Den danske Menighed i Lyksborg og Omegn

GUDSTJENESTER i Lyksborg Kirke

Gudstjenesteliste til udgangen af november 2018:

Hver søndag kl. 9.00 (ved Finn Egeris Petersen)

Undtagen den 18.11., hvor der er fælles da.-ty. gudstjeneste i Auferstehungskirche kl. 11.00 i anledning af "Volkstrauertag". 

Kirkens istandsættelse

Har du lyst til at bidrage til kirkens istandsættelse, kan bidrag indbetales ved hjælp

af følgende oplysninger: Union Bank Flensburg

IBAN: DE65 2152 0100 1000 0025 14 - BIC: UNBNDE21XXX