Dåb

Kontakt din lokale præst forud for dåben for at fastlægge, hvornår dåben skal finde sted og få en aftale for en møde med præsten, hvor dåbshandlingen vil blive gennemgået.

Der henvises til dåbsritualet bag i salmebogen eller på folkekirken.dk (ligeledes på tysk).

Dåb finder så at sige undtagelsesløst sted i forbindelse med en almindelig søndagsgudstjeneste.

Husk at have barnets fødselsattest ved hånden i forbindelse med samtalen. (Geburtsurkunde/Stammbuch). Forældrene skal udpege mindst to, højest fem faddere (Paten), som alle skal være døbte medlemmer af kirken.

den danske salmebog online.dk finder man udover tekst og melodier til salmerne biografier af de enkelte salmedigtere, forklaringer på vanskelige ord og forslag til salmer i forbindelse med dåb, konfirmation, bryllup, begravelse og kirkens højtider.