Goddag til ny præst i Læk

Ved en gudstjeneste under åben himmel Pinsedag indsatte provst Hasse Neldeberg Jørgensen den nye præst i Nordvest pastorat, Sanne Dahlin.

Omgivelserne og vejret var perfekte til dagens festlige begivenhed. En væsentlig årsag til beslutningen om, at holde gudstjenesten i haven ved kirke og præstegård i Læk var, at det så var tilladt at synge salmer. Indtil videre er det ikke muligt iflg. seneste Landesverordnung i selve kirken. Menigheden har længe set frem til at kunne sige goddag til den nye præst. Sanne Dahlin blev ansat fra 1. april, men p.g.a. Corona-krisen måtte ordination og indsættelse udskydes. Mandag d. 25. maj blev hun så endelig ordineret i Haderslev domkirke og var dermed klar til at kunne indsættes i embedet i Nordvest danske pastorat.

Læs mere

Velkommen til Nordvest danske Menighed

Nordvest danske Menighed. Fusionsaftale 2018

Menigheden er en sammenslutning af de tidligere danske menigheder i Bredsted, Aventoft og Læk.

Fusionsaftale

De tre menigheder
Aventoft Pastorats danske menighed, Drift 8, 25927 Aventoft,
Den danske Menighed for Læk og omegn, Osterstr. 5, 25917 Læk og
Den danske Menighed i Bredsted og Omegn, Drift 8, 25927 Aventoft
tilstræber en sammensmeltning af deres foreninger fra d. 18. september 2018. 

1. Foreningens navn

Den stiftede menighed skal hedde Nordvest danske Menighed.

2.  Foreningens formue

Under forudsætning af, at generalforsamlingerne godkender fusionen, forpligter de tre menigheder sig til at overdrage deres formue til den stiftede menighed. De tre menigheder opløses uden likvidation. Nordvest danske Menighed er de tre menigheders juridiske efterfølger.

Fusionen træder i kraft d. 18. september 2018.

De tre menigheder overdrager deres formue på Nordvest danske Menighed pr. 31.12.2018. De tre overdragende menigheders kasserere færdiggør årsregnskaberne for regnskabsåret 2018, herunder de overdragende menigheders aktiva og passiva.

3. Medlemmer

Med fusionens ikrafttræden bliver medlemskaberne overdraget til Nordvest danske Menighed. De overdragende menigheders medlemmer bliver medlemmer af den nye menighed med de samme rettigheder og pligter.

4. Ansatte

De ansattes arbejdsforhold overdrages til den nye menighed.

5. Prædikesteder

Menigheden råder ud Aventoft, Læk og Bredsted over prædikesteder i Sønderløgum, Dedsbøl, Tinningsted, Ladelund og Før. Det tilsikres, at der også fremover holdes gudstjenester og kirkelige handlinger på disse prædikesteder, så længe der fra medlemmernes side tilkendegives ønske herom.

Menighedshuset i Aventoft

Huset er bygget i 2005 for midler fra Chastine og A P Møllers fond. 

Menighedshus

Menighedshuset i Aventoft
Pastor: vakant
Am Pegelgraben 2
25927 Aventoft

Den danske Kirke i LækPastor Sanne DahlinOsterstr. 525917 LeckTelefon 04662 2443

Gudstjenester i Bredsted i kirkesalen på den danske skole