ADVENTSFEST PÅ JENS JESSEN SKOLEN 11. DECEMBER 2016

ADVENTSFEST I KIRKEN 3. DECEMBER 2016

EFTERåRSFEST 20. OKTOBER 2016

HØSTEGUDSTJENESTE OG KAFFEBORD 2. OKTOBER 2016

KONCERT MED "MONGOTUBE" 23. SEPTEMBER 2016

KLUBBENS UDFLUGT TIL LYKSBORG 22. SEPTEMBER 2016

SOMMERUDFLUGT 28. AUGUST 2016

RÅDS- OG PERSONALEUDFLUGT 16. JULI 2016

KLUBBENS HELDAGSTUR TIL EGERNFØRDE 30. JUNI 2016

BYVANDRING I NYSTADEN 19. MAJ 2016

FORÅRSFEST 28. APRIL 2016

KLUBBENS TUR TIL FRØSLEV 7. APRIL 2016

GENERALFORSAMLING 6. MARTS 2016

SALMESANGSGUDSTJENESTE OG KAFFEBORD 13. DECEMBER 2015

JULEVANDRINGER MED BØRNEHAVERNE 10. og 11. DECEMBER 2015

Fjordvejen

Jørgensby

Kilseng

ADVENTSFEST PÅ JENS JESSEN SKOLEN 6. DECEMBER 2015

ADVENTSFEST I KIRKEN 5. DECEMBER 2015

EFTERÅRSFEST 15. OKTOBER 2015

SOMMERUDFLUGT 30. AUGUST 2015

RÅDS- OG PERSONALEUDFLUGT 11. JULI 2015

KLUBBENS HELDAGSTUR TIL SLESVIG 11. JUNI 2015

KONCERT MED PHØNIX 13. MAJ 2015

KLUBBENS KAFFETUR TIL INDUSTRIMUSEET I KOBBERMØLLE 7. MAJ 2015

FORÅRSFEST 23. APRIL 2015

BØRNEGUDSTJENESTE AFSLUTNING MINIKONFIRMANDER 29. MARTS 2015

KONFIRMANDGUDSTJENESTE 1. FEBRUAR 2015

HELLIGTREKONGER MØDE 6. JANUAR 2015