Velkommen til den danske menighed i Lyksborg og omegn

Gudstjenester

01.11.2020 kl. 10 Lyksborg Kirke v/Preben K. Mogensen    
08.11.2020 kl. 9.30 Sørup Kirke v/Preben K. Mogensen (der organiseres kørsel fra Lyksborg. Tilmelding hos Dorthe Kramhøft Rasmussen: 0152 094 200 89)
15.11.2020 kl. 10 Lyksborg Kirke v/Viggo Jacobsen    
29.11.2020 kl. 10 Lyksborg Kirke v/Kirsten Schmidt    
13.12.2020 kl. 10 Lyksborg Kirke v/Preben K. Mogensen    
20.12.2020 kl. 10 Lyksborg Kirke v/Kirsten Schmidt    
24.12.2020 kl. 14 Lyksborg Kirke v/Viggo Jacobsen    
26.12.2020 kl. 10 Lyksborg Kirke v/Preben K. Mogensen

På nuværende tidspunkt må der kun være 30 personer i kirken samtidigt. Der skal bæres mundbind, der er ingen nadver og der må ikke synges til gudstjenesterne. Ændrer reglerne sig ikke inden jul, er det muligt at vi må bede om tilmelding til gudstjenesten juleaften.

Denne side opdateres regelmæssigt og aktuelle informationer kan i få i Flensborg Avis eller Nordangel Nyt.

Juleaftensgudstjenesten 24.12. kl 14

Det er ikke muligt at forudsige hvordan Corona reglerne kommer til at se ud til jul. Menighedsrådet har derfor bestemt at bede om tilmelding til gudstjenesten juleaften 24.12. kl. 14 med Viggo Jacobsen allerede nu. Så kan vi reagere tidligt, skulle det vise sig, at der er mange der gerne vil i kirke juleaften.
Ring til Dorte eller skriv til Ute på lyksborgkonto@outlook.de og tilmeld jer til juleaften nu.

Konstituering

Hvis man ringer på 04631/7179, så får man fat i den danske præst i Lyksborg. Da det er undertegnede man da får fat i, takket været omstillingens veje, er det også straks forklaret, hvad ”konstituering” betyder: i tiden imellem at Ruben Fønsbo nu er rejst og til der er fundet en ny præst, varetager jeg embedet (dåb, vielse og begravelse, sjælesorg m.v.). Konfirmanderne forberedes dog af præsten ved Sct. Jørgen i Flensborg, Finn Egeris Petersen.

I nu over et år har jeg været præst i Midt- og Sydangel, og i det meste af min 33 år lange præstetid har jeg været i Sydslesvig, bl.a. jo da også i 7 måneder i Lyksborg. Det var for 18 år siden, da jeg var barselsvikar for Lotte Heftye. Det husker jeg stadig gerne, og genser jo med glæde nogle ansigter fra dengang, og ser frem til at møde nye.

Preben K. Mogensen

Kirkens renovering

Menighedsrådet har søgt fonde til renoveringen af kirken og har på nuværende tidspunkt fået tilsagn om 46.210€ fra ministerpræsidentens ”Fond für Barrierefreiheit”. Pengen skal gå til at få barrierefri tilgang til kirken og toilet.

Vi har også hørt fra De Piper-Backhaus Legater, der giver os 10,000 kr til renoveringen. Vi er meget glade for de to tilsagn, men venter stadigvæk at høre fra andre fonde. Vi har dog nu samlet nok penge til at kunne starte med renoveringen af kirken i foråret 2021.

Nyt menighedsråd

På det konstituerende menighedsrådsmøde den 30. august fordeltes opgaverne i det ny valgte menighedsråd. Læs mere her.

Ældre eftermiddage

Sangeftermiddag er planlagt til den 4. november i Oksbøl forsamlingshus og julelotto til den 9. december i menighedslokalet. Detaljer følger i Nordangel Nyt.

Præstestillingen i Lyksborg er vakant

Det nye menighedsråd er startet på processen med at finde en ny præst. Se mere her.

Menighedens historie

Da der hverken før eller efter afstemningen blev opnået enighed om de kirkelige forhold, blev ”Den danske Menighed i Flensborg” oprettet i 1921. Meningen var at skabe mulighed for et virkeligt menighedsarbejde med ordets forkyndelse og sakramenternes forvaltning på modersmålet.

I forlængelse heraf opstod det følgende årti en række danske prædikesteder i omegnen af Flensborg
For Lyksborgs vedkommende betød det, at en kreds samledes til dansk menighedsmøde i 1927. Det førte til den første danske gudstjeneste i byen den 13. december 1930. I de følgende år frem til 1945 samledes menigheden til gudstjeneste i private hjem.

Under den folkelige vækkelse umiddelbart efter 2. verdenskrig fik menigheden  egen præst, der også betjente dansksindede i omegnen af Lyksborg.

Året 1948 blev skelsættende. Den første danske konfirmation blev holdt i en bygning, hvor også den kommunale hest havde til huse, og som ledsagede gudstjenesten med tramp i lergulvet. Ved den lejlighed undfangede byens elværksbestyrer Helmut Tönnies tanken om at bygge en dansk kirke.

Hans overvejelser i den forbindelse var af folkelig art. De gik kort fortalt ud på: Hvor danskere er, dér er også den danske kirke, og den skal have gode ydre rammer ganske som i Danmark. Tönnies stod i spidsen for en komite, der indsamlede til kirkebyggeriet blandt de dansksindede i byen. De gav rundhåndet på trods af nød og fattigdom, så man allerede året efter kunne købe grunden, hvor kirken skulle stå. Selve byggeriet var imidlertid en mundfuld, man ikke kunne klare lokalt på trods af ihærdige anstrengelser. Og som så ofte før og siden blev der rakt en hjælpende hånd fra Danmark, når man i Sydslesvig prøvede på at sætte noget folkeligt eller kirkeligt i gang.     

”Dansk Kirke i Udlandet” (fra 1.1.2004: DSUK) arrangerede dels en landsdækkende indsamling gennem Kristeligt Dagblad, dels en i Nordslesvig. På den måde blev der skaffet penge til byggeriet. Det blev til en smuk, lille kirke i pragtfulde omgivelser på Paulineallé. Den blev indviet den 5. dec. 1954, 2. søndag i advent, en dag, der siden blev festligholdt i menigheden hvert eneste år. Kirken er en værdig ramme for menighedens gudstjenester og kirkelige handlinger. Dens betydning for menigheden kan næppe overvurderes, og givetvis vil kirken være til god gavn for den også i fremtiden.  
  
September 2002, Werner Matlok (dansk præst i Lyksborg og omegn 1978 - 2000)

Fra de tidligste tider...

  • Første menighedsrådsmøde i Lyksborg: 1927
  • Første danske gudstjeneste: 13. december 1930
  • Første danske konfirmation: 1948
  • Kirken er indviet: 2. søndag i advent, 5. december 1954

Kirkelig betjening i Lyksborg

Første menighedsrådsmøde, 1927

Første danske gudstjeneste, 13. december 1931

Waage Beck, 1938 - 1942

Martin Nørgaard, 1942 - 1946

Frederik Nørgaard, 1946 - 1951

Erik H. Knudsen, 1952 - 1956

Hans Madsen, 1957 - 1960

Vagn Fuglsang Damgaard, 1960 - 1977

Werner Matlok, 1978 - 2000

Lotte Sandø Heftye, 2000 - 2012

Ruben Fønsbo, 2013 - 2020

Præst

Præstestillingen i Lyksborg er vakant.
Preben K. Mogensen er konstitueret præst

Tlf. 04631 7179

Menighedsrådsformand

Dorte Kramhøft Rasmussen (Ves)
Tlf. 0152 094 200 89
dortekram@icloud.com

Næstformand

Lis Bewernick (Lyksborg)
Tlf. 04631 547505 
lis@ssf-lyksborg.d

Kasserer og øvrige medlemmer

Ute Arf – kasserer (Lyksborg)
lyksborgkonto@outlook.de

Roland von Oettingen (Husby)
Christa Gondesen (Sørup)  

Suppleanter
Ingrid Hans (Husby)
Anja von Oettingen (Husby)