Dåben

Forud for dåben skal rettes henvendelse til den lokale præst


Det fastlægges, hvornår dåben skal finde sted. Og der aftales desuden et forudgående møde med præsten, hvor dåbshandlingen vil blive gennemgået.

Der henvises til dåbsritualet bag i salmebogen eller på folkekirken.dk (ligeledes på tysk).

Dåb finder så at sige undtagelsesløst sted i forbindelse med en almindelig søndagsgudstjeneste.

Husk at have barnets fødselsattest ved hånden i forbindelse med samtalen. ("Geburtsurkunde/Stammbuch"). Forældrene skal udpege mindst to, højest fem faddere ("Paten"), som alle skal være døbte medlemmer af kirken.

Dåb, "hvori Du gør os til dine børn"