Den Danske Kirke i Rendsborgs histore

Den Danske Menighed i Rendsborg har eksisteret siden 1946. Den blev oprettet på initiativ fra SSF, som gerne ville holde gudstjenester på dansk. Det var dog ikke så let at få lov til, fordi ingen af de tyske menigheder i Rendsborg og omegn ville stille en kirke til rådighed for noget, som de betragtede som et rent nationalt arrangement. Derfor blev de første gudstjenester ikke holdt i en kirke, men derimod på Bahnhof Hotel.

Den første gudstjeneste blev holdt d. 28.april 1946. Selvom der var over 200 deltagere i denne gudstjeneste ændrede det ikke på den afvisende holdning fra den tyske kirkes side, derfor søgte menigheden om lov til at låne biografen Schauburg, som den brugte i et par år.

Det siger sig selv, at dette ikke var nogen holdbar løsning, så det var en stor glæde, da et medlem af menigheden stillede et stykke jord til rådighed. DKS købte en barak fra en af de tidligere tyske flygtningelejre i Danmark, den blev stillet op på grunden. Den første danske kirke i Rendsborg blev indviet d. 19.december 1948. I mellemtiden havde menigheden fået en egen præst, Pastor Emil Schiøring, som blev indsat i embedet d. 17.maj 1948.

Barakkirken blev ret hurtigt indrettet således, at der var kirkesal i den ene ende og skole i den anden ende. Sådan kom kirken i Rendsborg til at danne grundlaget for skolen, der dog blev bygget allerede i 1950, fordi der ikke var plads nok i barakken.

Da barakken efter nogle årtier var slidt helt op blev den revet ned, og der blev bygget en ny stenkirke med menighedslokale og præstebolig. Bygningen er den kirke vi kender og bruger i dag. Den er tegnet af arkitekt Jens Dall, og ligger der hvor den gamle kirke lå. Kirken er bygget for indsamlede midler og en statbevilling.