Velkommen til Husum og Omegns danske menighed

Kirkelivet

Kirkelivet koncentrerer sig foruden gudstjenesterne i årets løb om et harmonisk økumenisk samarbejde med byens øvrige trossamfund og et meget frugtbart samarbejde med stedets danske foreninger og institutioner. I Paludanushuset, mindretallets flotte forsamlingshus fra 1637 mødes forskellige grupper i ugens løb såsom Aktive kvinder om onsdagen og gruppen 60+ om fredagen.

Kirken er siden 2015 på Facebook under Frederiksstad og omegns danske menighed, hvor du løbende kan finde aktuelle informationer og billeder fra kirkelivet i Frederiksstad.

Kirken

Klaus-Groth-Str. 45

25813 Husum

Sognepræst

Ulrich Paul Georg Vogel

Dansk Pastoratskontor

Klaus-Groth-Str.43

25813 Husum

Privat tlf. 04881 533

Mobil 0160 96766680

vogel(at)kirken.de