Velkommen til Midt- og Sydangel Pastorat. Kontaktadresser

Historisk overblik

Menigheden i Midt- og Sydangel er fra 1. juni 2019 en sammenlægning af Midtangels og Sønderbrarups danske menigheder. Fra 1. september er Preben K. Mogensen fast ansat som menighedens præst. 

Der er egen dansk kirke i Sønderbrarup og faste gudstjenester afholdes desuden i kirkesalen på skolen i Satrup og i sognekirkerne i pastoratet, bla. i Sørup, Thumby og i Strukstrup. Naboskabet med den tyske kirke er dybt og godt. 

Der samarbejdes med det øvrige danske arbejde i pastoratet, hvor det på nogen måde byder sig til, og det er heldigvis mange steder. Der er 4 danske børnehaver, 4 skoler, 2 SFO`er og 5 danske forsamlingshuse/lokaler i menighedens område. 

 

Satrup danske menighed blev oprettet i 1947 af pastor Immanuel Rommerdahl, og Sørup menighed blev oprettet i 1968 af pastor Hans Peter Simonsen, selvom der allerede fra slutningen af 1950-erne blev afholdt danske gudstjenester. 

 

 

 

Kontaktadresser

Adresse: Zeisighof 14, 24939 Flensborg


Sognepræst i Syd– og Midtangel: Preben K. Mogensen.Tlf. 0461—5052 8545

Email: pkm@kirken.de. Træffes bedst dagligt kl. 8-10. Onsdag er ugentlig fridag.

 

Menighedsråd. Den danske Menighed i Midt– og Sydangel

Formand: Anna Grete S. Jessen, Gerstekühl 1, 24392 Süderbrarup, Tlf.04641-2934, email: agskytjessen@t-online.de

Næstformand: Andrea Werner, St. Solt, e-mail: andrea.werner20@gmail.com

Regnskabsfører: Majbrit Molter-Jahnke, Flatzbyer Str. 38, 24966 Sörup, Tlf.04635-1284,  email: majbritmolter@gmail.com

 

Rådet består desuden af: Kirkeværge Lis Kongsted Sander, Gunneby, Anne Marxen, Stenfeld, Waltraud Kobs, Sørup og Ester Möller, Satrup.


OBS! Kontonummer ved indbetaling af kirkeskat:

IBAN: DE31 2176 3542 0004 1046 25