Velkommen til Hanved Menighed

Gudstjenester i Hanved Menighed

Menighedsrådet har på sit seneste møde besluttet at genoptage gudstjenestefejringen indenfor de rammer der udstukket af ”Landesverordnung” til forhindring af smitteudbredelse af covid 19. Vi vil således afholde gudstjenesterne udendørs bag ved kirkesalen på skolen hvis vejret tillader det, ellers i skolens aula. Det er på nuværende tidspunkt kun muligt at synge, hvis vi gør det udenfor, men vi venter foreløbig med at fejre nadver under vores gudstjenester.

Generalforsamling i menigheden

Da vores planlagte generalforsamling måtte aflyses i marts måned, har vi besluttet at henlægge den til søndag den 16. august kl. 14.00. Vi begynder med en andagt, hvorefter der bliver aflagt beretning for det forgangne års arbejde og gives et overblik over menighedens regnskab og økonomi.

Hvis du som medlem af Hanved menighed har ideer, synspunkter eller et særligt ønske om at få noget bestemt drøftet på generalforsamlingen, skal du blot sørge for at formanden har dit forslag i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse (i så fald sende det skriftligt til Kaj Clausen, Entenstieg 4, Hanved, eller via mail kc@fla.de)

Mødet afholdes med følgende dagsorden:

  1. Velkomst v/ formanden
  2. Valg af mødeleder samt protokolfører
  3. Formandens beretning
  4. Præstens beretning
  5. Kassererens beretning
  6. Revisionsberetning
  7. Drøftelse og godkendelse af punkt 3 og 5
  8. Indkomne forslag
  9. Evt.

Hanved kirkesal

Alter Kirchenweg 42
24983 Hanved

(by-kort)

Om Hanved Menighed

Den nye kirkesal på den danske skole i Hanved blev indviet af biskop Søren Lodberg Hvas, Allehelgen 2004.

I forbindelse med kirkesalens indvielse udgav menighedsrådet et smukt hæfte om menighedens historie som kan læses HER

Gudstjenester

5. juli kl. 14.00 v/ Merethe Neldeberg Jørgensen
16. august kl. 14.00 med efterfølgende generalforsamling*
20. september kl. 10.00 konfirmation i Harreslev danske kirke
4. oktober kl. 10.00 høstgudstjeneste

Konfirmandindskrivning

For de unge, der skal begynde i 8. klasse efter sommerferien og konfirmeres næste år, er der indskrivning til konfirmations-forberedelsen onsdag den 24.6 fra kl. 18.00. Man opnår en termin denne aften ved at skrive til præsten på boell@kirken.de.

Har man ikke nået at være til indskrivningen, da send også venligst en besked på ovenstående mail.

Kirkelige handlinger

Kirkelige handlinger (dåb, vielser og begravelser) kan stadig gennemføres, dog med en del indskrænkninger i forhold til antallet af personer, der kan være med, osv.

Kontakt mig gerne, hvis I planlægger bryllup eller dåb og ønsker at høre mere om de gældende regler i øjeblikket.

Præstens sommerferie

Jeg holder sommerferie i uge 28-29-30 (6.7 til og med 27.7). Under perioden er det min kollega fra Ansgar kirke, Merethe Neldeberg Jørgensen der, kan rettes henvendelse til. Hun har telefon 0461- 433 76.

Konfirmandtur til Slesvig.

Som en del af undervisningsforløbet frem mod konfirmationen har alle konfirmander fra Harreslev og Ansgar menigheder været på dagstur sammen til Slesvig. Vi havde en vældig interessant og hyggelig dag i hinandens selskab. Den fine udstilling ”Luthers Norden” på Gorttorp Slot udgjorde første del af vores program og med en kyndig guide, fik vi her fyldig gennemgang med særlig vægt på reformationens udbredelse på vores egne kanter, og et godt indblik i måden hvorpå ”det nye budskab” blev indført i vores kirker og formidlet til almindelig mennesker gennem bibeloversættelser, kunst, musik og sang. Sluttelig blev formiddagen afrundet med en workshop, hvor konfirmanderne fik lov at producere deres egne flyve-blade, og dermed formidle, hvad de selv fandt vigtigt at give videre under overskrifter som ”nåde”, ”tro” eller ”målestokke i livet”.

Resten af dagen forløb I Bibel-Zentrum i det gamle Johannes-kloster, og hvor der som altid var spændende ting, konfirmanderne kunne ”afprøve” og opleve. Vi fik et ”bibel-rally” gennem alle udstillingens rum, og hvor der skulle løses sjove opgaver, som  var med til at gøre os klogere på, hvordan bibelen egentlig er blevet til som den bog, vi kender i dag. Og hvor vi samtidig blev taget med på en sanse-baseret rejse ind i hele bibelens verden og fik genopfrisket en hel del af dens mange, gode og spændende fortællinger.

Menighedsrådet

Præst

Susanne Bramsen Böll
Berghofstr. 10
24955 Harreslev

Tlf. 0461 71334
boell@kirken.de

Formand

Kaj Clausen
Entenstieg 4
24983 Hanved

04608-560
kc@fla.de

Næstformand

Nehle Bastiansen

nehle@bastiansen.info

Regnskabsfører

Torben Reissig
Getreideweg 14
24939 Flensborg

treissig@unionbank.de

Medlem

Helge Bastiansen
Schulstr. 13
24983 Hanved

04608-282
mailbox5@bastiansen.info