Konfirmationsforberedelse og konfirmation

Indskrivning til konfirmation (i det kommede år) annonceres i kirkeblade og på anden vis.Til indskrivningen medbringes den kommende konfirmands dåbsattest (eller "Stammbuch"). DKS-menighederne forlanger at forældrene/mindst en forælder er medlem.

Forberedelsen til konfirmation finder i reglen sted på 8. klassetrin og indbefatter regelmæssig kirkegang og konfirmandundervisning (med lejre m.m.).

Der begyndes hvert år efter skolernes sommerferie og forberedelsen varer frem til konfirmationen i foråret, i reglen efter påske.. Konfirmationsritualet kan findes bag i salmebogen. (Her på tysk)


I flere danske menigheder er der også MINIKONFIRMANDER for skoleelever i 3. klasse. Henvendelse til den lokale præst

Konfirmation. Bekræftelse af dåben