Velkommen til Midt- og Sydangel Pastorat. Kontaktadresser

Kontaktadresser

Adresse: Zeisighof 14, 24939 Flensborg

Den danske Kirke i Sønder Brarup: Schleswiger Str. 40.


Sognepræst i Syd– og Midtangel  og vikar i Kappel Pastorat: Preben K. Mogensen.Tlf. 0461—5052 8545

Email: pkm@kirken.de. Træffes bedst dagligt kl. 8-10. Onsdag er ugentlig fridag.

 

Menighedsråd. Den danske Menighed i Midt– og Sydangel

Formand: Anna Grete S. Jessen, Gerstekühl 1, 24392 Süderbrarup, Tlf.04641-2934, email: agskytjessen@t-online.de

Næstformand: Andrea Werner, St. Solt, e-mail: andrea.werner20@gmail.com

Regnskabsfører: Majbrit Molter-Jahnke, Flatzbyer Str. 38, 24966 Sörup, Tlf.04635-1284,  email: majbritmolter@gmail.com

 

Rådet består desuden af: Lis Kongsted Sander, Gunneby, Anne Marxen, Stenfeld, Christiane Christiansen, Bøl, Waltraud Kobs, Sørup og Ester Möller, Satrup.


OBS! Kontonummer ved indbetaling af kirkeskat:

IBAN: DE31 2176 3542 0004 1046 25