Velkommen til Slesvig og omegns danske Menighed

Aktuelt

Slesvig og omegns danske Menighed

Slesvig og Omegns Danske Menighed omfatter udover Slesvig by et stort område fra Moldenit i Sydangel, til Treja og Øster Østed i vest, Kropp i syd og Isted i Nord.

Den danske menighed i Slesvig og omegn oprettedes i 1927 som den første udenfor Flensborg.

Menigheden i dag dannedes i 2014 ved en fusion af menigheder i Treja, Frederiksberg og Slesvig.

Med Ansgar Kirke i Slesvig by som menighedens hovedkirke holdes tillige lejlighedsvise gudstjenester i Gottorps Slotskapel, Hærvejshuset i Skovby og i Dansk Forsamlingshus i Nybjernt.

Efter krigen fandt hovedgudstjenesterne i Slesvig by sted i Gottorp Slotskapel. I 1968 indrettede menigheden sig i den tidligere Ansgar Skole med kirke i gymnastiksalen og pastorat, menighedssal og tjenestebolig for præsten i arkitekt Andreas Dalls hovedbygning fra 1931.

Hele Ansgarkomplekset har aktuelt været under renovering siden sommeren 2017. Under kirkens renovering i perioden august 2018 til august 2020 har Ansgarsalen i menighedshuset dannet ramme om vore gudstjenester.

Herefter har gudstjenester fundet sted i den nyrenoverede kirke.

Gudstjenester

Januar 2021

 

Søndag den 17. januar

2. s. e. H3K

Kl. 10.00: Olesen

Ansgar Kirke  - Aflyst

 

Søndag den 24. januar

Sidste s. e. H3K

Kl. 10.00:  Olesen

Ansgar Kirke

 

Der er tilmelding til gudstjenesterne

ved henvendelse til pastor Olesen.

Se hjemmesiden her med hensyn til

eventuelle ændringer eller aflysninger

Corona-forholdsregler

Ansgar Kirke klar til at fejre julen

 

 

Seneste Kirkeblad

Tidligere Kirkeblade

 

Sognepræst

Niels Henrik Olesen

Bismarckstraße 18a - Slesvig

Tlf. 04621 25815

eller 0151 501 98 288

olesen@kirken.de

Ungdoms- og sognepræst

vakant

Menighedsrådsformand

Tove Lerch

Tlf. 04621 - 34087

tovelerch@versanet.de

Menighedens kasserer

Harald Braun
Ortland 16
24857 Fahrdorf

Tlf. 04621-37296

braun-fahrdorf@web.de

Menighedens konto

IBAN: DE42 2152 0100 0003 0103 50
BIC: UNBNDE21XXX
Union-Bank