Velkommen til Husum og Omegns danske menighed

Seneste kirkeblade

Kirkens adresse

Klaus-Groth-Str. 49
25813 Husum

Husum danske kirke

Grundstenen blev lagt i september 1990.  Indviet 10.2. 1991. Skænket af "A. P. Møller og hustru Chastine McKinney Møllers Fond til Almene Formål". Bygningen og dens inventar er tegnet af arkitekt Alan Havsteen-Mikkelsen.

 

Om Kirken i Husum

v. Torben Mølgaard Jørgensen, kirkens tidligere præst, suppleret af Ulrich Vogel, kirkens nuværende præst

Kirken er skænket af "A. P. Møller og hustru Chastine McKinney Møllers Fond til Almene Formål". Bygningen og dens inventar er tegnet arkitekt Alan Havsteen-Mikkelsen. Grundstenen blev lagt i september 1990. Indviet 10.2. 1991.

Den korte, brede, ottekantede teglstensbygning med det sortglaserede sadeltag, det klinkbyggede loft og de runde vinduer (koøjer) er tænkt som et skib - måske Noahs ark?

Fløjaltertavlen er malet af den færøske maler, Zacharias Heinesen. Motivet er "Jesus stiller stormen på Genesareth Sø". Når tavles lukkes i fastetiden fremkommer motivet "Nedtagelsen af korset".

Krucifikset på altret er skænket af Hendes Majestæt Dronning Ingrid i 1993. Det er skåret i træ af kunstneren Sven Havsteen-Mikkelsen, belagt med bladguld og besat med 5 store ravstykker fra den jyske vestkyst. I krucifikset er kors og skikkelse et, korset er formgivet som en skikkelse og skikkelsen som et kors, hvorved enheden af Kristus og Hans gerning for os fastholdes: Kristus er et med sin død for os. De fem ravstykker symboliserer Kristi sårmærker.

Alterdugen er syet af Elfriede Geipel, Husum.

Alterkalken er massivt sølv og skænket til menigheden af Haderslev Frimenighed.

Døbefonten er en tinskål på et lille træbord. Skålen er en gave til menigheden fra Bornholm ved menighedens stiftelse i 1948.

Orglet er tegnet af Alan Havsteen-Mikkelsen og bygget i 1993 af Anders Havgaard Rasmussen, Bramminge. Det er ligesom kirken skænket af A.P. Møller Fonden. Orglet har 7 stemmer, fordelt på to manualer og et pedal, med delte registre og med regal fast tikoblet i øverste manual. Hovedstemmen er Principal 4`. Den er bygget af nøddetræ og er samtidig orglets facadestemme. De sorte tangenter er fremstillet af sjællandsk moseeg.

Kirken ejer tillige et kirkeskib, som er en model af skoleskibet "Danmark" i størrelsesforholdet 1:50. Det er bygget af Kaj Meier, Randers og skænket til kirken af et medlem af menigheden.

Mosaikruden over indgangsdøren har som motiv Kristusskikkelsen fra den store Jellingesten. Ruden er skabt af Sven Havsteen-Mikkelsen og glarmester Mogens Freese.

Kirkeklokken hænger i en klokkestabel udvendigt i kirkens vestgavl. Klokkeverset lyder: "Thi synger lydt og sjæleglad hans menighed i allen stad: Ære være Gud i det høje!" (DDS 218)

Solen - ikke at forglemme. Også den hører til kirkens udsmykning, når den søndag formiddag skinner ind gennem det runde vindue i Sydøstvæggen og skaber en oval solplet på gulvet lige foran altret. Det er det eneste direkte lys i kirken. Alt andet naturligt lys i kirken er indirekte lys, der kommer ind gennem de øvrige, mest nordvendte vinduer. Det giver rummet dets rolige, harmoniske karakter.

Præstetavlen - blev skænket menigheden i forbindelse med 25-års-jubilæet i februar 2016 af et medlem af menigheden. Den nævner alle menighedens præster siden oprettelsen i 1948. 

Pastor Henriette Heide-Jørgensen

Dansk Pastoratskontor
Klaus-Groth-Str. 43
25813 Husum

Tlf. 0160-6972155
hehj@kirken.de

Formand for menighedsrådet

Lars Christophersen
Husumer Str. 7h
24850 Schuby

Tlf. 04621-8555130

Kasserer

Ute Bossmann
Pole-Poppenspäler-Ring 21
25813 Husum
Tlf. 04841 / 939720

Konto

Konto: Husumer Volksbank

IBAN: DE77 2176 2550 0004 0414 37

BIC: GENODEF1HUM

Kirketjener og kordegn

Manfred Nickelsen

Tlf. 04841 64748