Gudstjenester

I Rendsborg danske Kirke er der gudstjeneste hver søndag – dog med nogle få undtagelser i sommerferien. Derudover er der gudstjenester på Helligdage.

Det er gudstjenester på dansk, hvor der også synges efter Den danske Salmebog, og vi følger gudstjenesteordningen for Den Danske Folkekirke. Alligevel kan der være forskel på gudstjenesterne.

  • Højmesser ( almindelige søndagsgudstjenester ofte med kirkekaffe bagefter)

  • Børne- og familiegudstjenester ( Gudstjenester, hvor salmer, tema og form er lidt lettere)

  • Gudstjeneste med mere. Spredt ud over året er der en del gudstjenester med fællesspisning eller kaffebord. Det er gudstjenester der henvender sig til alle aldersgrupper og som er med til at styrke menighedens fællesskab. Det er bl.a. Adventskaffe, Fastelavnsgudstjeneste, skærtorsdagsspisning, sommerfest m. grillhygge, høstgudstjeneste og Mortensaftensgudstjeneste.

  • Ungdomsgudstjenester. Et par gange i løbet af året er konfirmanderne med til at sætte præg på gudstjenesterne både med temavalg og stil.

Vær også opmærksomme på de vekslende gudstjenestetidspunkter