Velkommen til Ansgar Kirke, Flensborg Nord og Kobbermølle

Om Ansgar Kirke

Ansgar Kirke blev indviet Alle Helgens søndag, den 3. november 1968. Kirken med tilhørende menighedshus og præstegård er skænket af A.P. Møller og hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene formål. Hele bygningskomplekset er bygget i gule sten og har rødt tegltag. Læs mere.

Ansgar Kirke er en stor og rummelig kirke – den største blandt de danske kirker i Sydslesvig.  Enkelhed og gode materialer giver kirken en egen skønhed og harmoni.

Den danske menighed holder gudstjeneste i kirken kl. 10.00 på alle søn- og helligdage (med ganske få undtagelser). Kirken bruges naturligvis også til kirkelige handlinger.  Derudover anvendes kirken ofte til koncerter, da rummet har en glimrende akustik og et godt orgel.

Men også andre menigheder har deres gang i kirken. Således holder en frimenighed med rødder i især Ghana sine gudstjenester ved middagstid, og hver anden søndag sidst på eftermiddagen rykker 50-70 flygtninge fra Eritrea (bosiddende i Flensborg og omegn) ind for at holde deres gudstjeneste.

Menighedshuset bruges til konfirmandundervisning, menighedsrådsmøder og folkelige møder af forskellig art. Desuden er den ramme om en lang række aktiviteter: klubarbejde (mandag og onsdag), sprogkurser, kortklub m.m.

5. januar 2007 blev kirken, menighedshuset og præsteboligen fredet af de tyske myndigheder.

Merethe Neldebjerg Jørgensen, ny præst ved Ansgar Kirke

Flensborg. Menighedsrådet for Ansgar Kirkes menighed, Flensborg Nord, har ansat cand. theol. Merethe Neldeberg Jørgensen med virkning fra den 1. oktober 2019.

- Jeg ser i den grad frem til at tiltræde embedet i Flensborg Nord, siger Merethe Neldeberg Jørgensen.

- Der venter en række spændende udfordringer i forhold til både kirkeliv og lokalsamfund, og jeg glæder mig til at tage fat på dem sammen med et meget engageret og kompetent menighedsråd.

Merethe Neldeberg Jørgensen er 53 år. Hun kommer fra et embede som sognepræst i Askov og sygehuspræst på psykiatrisk afdeling i Esbjerg.

- Før det var jeg i 19 år præst i to landsogne i Åstrup og Vester Starup i Sydvestjylland. Jeg har været glad for arbejdet som sognepræst med alle de forskelligartede opgaver, det indebærer. Arbejdet som sygehuspræst har føjet nye perspektiver til det at være præst, som har været værdifulde. Jeg glæder mig til at bringe mine erfaringer i spil i en ny sammenhæng i Sydslesvig.

Den ny præst i Flensborg Nord er gift med provst for de danske menigheder i Sydslesvig, Hasse Neldeberg Jørgensen. Parret har tilsammen fem voksne børn og et barnebarn.

- Vi har boet i Flensborg siden den 1. juni i år og er allerede faldet godt til, siger Merethe Neldeberg Jørgensen.

Fulgt indstillingen

Menighedsrådet for Ansgar Kirkes menighed, Flensborg Nord, glæder sig over, at DSUKs (Danske Sømands- og Udlandskirker) bestyrelse har valgt at følge indstillingen fra menighedsrådet, siger dets formand, Helle Wind Skadhauge.

- Alt andet ville nu også have undret mig, for vi har holdt orienterings- og indstillingsmøde med DSUKs udlandsprovst Pia Sundbøll hhv. biskop Marianne Christiansen. Sydslesvigprovsten er vores nye præsts ægtefælle, så han har naturligt nok på ingen måde været involveret i forløbet omkring ansættelsen, siger Helle Wind Skadhauge.

Merethe Neldeberg Jørgensen indsættes i Ansgar Kirke i Flensborg søndag den 6. oktober kl. 14.

Ansgar Kirkes Jubilæum

Fra formanden, Hellle Skadhauges indledende hilsen i jubilæumsskriftet:

Et menneske på 50 år er i sin bedste alder. Man har fået en hel del livserfaring, men har stadig meget af ungdommens friskhed og energi. Tilsvarende er en halvtredsårig bygning blevet brugt og afprøvet, „slidt til“ så at sige, men er dog stadig moderne.

Lidt historisk må Ansgar Kirke også siges at være, eftersom den blev fredet i 2007. Når vi fejrer kirkens jubilæum, er der grund til at give udtryk for vores store taknemmelighed over for skibsreder A.P. Møller, som i sin tid besluttede at skænke os den og de tilhørende bygninger, desværre uden selv at opleve at se dem bygget.....  Læs mere i skriftet ved klik på billedet af dets forside her t.v. 

Ansgar Kirke og Menighedshus

 

Apenrader Str. 25

24939 Flensborg

Tlf. 0461 - 4 33 76

 

E-mail mnj@kirken.de

 

Bankforbindelser:

Union Bank, Flensborg

IBAN:  DE08 2152 0100 0000 0101 70
BIC:     UNBNDE21XXX

Broager Sparekasse

9797 1033468


Aktuelt NordNyt

Forrige NordNyt