Velkommen til den danske kirke i Midt- og Sydangel

Døbefonten i kirken i Sdr. Brarup

Den opstandne Kristus på alterbilledet i Sdr. Brarup

Indgang til Kirken i Sdr. Brarup

Den nedlagte kirkesal på skolen i Sørup. Gudstjenester nu i sognekirken

Konfirmanderne 2019

Den opstandne. Alterbilledet i Sdr. Brarup

Dåb i Kirken i St. Solt

Altret i den nedlagte kirkesal i Stenfelt

Søndagsskolen 1959

Søndagsskolen 1958

Kirken i Sdr. Brarup

Krybbespil i Sdr. Brarup

Børn fra Satrup og omegn 2012

Søndagsskolen 1959

Menighedsrådet 1983

Kirkesalsmuseum i Sdr. Brarup, som ikke blev til noget alligevel

Sydslesvigkonfirmandlejr 2019

Udsnit: Kristi Genkomst på alterbilledet i Satrup Kirkesal

Kirken i Sdr. Brarup forår 2020

"Corona"-ringning ved Hans Jakob 2020

Udsnit: Kristi Genkomst på alterbilledet i Satrup Kirkesal

Sønderbrarup Kirke 1960

Sønderbrarup Kirke 2020

Vue fra kirken i St. Solt

Siden sidst m.v.

 

Coronakrisen

I godt vejr vil gudstjenester/andagter i reglen foregå helt eller delvist under åben himmel, hvor vi kan indrette os frit, og er det en solrig dag kan man også komme uanmeldt. Men alligevel er tilmelding altid en god ide.

Trods Corona

har det været en fin sommer med godt besøgte gudstjenester. Nævnes skal foruden dåbssøndage (foto) vor fælles vandregudstjeneste i Arnæs og ”sommerkirke” i Strukstrup. 

 

Generalforsamlingen

afholdt vi den 17. juli med gen-valg af menighedsrådet (se side 11) og godkendelsen af det sammenlagte regnskab. Det var mere end en blot formalitet, men en dybere debat om vejen frem vil nu først give mening på den næste generalforsamling. Lige nu fylder Covid19 for meget.

 

 Kirkedagen 6.9. 2020

er aflyst, men afstemning kan og  vil ske i menighedsrådene og blive indsendt. Formalia overholdes.

 

Byggeriet

af  ny præstebolig er nu nået til, at den bygges på nederste del af kirkens grund, og tilbud er indhentet. Færdigbygget næste år? Igen er der forbehold! Trods tiderne har håndværkere heldigvis nok at se til.

 

 

Kalenderen

er ret kort. Vi vover f.eks. stadig ikke at tro på, at vi kan holde vores basar.

 

Menighedens kalender/HUSK tilmelding:

Menighedsrådsmøde i kirken i Sønder Brarup (alle er velkomne):  Mandag den 31. august kl. 19.00. Yderligere møder ikke fastsat endnu.

Sangaften hos Else Marxen, Krock 14, Stenfeld, tirsdag den 15. september kl. 19.00 (se side 4)

Høstgudstjeneste og kirkefrokost i Sønder Brarup den 27.september kl. 10.00

Høstgudstjeneste og –fest i Bøglund den 4. oktober kl. 15.00. Efter gudstjenesten kaffe og komsammen, som reglerne nu gør det muligt.

 

Reformationsaften i Satrup Kirke lørdag den 31.oktober kl. 18.00. Efterfølgende smørrebrød i egnet lokale!

 

 

 

 

 

To dåb, begge udendørs. T.v. Frieda Emilia Fietzes dåb den 12. juli, hjemme hos forældrene, Britt og Steffen Fietze i Hollmühle, t.h. foto fra Louise Edith Greiners dåb ved Sørup Sø den 9. august. Louises forældre: Annabrit og Dennis Greiner.

Konfirmation 28. juni 2020

Del dette:

Præst

Præst:

Preben K. Mogensen 

Zeisighof 14, 24939 Flensborg,

tlf. 0461/5052 8545,

træffes bedst dagligt mellem 8 og 10 (undtagen onsdag)

email: pkm(at)kirken.de

Gudstjenestesteder

Gudstjenestesteder/kirker:

Schleswiger Str. 40, Sønder Brarup (den danske kirke)

Wolleshuus 2, Satrup (Kirkesal på den danske skole)

Schulstraße 1, Sörup (lokal sognekirke, St. Marien)

Am Pastorat 1, Snarup-Tumby (lokal sognekirke, p.t. lukket. I stedet bruges menighedshuset på samme adresse)

Dorfstraße 2, Struxdorf (lokal sognekirke, St. Georg)

Eckernförder Landstraße, Freienwill/ Ll. Solt  (lokal sognekirke, St. Johannes)

Am Kirchberg 16, Großsolt (lokal sognekirke)

Kort "OM" MIDT OG SYDANGELS DANSKE MENIGHED

Menigheden i Midt- og Sydangel er fra 1. juni 2019 en sammenlægning af Midtangels og Sønderbrarups danske menigheder. 

Der er egen dansk kirke i Sønderbrarup og faste gudstjenester afholdes til dels i kirkesalen på skolen i Satrup og i sognekirkerne i pastoratet, bla. i Sørup, Thumby og i Strukstrup. Naboskabet med den tyske kirke er dybt og godt. 

Der samarbejdes med det øvrige danske arbejde i pastoratet, hvor det på nogen måde byder sig til, og det er heldigvis mange steder. Der er 4 danske børnehaver, 4 skoler, 2 SFO`er og 5 danske forsamlingshuse/lokaler i menighedens område. 

 

Satrup danske menighed blev oprettet i 1947 af pastor Immanuel Rommerdahl, og Sørup menighed blev oprettet i 1968 af pastor Hans Peter Simonsen, selvom der allerede fra slutningen af 1950-erne blev afholdt danske gudstjenester. 

Menighedens Logo

I forbindelse med dannelsen af Midt- og Sydangels Menighed fik man også et nyt logo, designet af Christian Prasno, Flensborg. 

Korset i midten er inspireret af Dagmarkorset i Folkekirkens logo og naturligvis i rødt og hvidt. Den blå farve foroven hentyder til Flensborg Fjord, forneden til Slien. Angels grønne skove og gule rapsmarker ligger til højre og venstre ..