Velkommen til Frederiksstad danske menighed

Mennonitterkirken Am Mittelburgwall 21

Mennonitterkirken i Frederiksstad blev opført i 1708 ved siden af Den gamle Mønt (Alte Münze) ved Mellemborggraven. Kirken benyttes både af mennonitterne og Frederiksstads danske menighed.

Kirken har hverken tårn eller kirkeklokke. Kirkens indre er enkel og uden enhver religiøs udsmykning. Prædikestolen er centralt placeret. Ifølge mennonitterne er prædiken det helt centrale element under gudstjenesten. Kirken i Frederiksstad er dermed et eksempel på en typisk protestantisk prædikenkirke. Først i 1852 fik kirken et orgel. Krucifikset, alteret og døbefonden stammer fra den danske menighed. Ved siden af kirken findes den forhenværende præstebygning.

Den mennonittiske menighed har rødder tilbage til 1600-tallet, hvor anabaptisterne (døbere) fra Nederlandene og fra halvøen Ejdersted bosatte sig i Frederiksstad. Ved siden af kirken findes en lille mennonitisk kirkegård med gravsten fra 1700-tallet. Den danske menighed fejrer gudstjeneste næsten hver søndag på dansk, men med enkelte tyske stationer undervejs.

Sognepræst

Præst

Henriette Heide-Jørgensen

Dansk Pastoratskontor

Klaus-Groth-Str. 43

25813 Husum

0160-6972155

E-M@il

 

 

Seneste kirkeblad