SALMESANGSGUDSTJENESTE OG KAFFEBORD 12. DECEMBER 2010

ADVENTSFEST PÅ JENS JESSEN-SKOLEN 5. DECEMBER 2010

ADVENTSFEST I KIRKEN 4. DECEMBER 2010

 

BASAR 13. NOVEMBER 2010

EFTERÅRSFEST 28. OKTOBER 2010

SOMMERUDFLUGT 29. AUGUST 2010

FORÅRSFEST 29. APRIL 2010

BØRNEGUDSTJENESTE AFSLUTNING MINIKONFIRMANDER 28. MARTS 2010

GENERALFORSAMLING 14. MARTS 2010

DE NI LÆSNINGER 13. DECEMBER 2009

JULEVANDRINGER MED BØRNEHAVERNE 7. OG 8. DECEMBER 2009

FROKOST EFTER ALLEHELGENS GUDSTJENESTE 1. NOVEMBER 2009

EFTERÅRSFEST 29. OKTOBER 2009

SOMMERUDFLUGT 30. AUGUST 2009

BØRNEGUDSTJENESTE AFSLUTNING MINIKONFIRMANDER OG FROKOST 14. JUNI 2009

ÅRSMØDEPLADSEN OG KIRKETELTET 7. JUNI 2009

FORÅRSFEST 23. APRIL 2009

GENERALFORSAMLING 15. MARTS 2009

ADVENTSFEST PÅ SKOLEN 11.DECEMBER 2008

ADVENTSFEST I KIRKEN 6. DECEMBER 2008

DE NI LÆSNINGER 21. NOVEMBER 2008

BASAR 2. NOVEMBER 2008

HØSTGUDSTJENESTE 12. OKTOBER 2008

SOMMERUDFLUGT 31. AUGUST 2008