Den danske Menighed i Lyksborg og Omegn

Hvad gør jeg ved ..?

Dåb

Ønsker I jeres barn døbt i Den danske kirke i Lyksborg, skal I ringe til præsten, Ruben Fønsbo, på tlf. + 49 (0) 4631 7179 tirsdag – fredag mellem kl. 9 og 16.

Vi aftaler en dato, og I får tilsendt en dåbsbekræftelse enten pr. mail eller pr. post. Dåbsbekræftelsen indeholder dato og klokkeslæt, orientering om præst, navn og faddere med mere. Når I har bestilt dåb, kontakter præsten jer og aftaler tid til en dåbssamtale med jer.

Dåb er muligt i alle aldre og er en forudsætning for at kunne blive konfirmeret. Kontakt præsten hvis I vil vide mere.

Velsignelse af ægteskab

Ønsker I at få en kirkelig velsignelse af jeres borgerligt indgåede ægteskab i Den danske kirke i Lyksborg eller i Slotskirken, skal I ringe til præsten, Ruben Fønsbo, på tlf. + 49 (0) 4631 7179 tirsdag – fredag mellem kl. 9 og 16.

Vi aftaler dato og klokkeslæt sammen, og derefter får I tilsendt en bekræftelse pr. mail eller pr. post. Bekræftelsen indeholder dato og klokkeslæt og orientering om højtideligheden. I god tid inden den kirkelige velsignelse ringer præsten til jer for at aftale tid til en velsignelsessamtale.

Er I ikke medlemmer af menigheden, skal I enten melde jer ind eller betale for medvirkende kirkebetjening. Kontakt præsten for at få oplyst priser.

Hvis højtideligheden skal finde sted i Slotskirken, skal I selv aftale alle detaljer med slotsforvalteren. I kan finde flere oplysninger her.

Ved dødsfald

Kontakt præsten for aftale om tidspunkt for bisættelsen/begravelsen. Henvendelsen kan ske enten personligt eller gennem en bedemand. Bemærk at uanset om der er tale om en bisættelse eller en begravelse, kan den altid foregå fra Den danske kirke i Lyksborg hvis afdøde var medlem her.

Indmeldelse/udmeldelse

Alle henvendelser vedrørende ind- og udmeldelse skal ske til præsten. Er du medlem af menigheden, har du ret til kirkelig betjening ved fx dåb, konfirmation, velsignelse af ægteskab, begravelse, hjemmebesøg og andre kirkelige handlinger. Du kan få oplysninger om størrelsen af medlemsbidraget ved at henvende dig til kassereren, Brigitte Günther, på dybboel(at)web.de.