ansgar Kirke i Slesvig by som menighedens hovedkirke holdes tillige lejlighedsvise gudstjenester i Gottorps Slotskapel, Hærvejshuset i Skovby og i Dansk Forsamlingshus i Nybjernt.

Efter krigen fandt hovedgudstjenesterne i Slesvig by sted i Gottorp Slotskapel. I 1968 indrettede menigheden sig i den tidligere Ansgar Skole med kirke i gymnastiksalen og pastorat, menighedssal og tjenestebolig for præsten i arkitekt Andreas Dalls hovedbygning fra 1931.

Hele Ansgarkomplekset har aktuelt været under renovering siden sommeren 2017. Efter renovering siden sommeren 2018 forventes kirken officielt at kunne genindvies i foråret 2021. Gudstjenester har under kirkens lukning fundet sted i Ansgar Salen i menighedshuset, men foregår allerede nu i kirken.

 

 

Seneste Kirkeblad

Tidligere Kirkeblade

 

Sognepræst

Niels Henrik Olesen

Bismarckstraße 18a - Slesvig

Tlf. 04621 25815

eller 0151 501 98 288

olesen@kirken.de

Ungdoms- og sognepræst

vakant

Menighedsrådsformand

Tove Lerch

Tlf. 04621 - 34087

tovelerch@versanet.de

Menighedens kasserer

Harald Braun
Ortland 16
24857 Fahrdorf

Tlf. 04621-37296

braun-fahrdorf@web.de

Menighedens konto

IBAN: DE42 2152 0100 0003 0103 50
BIC: UNBNDE21XXX
Union-Bank