Velkommen til Ansgar Kirke, Flensborg Nord og Kobbermølle

Om sognet

Kobbermølle og området op til grænsen samt den nordlige del af Flensborg, Ansgar kirkes "sogn" eller snarere sogne-distrikt er fra gammel tid en af danskhedens højborge. Indtil for ca. 20-25 år siden var de mange dansksindede værftsarbejdere på det store skibsværft (da der var flest: over 2.500 ansatte) og deres familier bærende for forenings- og menighedsliv. Værftets medarbejderstab er nu betydeligt mere end blot halveret og mange vil måske hæfte sig ved forandringen i forhold til før.
Der hersker meget forskellige sociale forhold i sognet, svingende fra socialt belastede områder til velsituerede.
At betegnelsen "højborg" ikke hører historien er der dog beviser nok på. Ansgar kirke har p.t. knap 650 stemmeberettigede medlemmer, hvilket svarer til o. 500 husstande  og er dermed stadig den største menighed under Dansk Kirke i Sydslesvig.


Som overalt i det danske arbejde i Sydslesvig er der også i Flensborg Nord et nært samarbejde imellem kirken og de andre danske foreninger og institutioner: 4 Skoler, 4 Børnehaver, 2 vuggestuer, 2 fritidshjem, Sydslesvigsk Forening m.fl. 

Sammen med SSF Flensborg Nord udgiver Ansgar bladet NordNyt, der udkommer 2 gange årligt, og som foruden annonceringer også indeholder artikler om livet i kirke, foreninger og institutioner.

Præster i Flensborg Nord

Sognepræster (kirkebogsførere):

1948-51     
Otto Marius Warncke
Død som sognepræst i Brejning - Væggerskilde sogne 1963
1951-83     

Martin Friedrich Nørgaard
Død 1996
1983-93     
Viggo Jacobsen
Nu provst DKS, Helligåndskirken

1993-02     
Ib Nedergaard Christensen
Siden præst i Ugle Herred, Tarp
       
2003-     
Preben Kortnum Mogensen

Sognepræster:

1951-59     
Christian Overgaard
siden Skt. Jørgen og fra 1963 sognepræst i Vedersø. Død 1993

1959-77     
Martin Kontni
siden/sidst sognepræst i Mårslet

1978-82     
Bjarne Sandal
nu sognepræst i Henne

1982-96     
Per Østerbye (og fængselspræst) 
       
1996-     
Sten Haarløv (og fængselspræst)
Kandidat 1984 København - Hjælpepræst Ølstykke 15 juni 87 og hjælpepræst Måløv 1 jan 89, sognepræst (kbf) Vejby-Tibirke 1 dec 89, præst ved Ansgar, Flensborg, 1 marts 96. 
Ph.d. 2007: "Poul Helgesens teologiske standpunkt og placering i den europæiske humanismebevægelse - set på baggrund af en præsentation af Erasmus af Rotterdams teologiske programskrifter.