Velkommen til den danske Kirke i Rendsborg

Den Danske Menighed i Rendsborg har eksisteret siden 1946. Den blev oprettet på initiativ fra SSF, som gerne ville holde gudstjenester på dansk.

Den første gudstjeneste blev holdt d. 28.april 1946 på et hotel i Rendsborg, da det ikke var muligt at låne en af de tyske kirker i byen. Siden købte Dansk Kirke i Udlandet, DKU, en barak, som blev opsat på et grundstykke skænket til menigheden af et af dens medlemmer. Kirkebarakken blev indviet d. 19.december 1948.

Kirkens adresse er stadig den samme; Gerichtsberg 6 i Rendsborg. Nu står der imidlertid ikke længere en kirkebarak, men derimod en moderne kirkebygning med menighedslokaler fra 1965. Denne bygning, som de seneste år er blevet grundigt renoveret, er rammen om et rigt kirkeliv.

Du kan også downloade vores medlemsfolder 2016

Gudstjenester og andagter

På grund af Corona er der fortsat mange indskrænkninger, som vi efterhånden har fundet ud af at følge på en forsvarlig måde.

Vi kan ikke holde almindelige gudstjenester, vi må ikke synge indenfor, det er vanskeligt med nadver og vi skal huske at holde afstand. 

Vi har fundet en vis balance med andagt og gudstjeneste og måske lidt sange udenfor, så vi hver søndag kan mødes og dele livet og troen med hinanden.

Vi skal stadig føre lister med gudstjenestens deltagere, derfor vi bede jer om tilmelding på tlf. 04331 – 71127.

  • 4. oktober kl. 11.30 gudstjeneste med Nadver
  • 11. oktober ingen gudstjeneste i Rendborg
  • 18. oktober kl. 19.00 aftengudstjeneste
  • 25. oktober kl. 14.30 fælles kredsdag i Slesvig
  • 1. november kl. 17.00 stillegudstjeneste til Allehelgen
  • 8. november kl. 17.00 Sct. Martin gudstjeneste
  • 15. november kl. 11.30 gudstjeneste med nadver
  • 22. november ingen gudstjeneste i Rendsborg
  • 29. november kl. 14.30 adventsgudstjeneste
  • 6.  december kl. 11.30

Kirkens undervisning

En vigtig opgave for kirken er netop undervisning. Det drejer sig først og fremmest om konfirmander i 13- 14 års alderen og minikonfirmander i 8-9 årsalderen, men det kan også være undervisning af voksne.

Minikonfirmander

Minikonfirmandundervisning tilbydes alle børn i 3. klasse på Ejderskolen. Børnene inviteres ved at præsten kommer på skolen og fordeler sedler ligesom præsten også forsøger at tale med alle forældre forud for minikonfirmandundervisningen.

Formålet er at børnene bliver fortrolige med kirke og kristendom. Undervisningen er lege, sange, bibelfortællinger, og forskellige kreative opgaver. Vi gennemgår følgende temaer: Kirken, Bibelen, dåb, Det onde og farlige, Guds kærlighed og vores, den gode hyrde, døden, måltid – nadver, påske, pinse. Forløbet slutter af med en gudstjeneste, hvor minikonfirmanderne også medvirker.

Minikonfirmand er 13 – 15 gange, en eftermiddag om ugen. Børnene hentes direkte på skolen, og så går vi sammen til kirken

Dagsforløb:

Vi går sammen til kirken. Ved ankomsten får børnene en bid brød og vi lejer lidt udenfor.

Vi synger en velkomstsang i kirkedøren. Derefter samles vi i kirken, tænder lys, synger, hører en bibelhistorie, og fejrer på den måde en minigudstjeneste.

Vi spiser sammen. Bagefter snakker vi lidt om dagens tema og laver noget kreativt.

Vi synger en velsignelsessang til afslutning.

Når undervisningen er færdig hentes børnene ved kirken. Fritidshjemsbørnene følges til fritidshjemmet.

Minikonfirmand er en del af kirkens undervisning lige som konfirmationsforberedelsen, men undervisningen er ikke en betingelse for at blive konfirmeret, og børnene forpligter sig heller ikke til senere at deltage i konfirmandundervisningen

Undervisningen er for alle børn i 3 klasse. Da de får mad hver gang indkasserer vi et lille beløb til at dække vores udgifter. Det koster 10,- € at deltage, hvis en af forældrene er medlem af Den danske Kirke og 20,- € for ikke-medlemmer, for alle 12 - 13 gange. Børnene er velkomne til at prøve at komme en gang, før de beslutter om de vil være med.

Filmklubben

Filmklubben er et tilbud, som vi har sammen med SSF. Der vises 4 nyere danske film i hver sæson i kirkens lokaler. Det er gratis at se filmene, med der vil være en lille snack og kaffebar, som man er velkommen til at deltage i.  

Læsekredsen

Læsekredsen henvender sig til dem, der godt kan lide at læse bøger og synes, at det kan være spændende at samtale om dem bagefter.

Vi læser ca. 8 bøger om året. Dvs. ca. en bog om måneden udenfor sommerperioden.  Indimellem er det læsekredsens medlemmer, der kommer med forslag og indimellem overvejer præsten, hvad der kunne være relevant at læse.

Bøgerne bestilles samlet ved Dansk Centralbibliotek, skulle du få lyst til at læse med, så henvend dig til præsten og lån en af bøgerne. Det er også muligt kun at komme en enkelt gang imellem.

Torsdagskaffe

Torsdagskaffen er for alle, som har lyst til at mødes med andre og samtale om livets små og store spørgsmål.

Vi begynder med kaffe og the, kage og boller alt imens snakken går om alt mellem himmel og jord.

Hver gang vi mødes har et program eller et tema. Ofte vil præsten komme med et lille oplæg, og derefter kan deltagerne bidrage med det, som de har lyst til.

Jævnligt - særligt i vinterhalvåret, hvor vi også har mulighed for at vise billeder - vil vi også invitere en gæst udefra, som deler sin særlige interesse med os. Det kan være alt fra rejseoplevelser, historie, teologiske spørgsmål til særlige hobbys.

I sommerhalvåret tager vi også på udflugter til spændende steder omkring Rendsborg.

Konfirmandundervisning

Konfirmandundervisningen tilbydes typisk, når de unge går i 8. klasse.

Undervisningen ligger torsdag lige efter skoletid, kl. ca. 13.15 – 15.00. Derudover vil der være undervisning nogle fredag eftermiddage, hvor vi så også spiser sammen, eller måske en lørdag.

Som en del af undervisningen er der desuden 2 konfirmandlejre, den første finder sted kort tid efter at konfirmandundervisningen er begyndt på en nedlagt skole i Abild ved Tønder. Denne lejr skal konfirmanderne deltage i, da den udgør en del af undervisningen. På lejren vil der også være konfirmander fra andre dansk menigheder i Sydslesvig og tidligere konfirmander som medhjælpere. Der er typisk ca. 40 deltagere i alt på denne lejr. Den anden lejr finder sted på Christianslyst ved Sønder Brarup. Det er en lejr for alle årets Sydslesvigske konfirmander. Denne lejr skal konfirmanderne ikke deltage i - men det er en oplevelse, som det er dumt at gå glip af. Der deltager ca. 100 konfirmander, 20 unge ledere og en håndfuld præster.

Derudover er der i konfirmandundervisningen sat tid af til at forberede mindst 2 gudstjenester. Dertil mødes vi typisk lørdag og giver os god tid til både at øve sange sammen, udtænke tekster, form og indhold. Så gudstjenesten får mest mulig præg af det, som konfirmanderne er optagede af.

Konfirmandundervisningen følger ikke et konfirmandmateriale slavisk, men konfirmanderne får udleveret bogen Con Dios (Med Gud).

Det forventes selvfølgelig at konfirmanderne i løbet af deres konfirmationstid går regelmæssigt til gudstjeneste for også at blive fortrolig med den. Vi ser selvfølgelig gerne at også forældrene kommer med.

De sidste mange år har der været tradition for at der i hvert fald er konfirmation på Kristi himmelfartsdag. Da vi ofte har lidt for mange konfirmander til at kunne nøjes med en konfirmationsgudstjeneste holder vi også konfirmation om lørdagen derefter. Erfaringen siger at over 10 konfirmander på en dag sprænger vores rammer. Derfor vælger vi hellere at dele et konfirmandhold, så alle kan tage så mange gæster med, som de ønsker. Så vidt det er muligt får konfirmanderne lov til selv at bestemme, hvem der skal konfirmeres torsdag og hvem der skal konfirmeres lørdag. Konfirmationsgudstjenesten finder sted i Rendsborg Danske Kirke kl. 10.00.

Konfirmandundervisningen ved Den danske kirke i Rendsborg tilbydes naturligvis først og fremmest børn af menighedens medlemmer. Uden menighed ville der jo ikke være konfirmandundervisning. Men ofte er det sådan, at også børn, hvis forældre ikke ønsker at melde sig ind i menigheden alligevel ønsker at blive konfirmeret. Dette dilemma har vi foreløbigt løst ved at fastsætte et undervisningsbidrag, der dækker menighedens omkostninger til lejre, undervisningsmateriale og andre udgifter i forbindelse med konfirmandundervisningen. Vi vil selvfølgelig meget hellere at forældrene melder sig ind og er med til at støtte menigheden og sikre den for fremtiden, men vi ønsker ikke at afskære en ung, der gerne vil konfirmeres. Konfirmandundervisningen tilbydes typisk, når de unge går i 8. klasse.

Undervisningen ligger torsdag lige efter skoletid, kl. ca. 13.15 – 15.00. Derudover vil der være undervisning nogle fredag eftermiddage, hvor vi så også spiser sammen, eller måske en lørdag.

Som en del af undervisningen er der desuden 2 konfirmandlejre, den første finder sted kort tid efter at konfirmandundervisningen er begyndt på en nedlagt skole i Abild ved Tønder. Denne lejr skal konfirmanderne deltage i, da den udgør en del af undervisningen. På lejren vil der også være konfirmander fra andre dansk menigheder i Sydslesvig og tidligere konfirmander som medhjælpere. Der er typisk ca. 40 deltagere i alt på denne lejr. Den anden lejr finder sted på Christianslyst ved Sønder Brarup. Det er en lejr for alle årets Sydslesvigske konfirmander. Denne lejr skal konfirmanderne ikke deltage i - men det er en oplevelse, som det er dumt at gå glip af. Der deltager ca. 100 konfirmander, 20 unge ledere og en håndfuld præster.

Derudover er der i konfirmandundervisningen sat tid af til at forberede mindst 2 gudstjenester. Dertil mødes vi typisk lørdag og giver os god tid til både at øve sange sammen, udtænke tekster, form og indhold. Så gudstjenesten får mest mulig præg af det, som konfirmanderne er optagede af.

Konfirmandundervisningen følger ikke et konfirmandmateriale slavisk, men konfirmanderne får udleveret bogen Con Dios (Med Gud).

Det forventes selvfølgelig at konfirmanderne i løbet af deres konfirmationstid går regelmæssigt til gudstjeneste for også at blive fortrolig med den. Vi ser selvfølgelig gerne at også forældrene kommer med.

De sidste mange år har der været tradition for at der i hvert fald er konfirmation på Kristi himmelfartsdag. Da vi ofte har lidt for mange konfirmander til at kunne nøjes med en konfirmationsgudstjeneste holder vi også konfirmation om lørdagen derefter. Erfaringen siger at over 10 konfirmander på en dag sprænger vores rammer. Derfor vælger vi hellere at dele et konfirmandhold, så alle kan tage så mange gæster med, som de ønsker. Så vidt det er muligt får konfirmanderne lov til selv at bestemme, hvem der skal konfirmeres torsdag og hvem der skal konfirmeres lørdag. Konfirmationsgudstjenesten finder sted i Rendsborg Danske Kirke kl. 10.00.

Konfirmandundervisningen ved Den danske kirke i Rendsborg tilbydes naturligvis først og fremmest børn af menighedens medlemmer. Uden menighed ville der jo ikke være konfirmandundervisning. Men ofte er det sådan, at også børn, hvis forældre ikke ønsker at melde sig ind i menigheden alligevel ønsker at blive konfirmeret. Dette dilemma har vi foreløbigt løst ved at fastsætte et undervisningsbidrag, der dækker menighedens omkostninger til lejre, undervisningsmateriale og andre udgifter i forbindelse med konfirmandundervisningen. Vi vil selvfølgelig meget hellere at forældrene melder sig ind og er med til at støtte menigheden og sikre den for fremtiden, men vi ønsker ikke at afskære en ung, der gerne vil konfirmeres. Undervisningsbidraget er i øjeblikket 100,-€. Konfirmandundervisningen er naturligvis gratis, hvis forældrene er medlem af menigheden. t er i øjeblikket 100,-€. Konfirmandundervisningen er naturligvis gratis, hvis forældrene er medlem af menigheden.

Pastor Cecilie Brask

Gerichtsberg 6
24768 Rendsborg

Tlf. 04331-71127
brask@kirken.de

Menighedsrådet

Menighedsrådsformand: Joachim Martin, Borgstedt
 
Kasserer: Peter Zinke, Fockbek
 
Menige medlemmer:
Helene Happich, Fockbek
Katrin Zinke, Fockbek
Dorthe Weis Salchow, Büdelsdorf
Ilona Dehnke-Höcker, Sorgwohld
Jasper Kristensen, Büdelsdorf

Medlemskab

Medlem af menigheden bliver man ved at henvende sig til præsten.

Medlemsbidraget indbetales på kirkens konto:

Hypovereinsbank

IBAN: DE65 2003 0000 0072 0263 02

BIC: HYVEDEMM300