Konfirmationsforberedelse og konfirmation

Indskrivning til konfirmation (i det kommede år) annonceres i kirkeblade og på anden vis. Til indskrivningen medbringes den kommende konfirmands dåbsattest (Geburtsurkunde/Stammbuch). DKS-menighederne forlanger at forældrene/mindst en forælder er medlem.

Forberedelsen til konfirmation finder i reglen sted på 8. klassetrin og indbefatter regelmæssig kirkegang og konfirmandundervisning (med lejre m.m.).

Der begyndes hvert år efter skolernes sommerferie og forberedelsen varer frem til konfirmationen i foråret, i reglen efter påske. Konfirmationsritualet kan findes bag i salmebogen. (Her på tysk)

I flere danske menigheder er der også minikonfirmander for skoleelever i 3. klasse. Hør mere hos din lokale præs.

den danske salmebog online.dk finder man udover tekst og melodier til salmerne biografier af de enkelte salmedigtere, forklaringer på vanskelige ord og forslag til salmer i forbindelse med dåb, konfirmation, bryllup, begravelse og kirkens højtider.