Velkommen til den danske kirke i Midt- og Sydangel

Døbefonten i kirken i Sdr. Brarup

Den opstandne Kristus på alterbilledet i Sdr. Brarup

Indgang til Kirken i Sdr. Brarup

Den nedlagte kirkesal på skolen i Sørup. Gudstjenester nu i sognekirken

Konfirmanderne 2019

Den opstandne. Alterbilledet i Sdr. Brarup

Dåb i Kirken i St. Solt

Altret i den nedlagte kirkesal i Stenfelt

Søndagsskolen 1959

Søndagsskolen 1958

Kirken i Sdr. Brarup

Krybbespil i Sdr. Brarup

Børn fra Satrup og omegn 2012

Søndagsskolen 1959

Menighedsrådet 1983

Kirkesalsmuseum i Sdr. Brarup, som ikke blev til noget alligevel

Sydslesvigkonfirmandlejr 2019

Udsnit: Kristi Genkomst på alterbilledet i Satrup Kirkesal

Kirken i Sdr. Brarup forår 2020

"Corona"-ringning ved Hans Jakob 2020

Udsnit: Kristi Genkomst på alterbilledet i Satrup Kirkesal

Sønderbrarup Kirke 1960

Sønderbrarup Kirke 2020

Vue fra kirken i St. Solt

Konfirmation 28. juni 2020

Siden sidst m.v.

 

Coronakrisen

DEn 9. juni modtog vi en opdatering af corona-reglerne, gældende til og med den 28. juni `20. De tillader stadig ikke salmesang indendørs og altergang. En egentlig afklaring kan der ikke være tale om, selvom vi i det mindste er på vej tilbage til en form for normalitet. Det næste nummer af kirkebladet forventer vi derfor allerede at udsende til august.

I godt vejr vil gudstjenester/andagter i reglen foregå under åben himmel, hvor vi kan indrette os frit, og er det en solrig dag kan man også komme uanmeldt.

For alle tilfældes skyld beder vi dog om tilmelding, så man ikke risikerer at gå forgæves, hvis vi må gå indenfor eller hvis der sker noget uventet, som nu senest (9./10. juni) karantænen over skolen i Satrup.

 

Ældreklubberne forventer tidligst at begynde igen i august. Man vil da høre nærmere.

 

Konfirmation i Sønder Brarup søndag den 28. juni kl. 10.00

Konfirmander:

Jannis og Maurice Geldon, Faulück

Ilvie Boller, Rüde

Ina Jensen, Thumby

 

Konfirmandindskrivning til konfirmationenerne 2021

Kommende konfirmander og deres forældre bedes henvende sig hos præsterne for at tilmelde sig. Præsterne vil besøge skolernes (kommende) 7. og 8. klasser.

Forberedelsen, der vil begynde i september,  og konfirmationsdatoer, forventeligt i maj 2021, samt sted (lokale sognekirker) vil i høj grad afhænge af, hvem og hvormange der tilmelder sig. Det afklares ved indskrivnings– og optaktsgudstjenester.

I Midt– og Sydangel er der mulighed for personlig fremmøde ved gudstjenesten i Sønder  Brarup søndag den 16. august kl. 9.30. Egentlig optakt søndag den 30. august sammesteds kl. 10.00

 

 

 

Kort "OM" MIDT OG SYDANGELS DANSKE MENIGHED

Menigheden i Midt- og Sydangel er fra 1. juni 2019 en sammenlægning af Midtangels og Sønderbrarups danske menigheder. 

Der er egen dansk kirke i Sønderbrarup og faste gudstjenester afholdes til dels i kirkesalen på skolen i Satrup og i sognekirkerne i pastoratet, bla. i Sørup, Thumby og i Strukstrup. Naboskabet med den tyske kirke er dybt og godt. 

Der samarbejdes med det øvrige danske arbejde i pastoratet, hvor det på nogen måde byder sig til, og det er heldigvis mange steder. Der er 4 danske børnehaver, 4 skoler, 2 SFO`er og 5 danske forsamlingshuse/lokaler i menighedens område. 

 

Satrup danske menighed blev oprettet i 1947 af pastor Immanuel Rommerdahl, og Sørup menighed blev oprettet i 1968 af pastor Hans Peter Simonsen, selvom der allerede fra slutningen af 1950-erne blev afholdt danske gudstjenester. 

Del dette:

Præst

Præst:

Preben K. Mogensen 

Zeisighof 14, 24939 Flensborg,

tlf. 0461/5052 8545,

træffes bedst dagligt mellem 8 og 10 (undtagen onsdag)

email: pkm(at)kirken.de

Gudstjenestesteder

Gudstjenestesteder/kirker:

Schleswiger Str. 40, Sønder Brarup (den danske kirke)

Wolleshuus 2, Satrup (Kirkesal på den danske skole)

Schulstraße 1, Sörup (lokal sognekirke, St. Marien)

Am Pastorat 1, Snarup-Tumby (lokal sognekirke, p.t. lukket. I stedet bruges menighedshuset på samme adresse)

Dorfstraße 2, Struxdorf (lokal sognekirke, St. Georg)

Eckernförder Landstraße, Freienwill/ Ll. Solt  (lokal sognekirke, St. Johannes)

Am Kirchberg 16, Großsolt (lokal sognekirke)

Menighedens Logo

I forbindelse med dannelsen af Midt- og Sydangels Menighed fik man også et nyt logo, designet af Christian Prasno, Flensborg. 

Korset i midten er inspireret af Dagmarkorset i Folkekirkens logo og naturligvis i rødt og hvidt. Den blå farve foroven hentyder til Flensborg Fjord, forneden til Slien. Angels grønne skove og gule rapsmarker ligger til højre og venstre ..