Velkommen til den danske kirke i Midt- og Sydangel

Døbefonten i kirken i Sdr. Brarup

Den opstandne Kristus på alterbilledet i Sdr. Brarup

Indgang til Kirken i Sdr. Brarup

Den nedlagte kirkesal på skolen i Sørup. Gudstjenester nu i sognekirken

Konfirmanderne 2019

Den opstandne. Alterbilledet i Sdr. Brarup

Dåb i Kirken i St. Solt

Altret i den nedlagte kirkesal i Stenfelt

Søndagsskolen 1959

Søndagsskolen 1958

Kirken i Sdr. Brarup

Krybbespil i Sdr. Brarup

Børn fra Satrup og omegn 2012

Søndagsskolen 1959

Menighedsrådet 1983

Kirkesalsmuseum i Sdr. Brarup, som ikke blev til noget alligevel

Sydslesvigkonfirmandlejr 2019

Udsnit: Kristi Genkomst på alterbilledet i Satrup Kirkesal

Kirken i Sdr. Brarup forår 2020

"Corona"-ringning ved Hans Jakob 2020

Udsnit: Kristi Genkomst på alterbilledet i Satrup Kirkesal

Sønderbrarup Kirke 1960

Sønderbrarup Kirke 2020

Vue fra kirken i St. Solt

Gudstjenestesteder

Gudstjenestesteder/kirker:

Schleswiger Str. 40, Sønder Brarup (den danske kirke)

Wolleshuus 2, Satrup (Kirkesal på den danske skole)

Schulstraße 1, Sörup (lokal sognekirke, St. Marien)

Am Pastorat 1, Snarup-Tumby (lokal sognekirke, p.t. lukket. I stedet bruges menighedshuset på samme adresse)

Dorfstraße 2, Struxdorf (lokal sognekirke, St. Georg)

Eckernförder Landstraße, Freienwill/ Ll. Solt  (lokal sognekirke, St. Johannes)

Am Kirchberg 16, Großsolt (lokal sognekirke)

Siden sidst m.v.

Coronakrisen.

Nu kom så de nye corona-forholds-regler. Her i slutningen af oktober er corona-krisen igen spidset mere og mere til, og i skrivende stund er reglerne, som ventet, blevet skærpet igen. De skærpede regler gælder til udgangen af november.

 

Gudstjenester er tilladte

Der gælder altså krav vedr. hygiene og afstand, deltagerliste og ingen sang indendørs. Gudstjenester må vi dog holde. Lad os i det mindste glæde os over det! Arrangementer, møder og klubmøder må derimod aflyses, eller rettere udsættes til senere! 

 

Altergang igen

Vi er nu begyndt at holde altergang igen, nærmere bestemt når gudstjenesten er i Sønder Brarup. På vore andre gudstjenestesteder har vi ikke faciliteterne til at være 100 % sikre på at overholde alle Corona-regler. Og det skal vi være.

 

Gudstjeneste ude og inde

Sidst vi begyndte gudstjenesten udenfor, hvor vi må synge, trak vi hurtigt indenfor. Det begyndte at regne. Det gode humør gør det (sært nok) ingen skår i, for vi kan vænne os til meget, men gudstjeneste uden salmesang er  nu engang ”sub-optimalt”.

 

Kirkeblad igen før jul

Hvis forbuddet mod sang indendøre også gælder til jul, hvilket man nok bør gå ud fra, får vi det besværligt. Man kan håbe noget andet, men hvordan vi præcist må gøre det juleaften, er det ikke muligt at sige nu, så vi udkommer med et kirkeblad mere lige før jul (se også s. 9-10)

 

Kirkebladet

er denne gang kun for os selv, dvs. for Midt– og Sydangel. Menighederne i Kappel Pastorat har besluttet, at de igen vil have deres eget. Det skal helt klart ses i sammenhæng med, at præstestillingen nu er opslået for tredje gang, og egen-stændighed er da et argument i den sammenhæng. I Lyksborg, hvor de også søger en ny præst, har menighedsrådet givet til kende, at de synes, at et fælles kirkeblad er en god ide, og når præste-stillingerne her i Angel alle er besat igen, og tingene faldet på plads, kan vi vist fortrøstnings-fuldt vende tilbage til, at der er ting, som vi bedst gør sammen. F.eks. kirkebladet.

 

Siden sidst i øvrigt

er nogen dåb blevet udsat til senere og forhåbentlig bedre tider. Fabien—og Tobias - er begyndt på forberedelsen til konfirmation, hvilket er fortvivlende få. Der savnes en forklaring på, at der ikke er flere. Kommer tid, kommer råd, må vi også i den sammenhæng håbe.

 

Vi har sendt sidste rykker til en del medlemmer. Vi er taknemmelige for de svar, vi har fået, hvor flere har undskyldt forglemmelsen, som selvfølgelig dermed er forglemt fra vores side. Vi har dog desværre set os nødsaget til at ekskludere ca. 20 nu forhenværende medlemmer. Det er en åreladning for en lille menighed som vores. Medlem-skabet i vor kirke giver for et forholdsvist lille bidrag meget store rettigheder. Vil man ikke vedkende sig de dertil hørende pligter, bør man i det mindste selv frasige sig begge dele. Det var der så to, der gjorde, og den ene huskede endda uopfordret at betale skyldigt bidrag. Den anden måtte opfordres igen, men jo da aldrig mere.

 

Vi opfordrer nødvendigvis, når vore medlemmer glemmer bidraget, men er naturligvis helst fri for det. Vil man helt undgå det, er ”Lastschrift” en god ide, som 24 medlemmer nu bruger, men alle kan gøre brug af det. 

 

Alt godt, Guds fred til alle i denne tid. ”Seid behütet!“

 

Menighedsrådet/pkm

 

 

 

To dåb, begge udendørs. T.v. Frieda Emilia Fietzes dåb den 12. juli, hjemme hos forældrene, Britt og Steffen Fietze i Hollmühle, t.h. foto fra Louise Edith Greiners dåb ved Sørup Sø den 9. august. Louises forældre: Annabrit og Dennis Greiner.

Konfirmation 28. juni 2020

Del dette:

Præst

Præst:

Preben K. Mogensen 

Zeisighof 14, 24939 Flensborg,

tlf. 0461/5052 8545,

træffes bedst dagligt mellem 8 og 10 (undtagen onsdag)

email: pkm(at)kirken.de

Kort "OM" MIDT OG SYDANGELS DANSKE MENIGHED

Menigheden i Midt- og Sydangel er fra 1. juni 2019 en sammenlægning af Midtangels og Sønderbrarups danske menigheder. 

Der er egen dansk kirke i Sønderbrarup og faste gudstjenester afholdes til dels i kirkesalen på skolen i Satrup og i sognekirkerne i pastoratet, bla. i Sørup, Thumby og i Strukstrup. Naboskabet med den tyske kirke er dybt og godt. 

Der samarbejdes med det øvrige danske arbejde i pastoratet, hvor det på nogen måde byder sig til, og det er heldigvis mange steder. Der er 4 danske børnehaver, 4 skoler, 2 SFO`er og 5 danske forsamlingshuse/lokaler i menighedens område. 

 

Satrup danske menighed blev oprettet i 1947 af pastor Immanuel Rommerdahl, og Sørup menighed blev oprettet i 1968 af pastor Hans Peter Simonsen, selvom der allerede fra slutningen af 1950-erne blev afholdt danske gudstjenester. 

Menighedens Logo

I forbindelse med dannelsen af Midt- og Sydangels Menighed fik man også et nyt logo, designet af Christian Prasno, Flensborg. 

Korset i midten er inspireret af Dagmarkorset i Folkekirkens logo og naturligvis i rødt og hvidt. Den blå farve foroven hentyder til Flensborg Fjord, forneden til Slien. Angels grønne skove og gule rapsmarker ligger til højre og venstre ..